rss

NIEUWS - SCHEIDEN EN ECHTSCHEIDING

Via deze blog houden wij u op op de hoogte van nieuws en thema's rond scheiden en echtscheiding.

Specify Alternate Text

Staatssecretaris Elke Sleurs (N-VA) wil snel werk maken van een objectief richtsnoer voor de berekening van onderhoudsbijdragen voor kinderen na een scheiding.

Staatssecretaris Elke Sleurs (N-VA) wil snel werk maken van een objectief richtsnoer voor de berekening van onderhoudsbijdragen voor kinderen na een scheiding. Dat konden we vandaag lezen in De Standaard die ook Yves Coemans van de Gezinsbond interviewde. De Gezinsbond en de Pareto Group ondersteunen dit plan dat op zich niet helemaal nieuw is… Reeds in april 2010 werd door de toenmalige regering aangekondigd dat er een commissie zou komen die in de toekomst aanbevelingen over de begroting van de onderhoudsbijdrage voor kinderen zal doen. In maart 2014 werd uiteindelijk de oproep tot kadidatuurstelling voor deze commissie in het Staatsblad ...

Hervorming van het systeem van alimentatie – onderhoudsgeld ex-partner?

Elke Sleurs, de nieuwe staatssecretaris voor oa. Armoedebestrijding wil het systeem van alimentatie (onderhoudsgeld voor de ex-partner) hervormen om te vermijden dat mensen na een echtscheiding in de armoede belanden. Het thema van onderhoudsuitkeringen voor ex-partners na een echtscheiding sluit namelijk aan bij haar beleidsdomein. Het armoederisico bij eenoudergezinnen loopt volgens onderzoek op tot 34 procent en daarom wil de staatssecretaris maatregelen treffen. "Mijn voorkeurscenario is dat er niet meer zo'n groot verschil is tussen bepaalde regio's, afhankelijk van waar de scheiding uitgesproken wordt. De regeling zal afhangen van de basis van de inkomsten na de echtscheiding." zei ze deze ochtend ...