rss

NIEUWS - SCHEIDEN EN ECHTSCHEIDING

Via deze blog houden wij u op op de hoogte van nieuws en thema's rond scheiden en echtscheiding.

Specify Alternate Text

De scheidingsprocedure voor samenwonenden

We dienen hierbij een onderscheid te maken tussen wettelijk samenwonenden en feitelijk samenwonenden. Het beëindigen van de WETTELIJKE samenwoning kan op 3 manieren: in onderling akkoord via een gezamenlijke verklaring bij de gemeente éénzijdig, dwz. dat u alleen de gemeente informeert en dat de gemeente dan je ex-partner op de hoogte dient te brengen. Dat gebeurt via een aangetekende brief en een bezoek van de gerechtsdeurwaarder. De kosten zijn voor diegene die éénzijdig opzegt een uitspraak van een rechter. Het beëindigen van de FEITELIJKE samenwoning kan door het ...
Specify Alternate Text

Kan ik een ouderschapsovereenkomst na de scheiding nog laten aanpassen

Door veranderende omstandigheden na de scheiding, denk maar aan de verhuis van een ouder, de wensen van de kinderen op latere leeftijd of andere voor u belangrijke gewijzigde omstandigheden, kan het wenselijk zijn om een formele aanpassing uit te voeren. Het is dan belangrijk dat u eerst afweegt of u samen de aanpassingen in onderling overleg wil doorvoeren of niet. Zo ja, dan kan u voor aanpassingen rond de gezagsregeling, de verblijfsregeling of kostenregeling terecht bij de Familie -en Jeugdrechtbank. Is het niet mogelijk om samen tot nieuwe afspraken te komen dan kan u éénzijdig uw vraag tot wijziging ...
Specify Alternate Text

Kinderen van gescheiden ouders minder geneigd om te trouwen?

Uit een onderzoek van de VUB blijkt dat kinderen van gescheiden ouders, en dan meer bepaald kinderen die uit een co-ouderschap regeling komen, minder geneigd zijn om te trouwen. Dit is begrijpelijk maar toch twee opmerkingen hieromtrent. Ten eerste heeft dit weinig met trouwen of niet trouwen te maken; ouders die niet getrouwd zijn kunnen ook scheiden … . Dus ook voor kinderen van ouders die samenwoonden zal mogelijks co-ouderschap gelden. Wil dit dan zeggen dat deze kinderen niet zullen kiezen voor samenwonen? Ten tweede is co-ouderschap één mogelijke verblijfsregeling. Alle andere opties staan open. Echter, uit hetzelfde onderzoek komt ...
Specify Alternate Text

Hoorrecht bij echtscheiding nu ook voor minderjarige kinderen

Het belang van het kind staat centraal in de nieuwe familierechtbank. in de aanloop naar de introductie van de nieuwe familie-en jeugdrechtbanken werd veel aandacht besteed aan de rechtspositie van de minderjarige.Vanaf 1 september 2014 heeft iedere minderjarige het recht om gehoord te worden in procedures die hem aanbelangen. Dit hoorrecht houdt geen verplichting in van de minderjarige om te spreken. Dit staat uitdrukkelijk zo in de wet.   Om het hoorrecht in de praktijk alle kansen op slagen te geven werden een aantal concrete procedures in de wet opgenomen. Iedere minderjarige vanaf 12 jaar die belanghebbende is in een procedure ...

U gaat scheiden. Wat nu?

Hoe scheiden is afhankelijk van uw situatie en de keuzes die u maakt. De doorlooptijd en kostprijs is hieraan gelinkt. Op basis van onze jarenlange ervaring hebben we een korte vragenlijst ontwikkeld die u gepersonaliseerd advies geeft.

vraag advies