ScheidingsConsulenten

Sinds 2007 dé referentie voor scheidingsbemiddeling in Vlaanderen

UW REGIONALE BEMIDDELAAR BEGELEIDT, INFORMEERT, ADVISEERT EN BEMIDDELT WAAR NODIG TIJDENS HET SCHEIDINGSTRAJECT
 

Vraag vrijblijvend advies    Download ScheidingsGids (gratis)

Bemiddeling Echtscheiding FamilierechtbankBemiddeling Echtscheiding Familierechtbank

Ann en Bart konden dankzij het
inschakelen van een bemiddelaar
een vechtscheiding vermijden.

Lees meer

Bemiddeling Echtscheiding FamilierechtbankBemiddeling Echtscheiding Familierechtbank

Ann en Bart konden dankzij het
inschakelen van een bemiddelaar
een vechtscheiding vermijden.

Lees meer

Echtscheiding OnderhoudsbijdragenEchtscheiding onderhoudsbijdragen

Hoe objectiveert en berekent
u de onderhoudsbijdrage
voor een kind
bij een echtscheiding?

Lees meer

Echtscheiding OnderhoudsbijdragenEchtscheiding onderhoudsbijdragen

Hoe objectiveert en berekent
u de onderhoudsbijdrage
voor een kind
bij een echtscheiding?

Lees meer

Echtscheiding WoningEchtscheiding Woning

Wat gebeurt er met uw woning
na de echtscheiding?

Lees meer

Echtscheiding WoningEchtscheiding Woning

Wat gebeurt er met uw woning
na de echtscheiding?

Lees meer

Hoe scheidenHoe scheiden

Uw scheidingsbeslissing is
genomen? Laat u begeleiden door een bemiddelaar.

Hoe scheidenHoe scheiden

Uw scheidingsbeslissing is
genomen? Laat u begeleiden door een bemiddelaar.

Echtscheiding onderhoudsgeldEchtscheiding onderhoudsgeld

Een scheiding kan erg complex
worden. Contacteer tijdig
een bemiddelaar.

Lees meer

Echtscheiding onderhoudsgeldEchtscheiding onderhoudsgeld

Een scheiding kan erg complex
worden. Contacteer tijdig
een bemiddelaar.

Lees meer

ScheidingsGidsScheidingsGids

DE SCHEIDINGSGIDS
Begin goed voorbereid aan uw scheidingsregeling.

Download

Boordevol praktische informatie en tips. Gratis download (PDF).

ScheidingsGidsScheidingsGids

DE SCHEIDINGSGIDS
Begin goed voorbereid aan uw scheidingsregeling.

Download

Boordevol praktische informatie en tips. Gratis download (PDF).

De ScheidingsConsulenten - bemiddelaars hechten veel belang aan de kwaliteit van hun dienstverlening. Onze familiaal bemiddelaars hebben onze 'KwaliteitsWaarborg'  onderschreven in het kwaliteitscharter.

Leden van de Gezinsbond krijgen 100 euro* korting per dossier
bij de opstelling van een scheidingsovereenkomst via een bemiddelaar van de Pareto Group volgens het dienstenpakket ‘Verstandig Scheiden’. 
*50 euro voor het opstellen van een ouderschapsovereenkomst na samenwonen of het aanpassen van een bestaande overeenkomst.

Wij helpen u uit de rechtbank weg te blijven.

Een scheiding is een ingrijpend gebeuren. Indien u kinderen heeft zijn de gevolgen blijvend. Ex-partner kan je worden, ouders blijf je voor altijd. Naar de toekomst kijken en een vechtscheiding vermijden is dan ook cruciaal. Ons regionaal team van erkende bemiddelaars en scheidingsconsulenten begeleidt u door de moeilijke periode die een scheiding met zich meebrengt.
Jullie gaan scheiden. Wij helpen u tegen een vaste prijs via ons 5-stappenplan met alle regelingen. Is de beslissing tot scheiden nog niet genomen, lees dan hier verder.

Onze andere diensten

Wij bieden u de mogelijkheid uw echtscheidingsovereenkomst (EOT-overeenkomst) gratis online voor te bereiden en, indien u wenst, tegen een vergoeding op te laten maken voor de rechtbank. Degelijk én voordelig.

