EXCLUSIEF AANBOD VOOR ADVOCATEN PERSONEN-EN FAMILIERECHT

BEPERKING ADVERTENTIERUIMTE

Uzelf als advocaat en wij als advertentiekanaal hebben er beiden belang bij dat uw publiciteit rendeert. Advocaten kunnen immers altijd makkelijk uitstappen wanneer zij niet tevreden zijn met het rendement van hun advertentiebudget.

Om die reden beperken wij het aantal adverteerders in functie van de marktvraag. Wij bekijken maandelijks de trends en zullen bij een stijgende vraag extra advertentieruimte ter beschikking stellen. Interesse om in de toekomst op deze website te adverteren? Schrijf u in op onze wachtlijst.

Veelgestelde vragen - tarieven adverteerders en werkwijze

Zie tabel hierboven.

Ja. Van zodra wij alle regio’s en specialisaties ingevuld hebben aanvaarden wij geen verdere publicaties. Wij werken op een ‘first come, first served’ basis.

Ja. Dat is een goede zaak voor de bezoeker van de website en voor de advocaten die adverteren. U zal niet altijd alle zaken kunnen opnemen. Denk maar aan een situatie met een aanvraag van een bezoeker van deze website waabij blijkt dat u reeds voor de tegenpartij optreedt. Anderzijds wil u wel voldoende respons krijgen op de publiciteit die u via deze website voert. Om uw publiciteitsrendement te garanderen werken wij met een geautomatiseerd systeem dat ons toelaat om de publiciteit van advocaten in dezelfde regio en specialisatie één na één te laten roteren. Hierdoor komt iedereen steeds evenredig aan bod. Wij hebben er ook belang bij dat uw publiciteit rendeert. U kan immers altijd makkelijk uitstappen wanneer u niet tevreden bent met het rendement van uw advertentiebudget. Wij zorgen er voor dat dit geen thema van discussie hoeft te zijn.

Er is een constante stroom van rechtszoekenden die de informatie op deze website raadpleegt en/of in contact wenst te treden met een advocaat. Afhankelijk van de grootte van uw regio, de periode van het jaar, de aantrekkelijkheid van uw profielpagina,… zal het aantal aanvragen schommelen. Wij zorgen er voor dat informatie over uw diensten makkelijk toegankelijk is op deze site en zorgen voo de nodige marketingondersteuning. Wij hebben er ook belang bij dat uw publiciteit rendeert. U kan immers altijd makkelijk uitstappen wanneer u niet tevreden bent met het rendement van uw advertentiebudget. Wij zorgen er voor dat dit geen thema van discussie hoeft te zijn.

De aanvrager laat via het contactformulier zijn gegevens na en verzoekt rechtstreeks aan een, door automatische selectie op basis van de postcode van de aanvrager of door specifieke keuze voor een advocaat, rechtstreeks met een gespecialiseerd advocaat om in contact te treden. U zal van de aanvrager rechtstreeks zijn naam, tel nr./gsm, email en een korte beschrijving van de kwestie krijgen. U kan dan direct contact nemen met de aanvrager. Hoeveel dossiers u daarna werkelijk opstart hangt af van enkele factoren zoals de snelheid van contactname, de manier van contactname (bellen levert altijd veel meer resultaat op dan mailen of brieven sturen) en de hoogdringendheid. U kan, mits een goede en snelle opvolging, de omzet van uw kantoor aanzienlijk verhogen en uw publiciteit op deze website laten renderen.

Die zijn er niet. Punt. U neemt geen enkel risico. Bent u niet tevreden met het rendement van uw advertentiebudget dan kan u makkelijk uitstappen. Wij zorgen er voor dat dit geen thema van discussie hoeft te zijn. Meer info in onze algemene voorwaarden.

Veelgestelde vragen - Codex Deontologie voor Advocaten

Ja, de bepalingen inzake publiciteitsvoering vermeld in de Codex Deontologie voor Advocaten worden strikt nageleefd.

Een advocaat die op deze website publiciteit wil voeren betaalt als adverteerder een deelname in de publiciteitskosten.

Er wordt geen vergoeding op introducties gevraagd en er is geen sprake van dichotomie conform de bepaling in artikel III.2.2.1., § 2 van de Codex Deontologie voor Advocaten. Bezoekers van deze website betalen geen vergoeding voor de toegang tot de website noch voor het vrij gebruik van de informatie die wij publiceren en zijn derhalve geen cliënteel. De gebruiker van de website neemt rechtstreeks contact met ‘De adverteerder’ via het contactformulier van de 'Paretogroup'. De gebruiker van de website en ‘De adverteerder’ bepalen samen rechtstreeks met elkaar of er al dan niet een dossier opgestart wordt en wat de modaliteiten van een verdere samenwerking/mandaat tussen de gebruiker en ‘De adverteerder’ zullen zijn en dit in totale onafhankelijkheid van de 'Paretogroup’.

Zie ook de publicatie Advocatuur, Regels & Deontologie (2015) van gewezen OVB-voorzitter Meester Jo Stevens, randnummer 984, voetnoot 3331: "zie ook Advies Departement Deontologie OVB, nr. 404 (2011), dat stelt dat de regel niet geschonden wordt wanneer de vergoeding voor de bemiddelaar of reclamemaker niet verbonden is met het tot stand komen van een verbintenis met mogelijke cliënten".

Publiciteit voor de diensten van de advocaat in zijn specialisatiegebied vermeld op deze website verloopt op diverse manieren. De aanvraag van een websitebezoeker wordt d.m.v. een directe keuze door de gebruiker of d.m.v. een automatische selectie van een advocaat die zijn specialisaties adverteert in onze database, uitgevoerd op basis van de postcode van de aanvrager, rechtstreeks aan de advocaat gericht door de aanvrager. Advocaten krijgen tevens de mogelijkheid om te adverteren via webpagina’s waarop het persoonlijk profiel van de advocaat vermeld wordt. De advocaat bepaalt zelf welke informatie hij in zijn profiel vermeld. Deze website biedt een kader waarbinnen de bepalingen van de artikels X.2.6.1 en X.2.6.2 van de Codex Deontologie voor Advocaten. Zie ook de publicatie Advocatuur, Regels & Deontologie (2015) van gewezen OVB-voorzitter Meester Jo Stevens, randnummer 777: "Op zijn website geniet de publiciteit makende advocaat aanzienlijke vrijheid. Hij kan zelfs een website over materieel recht opzetten als middel van publiciteit met een link naar zijn kantoor".

De inrichting van deze website houdt rekening met en biedt een kader voor de toepassing van de bepalingen onder Afdeling III.1.7 Publiciteit van de Codex Deontologie voor Advocaten.

De bezoeker van deze website neemt geheel op vrijwillige basis en middels een contactformulier aangeboden door deze website rechtstreeks contact met een advocaat naar keuze. De bezoeker van de website behoudt ten allen tijde de mogelijkheid om vrij een advocaat te kiezen. Dat kan een advocaat zijn die publiciteit voert op deze website of een andere advocaat. De website voorzet daartoe de nodige links naar instanties zoals het BJB en de OVB. 

Codex Deontologie voor Advocaten - download

ANDERE ADVERTENTIEKANALEN

Wij bieden nog advertentiemogelijkheden voor advocaten die hun Pro Deo dienstverlening in de kijker willen zetten. Meer info - www.prodeoadvocaat.vlaanderen.