NIEUWS - SCHEIDEN EN ECHTSCHEIDING

Via deze blog houden wij u op op de hoogte van nieuws en thema's rond scheiden en echtscheiding.


Pareto Group
Pareto Group

ScheidingsConsulenten

Specify Alternate Text

Kiest u een advocaat of een bemiddelaar bij scheiding?

Wanneer mensen met een scheiding te maken krijgen stelt zich al snel de vraag ‘moet ik een bemiddelaar of een advocaat contacteren?

U gaat scheiden – de beslissing is genomen
Kiezen voor bemiddeling doet u met twee. Het uitgangspunt is dat u samen tot een overeenkomst wil komen. Dit betekent ook dat u samen alle afspraken rond de kinderen, de woning, de goederen,  enz.… onder de deskundige begeleiding van een bemiddelaar zal maken. Als de wil er is om een ‘vechtscheiding’ te vermijden, ook al verloopt de communicatie soms zeer moeilijk, dan is onze ervaring dat 98% van de mensen die met ons een traject opstart, een evenwichtig akkoord bereikt. Bemiddeling heeft als groot voordeel dat de doorlooptijd beperkt is, de kosten relatief laag gehouden worden maar vooral dat de ouderrelatie op termijn niet (blijvend) verstoord geraakt. Lees meer over het scheidingstraject met de bemiddelaar.

Het kan ook zijn dat het voor beiden of één van beiden onmogelijk is om de belangrijke beslissingen over de scheidingsregelingen samen te nemen. In dat geval laat u zich dan best individueel begeleiden door een advocaat die uw belangen zal behartigen. Wil u een ware procedureslag vermijden, zeg dit dan aan uw advocaat.

Wanneer u samen met uw scheidingsadvocaat voor een oplossingsgerichte aanpak kiest verkleint u de kans op een lange en dure lijdensweg voor de familierechtbank. Lees meer over advocaten familierecht. Wanneer u niet over een inkomen of slechts een beperkt inkomen beschikt kan u mogelijk beroep doen op een gratis pro deo advocaat.

U denkt aan scheiden – er is nog twijfel
Vanaf het moment dat u een eerste keer aan scheiden denkt zullen enkele overwegingen en emoties als snel de kop opsteken. Gaat u uw scheidingsbeslissing definitief nemen? Hoe pakt u de scheidingsmelding aan? Wij adviseren dat u alvast de informatie over de periode voor de scheiding goed leest. Neem in ieder geval geen overhaaste beslissingen. Uw verdere leven en dat van uw kinderen verdient een weloverwogen besluit.

Na de scheiding – aanpassen aan de realiteit
Wanneer u al enige tijd gescheiden bent zullen er zich met grote waarschijnlijkheid veranderende omstandigheden of problemen gaan voordoen.  Denk daarbij aan aanpassingen aan de verblijfsregeling voor de kinderen, de onderhoudsbijdrage voor de kinderen die niet meer betaald of aangepast wordt, de verhuis van een ouder die een grote impact op de kinderen heeft, grootouders die hun kinderen niet meer zien, …

U zal dan samen of alleen moeten beslissen of u de gewenste aanpassingen samen gaat doorvoeren of niet. Bij voorkeur komt u er samen uit, al dan niet met de hulp van een bemiddelaar. Wanneer dit niet lukt dan raadpleegt u best zo snel mogelijk een advocaat.

 Comments are closed.

U gaat scheiden. Wat nu?

Hoe scheiden is afhankelijk van uw situatie en de keuzes die u maakt. De doorlooptijd en kostprijs is hieraan gelinkt. Op basis van onze jarenlange ervaring hebben we een korte vragenlijst ontwikkeld die u gepersonaliseerd advies geeft.

vraag advies

 

BEMIDDELAAR ZOEKEN

98% van de cliënten die een bemiddelaar inschakelt vooraleer naar de rechtbank te stappen, komt tot een evenwichtige scheidingsovereenkomst.
Zoek hier een familiaal bemiddelaar.

ZELF VOORBEREIDEN

Wij bieden u de mogelijkheid gratis uw scheidings- of ouderschapsovereenkomst voor te bereiden d.m.v. een gestructureerde vragenlijst online. Zonder verplichtingen.
Start hier uw online voorbereiding.

GEZINSBOND

Leden van de Gezinsbond krijgen een korting op onze diensten rond familiale bemiddeling.
Meer info voor leden Gezinsbond

KWALITEITSWAARBORG

De bemiddelaars vermeld op dit platform hebben ter bevestiging van onze 'Kwaliteitswaarborg' een kwaliteitscharter ondertekend.