GRATIS voorbereiding 

U gaat uit elkaar na een periode van wettelijk of feitelijk samenwonen. Wettelijk gezien heeft u geen verplichting uw afspraken op papier te zetten. Indien u kinderen heeft raden wij u wel aan tenminste de ouderschapsovereenkomst op te maken en, zeker indien de kinderen nog jong zijn, deze ook te laten bekrachtigen door de rechtbank. Deze afspraken worden dan afdwingbaar.

GRATIS voorbereiding 

Wettelijk gezien heeft u geen verplichting uw afspraken op papier te zetten. We raden dit echter wel aan. Tevens adviseren wij, zeker indien de kinderen nog jong zijn, deze afspraken ook te laten bekrachtigen door de Jeugdrechtbank. Deze afspraken worden dan afdwingbaar.

Een scheiding heeft een grote impact op kinderen en ouders. Zowel tijdens de scheiding maar zeker ook daarna. De ouderschapsovereenkomst is dan ook de belangrijkste overeenkomst voor u als ouder en uw kinderen.

GRATIS voorbereiding 

In de jaren die volgen op uw scheiding zal uw persoonlijke situatie en die van uw kinderen meermaals wijzigen. Wanneer tijdelijke veranderingen uiteindelijk permanent van aard worden dan is het aangewezen om deze veranderingen ook formeel vast te leggen. Denk maar aan een nieuwe verblijfsregeling of een grote aanpassing aan de kostenregeling. Wettelijk gezien heeft u geen verplichting uw afspraken op papier te zetten. We raden dit echter wel aan. Tevens adviseren wij, zeker indien de kinderen nog jong zijn, deze afspraken ook te laten bekrachtigen door de Jeugdrechtbank. Deze afspraken worden dan afdwingbaar.

GRATIS voorbereiding 

Objectiveer de kosten van uw kind en bepaal de onderhoudsbijdrage.

In het kader van een ouderschapsovereenkomst stelt zich dikwijls volgende vraag: hoeveel kost mijn kind, hoeveel betaalt iedere ouder, hoe de kosten te verrekenen, wat zijn de fiscale gevolgen, ... ? In samenwerking met de Gezinsbond ontwikkelden wij een handige online tool waarvan u de resultaten integraal kunt overnemen in de ouderschapsovereenkomst.

Pareto Onderhoudsbijdrage Simulator

 • Gebruiksvriendelijke online simulator voor ouders die gaan scheiden of reeds gescheiden zijn en een aanpassing aan de kostenregeling overwegen.
 • Maak zelf online een objectieve simulatie en krijg de resultaten per email toegestuurd.
 • Simuleer de te betalen onderhoudsbijdrage al dan niet met kindrekening en rekening houdend met de fiscaliteit.
 • Meer info op www.onderhoudsgeldonline.be
 • Franstalig? Meer info op www.pensionalimentaireonline.be

Denkt u er aan om uw scheiding zo veel mogelijk zelf te regelen?
Zelf een scheidings- of ouderschapsovereenkomst online opmaken kan op voorwaarde dat u samen de wil heeft een akkoord te bereiken, de emotie van het scheiden grotendeels verwerkt is en u beiden evenwichtige 'individuele beslissers' bent. Wij helpen u via telefoon en email bij het opmaken van uw scheidingsovereenkomst. Niet zeker of ScheidenOnline wel iets voor jullie is? Wij helpen u de juiste keuze maken via onze korte anonieme checklist.

Meer info - www.scheidenonline.be

Franstalig? Meer info - www.divorceronline.be

Heel wat mensen starten een scheiding zonder dat ze vooraf samen ernstig met elkaar over hun relatie gepraat hebben. Wanneer praten over jullie relatie nog een optie is dan kan u het traject 'Relatie in Beeld' overwegen.

Meer info - www.relatieconsulenten.be

Het is voor een rechtzoekende burger niet eenvoudig om in het kluwen van ingewikkelde en technische wetteksten de weg te vinden. Via de website www.familierecht.vlaanderen geven wij u op een transparante en gestructureerde wijze waardevolle informatie over familierecht en over de experten die u kunnen verder helpen.

