Familiaal bemiddelaar Karline Vaneeckhoutte

Mijn motivatie en visie als scheidingsbemiddelaar

Elke vorm van samenleven heeft een unieke geschiedenis, zowel voor het individu als voor de relatie die je aangaat. Het is van belang dat je in gelijk welke relatie je stem kan laten horen om je wensen en noden kenbaar te kunnen maken; via duidelijke en meerzijdige communicatie samen afspraken maken waar eenieder zich goed bij voelt. Gezamenlijke akkoorden leiden tot consequente uitvoering van deze afspraken.

Wanneer een conflict ontstaat in een eerder gemaakt akkoord, kan bemiddeling een oplossing bieden om dit geschil op te lossen om opnieuw een overeenkomst te bereiken.

Als bemiddelaar luister en kijk ik naar uw volledig verhaal. We bouwen samen via een stappenplan een constructief gesprek op en staan stil bij wat belangrijk is voor elk van u. Hierbij staat luisteren naar elkaar centraal. Alle partijen krijgen de tijd en ruimte om elk hun meningen te verwoorden.

Indien luisteren naar elkaar aanvankelijk moeilijk lukt, kunnen in onderlinge overeenstemming de verschillende partners apart gehoord worden.

Tijdens het ganse traject staan respect en vertrouwen centraal: respect voor elkaars noden en wensen en erop vertrouwen dat alle partijen de intentie hebben om samen te streven naar een duurzame en vreedzame oplossing van het conflict.

Bemiddeling pleit voor de duurzaamheid na het oplossen van het conflict:

 1. U kiest vrijwillig voor bemiddeling, wat betekent dat u alvast zelf de intentie hebt om het conflict op te lossen.
 2. De gesprekken gebeuren tussen u als partners rechtstreeks, wat ertoe leidt dat de kern van het probleem wordt aangepakt, waarbij u zelf uw oplossingen formuleert.
 3. U krijgt evenredig en voldoende tijd en ruimte om uw wensen en noden te formuleren. Er wordt slechts tot een overeenkomst overgegaan wanneer alle partijen akkoord zijn met de geformuleerde oplossingen en afspraken.

Deze 3 belangrijke stappen zorgen ervoor dat de uitvoering van de gemaakte afspraken in de toekomst met respect en vertrouwen zullen worden nageleefd.

Zeker als er kinderen betrokken zijn, is dit een absolute meerwaarde wanneer na het conflict een blijvende gedeelde verantwoordelijkheid geldt t.a.v. hen.

“Caring Apart Toghether, samen of elk afzonderlijk, maar samen zorgen voor de kinderen en dit op een volwassen en respectvolle manier, zowel t.o.v. elkaar als t.o.v. de kinderen.”

Het scheidingstraject
Het eerste contact is meestal een telefonisch kennismakingsgesprek, een afspraak alleen of een afspraak met u beiden. Wanneer het kan adviseer ik u een afspraak met u beiden. Jullie worden dan samen geïnformeerd en begeleid waardoor de kans op escalaties kleiner wordt. Een eerste afspraak met u beiden verplicht u verder tot niets. Wanneer jullie nadien samen beslissen om het scheidingstraject via bemiddeling te laten verlopen, dan volgen er een drietal gesprekken. In vrijwel alle cases is het resultaat een evenwichtige overeenkomst die ingediend wordt bij de familierechtbank.

U gaat scheiden, denkt aan scheiden of wenst een bestaande ouderschapsovereenkomst aan te passen?
Graag begeleid ik u als scheidingsconsulente in de regio  rond Veurne, Ieper, De Panne, ....
De gepaste informatie en gepersonaliseerd advies helpt u en kan veel leed naar de toekomst voorkomen.

Karline Vaneeckhoutte

Afspraak in mijn kantoor te Veurne of een andere geschikte vergaderplaats.

Scheidingsconsulente in Veurne Scheidingsconsulente in Ieper Scheidingsconsulente in De Panne


Kwaliteitsgarantie

Onze kwaliteitswaarborg is een onderdeel en engagement in de dienstenovereenkomst die u met ons aangaat. Ons streefdoel is 100% klantentevredenheid. Al onze bemiddelaars zijn ervaren professionals met een doorgedreven gespecialiseerde opleiding en een ruime praktijkervaring.

Wij garanderen:

° 24x7x365 open communicatielijn met onze studiedienst
° Onbeperkt toegang tot ons netwerk van notarissen, advocaten, boekhouders, psychologen, therapeuten,...
° Gepersonaliseerde, pragmatische en zorgzame aanpak

Wanneer u voor ons kiest geeft u uw begeleidingstraject in ervaren, professionele en zorgzame handen.

Dirk Slootmans & Lawrence Steeman I Bestuurders - Pareto Group

Contacteer Karline

Karline Vaneeckhoutte

ScheidingsConsulente

Regio Veurne, Ieper, De Panne

 

BEL MIJ*

*vrijblijvend telefonisch kennismakingsgesprek


ScheidingsConsulenten

Ons aanbod:

 • Eén contactpersoon
 • Persoonlijke begeleiding, info & advies
 • Begeleiding door ervaren consulenten
 • Vaste prijs voor het ganse traject >>
 • Kennis en ervaring
  - gecentraliseerde kennisdatabank
  - toegang tot een netwerk van specialisten
  - gestructureerde & pragmatische aanpak
 • Professionele rekenmodellen ter ondersteuning
  - kosten en onderhoudsbijdrage kinderen >>
  - vereffening en verdeling woning >>
 • Gratis voorbereiding
  - scheidingsovereenkomst >>
  - ouderschapsovereenkomst >>

De ScheidingsConsulenten, sinds 2007 dé referentie voor scheidingsbemiddeling in Vlaanderen