Advocaat Selina Viola te Tessenderlo
Bijstand voor, tijdens en na een scheiding

Selina Viola studeerde af aan de KULeuven in 2014, waarna zij haar stage begon aan de balie van Hasselt. In 2018 heeft zij de sprong gewaagd en is zij haar eigen kantoor gestart.

Het kantoor is hoofdzakelijk actief in het familierecht, jeugdrecht en strafrecht.

Het is in deze rechtstakken belangrijk om cliënten te begeleiden van het begin tot het einde. Vaak is dit meer dan louter juridische bijstand en tracht zij er ook voor te zorgen dat cliënten tot bepaalde inzichten komen van hetgeen zij werkelijk wensen. Haar opleiding tot erkend familiale bemiddelaar is zeker een meerwaarde.

Wanneer het noodzakelijk is zal zij voor 100% voor een procedure gaan, maar in eerste instantie wordt altijd geprobeerd om een minnelijke oplossing te bereiken waarbij de cliënt zich goed voelt. Kosteloze, lange en energie verspillende procedures probeert zij te vermijden.

Er wordt vaak ook geprobeerd om eerst via een aangestelde bemiddelaar tot een oplossing te komen. De cliënt wordt hierin begeleid en de bijstand van de advocaat is onmisbaar.

Uiteraard beslist de cliënt steeds zelf welke piste hij/zij wil bewandelen.

In familiedossiers wordt er steeds rekening gehouden met het belang van de kinderen en zal er ook aandacht worden besteed aan de gevolgen van de echtscheiding voor hen.

Zij is tevens jeugdadvocaat en staat minderjarige (alsook hun ouders) bij in procedures omtrent verontrustende opvoedingssituaties of wanneer de minderjarige een als misdrijf omschreven feit heeft gepleegd.

Binnen het kantoor wordt veel aandacht besteed aan bereikbaarheid en communicatie. Er is niets vervelender dan een advocaat die nooit bereikbaar is. Ook een transparante en eerlijke communicatie is enorm belangrijk. Alleen op deze manier is een goede samenwerking tussen cliënt en advocaat mogelijk.

Elk dossier is gelijk binnen het kantoor en wordt met evenveel gedrevenheid en zorgvuldigheid behandeld. Ook pro deo zaken worden behandeld gezien wij van oordeel zijn dat iedere persoon recht heeft op rechtsbijstand.

Als advocatenkantoor gespecialiseerd in familierecht geven wij juridisch advies en treden wij op als 

 •  advocaat personenrecht, familierecht, erfrecht 
  • procedure dringende en voorlopige maatregelen bij gezinsproblemen
  • scheidingsprocedure (gehuwden en samenwonenden)
  • geschillen rond gezagsregling, verblijfsregeling en kostenregling kinderen
  • geschillen rond alimentatie ex-partner
  • omgangsrecht ouders, grootouders
  • erfrechtelijke geschillen en testamenten
  • adoptie en afstamming
  • voorlopige bewindsvoering
  • vermogensrechtelijke aspecten van familiale of echtelijke betwistingen, waaronder preventieve adviesverlening inzake familiaal vermogensbeheer en huwelijksvermogensrecht
 • advocaat jeugdrecht
  • bijstand aan minderjarigen of hun (pleeg)ouder(s) voor het OCJ (Ondersteuningscentrum Jeugdzorg), het VK (Vertrouwenscentrum Kindermishandeling) of de Jeugdrechtbank wanneer er sprake is van een verontrustende opvoedingssituatie
  • bijstand aan minderjarigen of hun ouder(s) voor de Jeugdrechtbank of gebeurlijk de strafrechtbank wanneer de minderjarige een misdrijf gepleegd heeft

Juridisch advies nodig? Laat niet na mij te contacteren.
Advocaat Selina Viola regio Tessenderlo

Neem vrijblijvend contact met
Mr. Selina Viola

Onafhankelijkheidsprincipe

De advocaten die op deze website hun diensten adverteren werken geheel onafhankelijk. 

Alle Vlaamse advocaten zijn lid van een balie (Orde van Advocaten) vertegenwoordigd door de Orde van Vlaamse Balies (OVB).
Zij werken volgens de bepalingen in de Codex Deontologie voor Advocaten.