Meer info - www.familierecht.vlaanderen

Veelgestelde vragen

Scheiden kan op verschillende manieren.

De prijs wordt bepaald door oa.

 • welke procedure kiezen jullie?
 • hebben jullie samen kinderen?
 • is er een eigendom(men) te verdelen?
 • is er een vennootschap te verdelen?
 • zijn er nog grote spanningen/kwesties?
 • is er een alimentatieberekening nodig?
 • wonen jullie al enige tijd apart?
 • hebben jullie zelf al veel geregeld?
Scheiden, wat kost het?

Een scheiding kan een complex gebeuren zijn. Fiscale, juridische en notariële aspecten spelen mee. Het beschikken over de juiste informatie is strikt noodzakelijk. Daarnaast dien je deze informatie te interpreteren en toe te passen op jullie situatie. Dat is heel erg lastig, zeker als je rekening houdt met de emoties die scheiden met zich meebrengt.

Afspraken maken zonder begeleiding van een onafhankelijke derde is dan ook zeer moeilijk. De besprekingen leiden dan vaak tot hoog oplopende discussies en tot patstellingen. Een vechtscheiding is dan ook niet ver af.

Schakel een scheidingsexpert in die jullie beiden kan helpen om samen tot akkoorden te komen. Een scheidingsbemiddelaar is dikwijls de aangewezen persoon: deze onderkent de emoties die komen kijken bij scheiden, kent de materie en heeft er geen enkel belang bij dat de scheiding eindigt in een vechtscheiding.

Scheiden is niet voor doe-het-zelvers. Een scheidingsovereenkomst of een ouderschapsovereenkomst is een belangrijk document waar fiscale, juridische en notariële aspecten in opgenomen zijn. Een verkeerde opstelling van het document kan vergaande gevolgen hebben.

Lees hier hoe onze cliënten tot een overeenkomst komen.

Het woord ‘bemiddeling’ dekt heel wat verschillende ladingen; het begrip wordt net zo vaak fout gedefinieerd als gebruikt. Bij wijze van voorbeeld: ombudsmannen bij overheidsbedrijven, de federale ombudsman, bemiddelaars in strafrechtelijke zaken, schuldenbemiddelaars, … regelen geschillen op een heel andere manier dan diegene die wordt bepaald in het Gerechtelijk Wetboek.

De bemiddeling waar wij het over hebben is een vrijwillig en vertrouwelijk proces voor het beheer van conflicten waarbij de partijen een beroep doen op een onafhankelijke en onpartijdige derde, de bemiddelaar. Zijn taak bestaat eruit de partijen te helpen om zelf, met volledige kennis van zaken, tot een billijke overeenstemming te komen die de behoeften van alle interveniërende partijen respecteert.

Bemiddeling is waarschijnlijk een van de oudste en meest natuurlijke manieren om conflicten op te lossen. Elk van ons is ongetwijfeld al meerdere keren tussenbeide gekomen als bemiddelaar, misschien zelfs onbewust, bijvoorbeeld om een ruzie op te lossen.

Bemiddeling, wanneer die in de betekenis van de wet van 21 februari 2005 door beroepsmensen wordt uitgevoerd, verzekert de juridische veiligheid van de engagementen die eraan verbonden zijn.

 

Het uiteindelijke doel van bemiddeling is om tot een akkoord te komen om het geschil af te sluiten. Het bemiddelingsakkoord is meestal schriftelijk en bekrachtigt dat wat werd overeengekomen tussen de partijen.

Een akkoord houdt in dat beide partijen het respecteren. Een bemiddeling gebeurt altijd op vrijwillige basis, en het is dus mogelijk dat ze afloopt zonder dat er een akkoord is.

Het is uiteraard veel interessanter om een conflict in der minne op te lossen. Ieder van ons is zich hiervan bewust door zijn eigen dagelijkse ervaring.

Een gerechtelijke procedure leidt vaak tot een onherstelbare breuk in de betrekkingen, vooral in conflicten met personen uit onze onmiddellijke omgeving, zoals familie, buren of collega’s. Dit is grotendeels te verklaren door het afstandelijke, officiële en soms vijandige karakter van de procedure.

Bij het overleg onder begeleiding van een bemiddelaar gaan de partijen samen op kalme en serene wijze op zoek naar een aanvaardbare oplossing voor hun conflict. Bovendien gebeurt dit in een gezellige en vertrouwelijke ruimte. Als de uiteindelijke oplossing door beide partijen wordt aanvaard, verhoogt dit de kansen op de toekomstige naleving ervan.

Bemiddeling is dus goedkoper, sneller en aangenamer dan een gerechtelijke procedure.

 

Een goed bemiddelingsgesprek omvat een aantal componenten die in één of meerdere gesprekken aan bod komen.

Een eerste belangrijke component zijn de spelregels rond de interactie tijdens het gesprek. De bemiddelaar bewaakt de communicatie en vraagt het engagement van de betrokkenen om niet te schelden om elkaar te laten uitspreken en om met respect naar elkaar te luisteren.

De bemiddelaar peilt vervolgens naar de feiten en gevoelens door te pendelen tussen de betrokkenen. Daarbij krijgen zij de gelegenheid te vertellen wat er aan de hand is of wat er gebeurd is. De bemiddelaar verwoordt de gedachten en de gevoelens van de betrokkenen door samen te vatten.

Daarna peilt de bemiddelaar naar de belangen en de wensen. De bedoeling hiervan is dat de betrokkenen begrip krijgen voor de emoties de belangen en de behoeften van de ander. Daarmee zien de betrokkenen in hoe hun gedrag overkomt bij de ander en hoe het komt dat de ander boos teleurgesteld of verdrietig is. Deze inzichten vormen de basis voor eventuele oplossingen.

De volgende stap is een zoektocht naar concrete afspraken waardoor de situatie voor de betrokkenen wijzigt. Om dit te bereiken stelt de bemiddelaar circulaire vragen. Bijvoorbeeld: 'Wat verwacht je van de ander' of 'Waarin kan je de ander tegemoet komen'. De vragen worden aan alle betrokkenen gesteld zodat iedereen kan bijdragen aan het herstel van de situatie.

Vervolgens nodigt de bemiddelaar de betrokkenen uit om samen de voor-en nadelen van mogelijke oplossingen te bespreken. Belangrijk is dat er geen winnaars of verliezers zijn. De betrokkenen kiezen dan voor één of meer oplossingen en maken concrete afspraken.

Na afloop van het bemiddelingstraject en met akkoord van alle betrokkenen legt de bemiddelaar de afspraken schriftelijk vast in een bemiddelingsovereenkomst.

Lees meer over bemiddeling tijdens het scheidingstraject.

De taak van de bemiddelaar bestaat eruit de partijen te helpen om zelf met volledige kennis van zaken tot een billijke overeenkomst te komen die de behoeften van alle betrokken partijen respecteert.

Bemiddeling is waarschijnlijk één van de oudste en meest natuurlijke manieren om conflicten op te lossen. Elk van ons is ongetwijfeld al meerdere keren tussenbeide gekomen als bemiddelaar misschien zelfs onbewust, bijvoorbeeld om een ruzie op te lossen. Het uiteindelijke doel van bemiddeling is om tot een akkoord te komen om het geschil af te sluiten.

Het uitgeschreven bemiddelingsakkoord is het tastbaar resultaat van wat werd overeengekomen tussen de partijen. Het woord "akkoord" houdt in dat beide partijen het respecteren. Een bemiddeling gebeurt altijd op vrijwillige basis. Het is dus mogelijk dat ze afloopt zonder dat er een akkoord is. Bij bemiddeling wordt ook rekening gehouden met de toekomst de betrokkenen komen samen tot een toekomstgerichte oplossing van hun kwestie met oog voor het behoudt van een respectvolle relatie.

Het is uiteraard veel interessanter om een conflict in der minne op te lossen. Ieder van ons is zich hiervan bewust door zijn eigen dagelijkse ervaring. Een gerechtelijke procedure leidt vaak tot een onherstelbare breuk in de betrekkingen, vooral in conflicten met personen uit onze onmiddellijke omgeving, zoals familie, buren of collega's. Dit is grotendeels te verklaren door het afstandelijke, officiële en soms vijandige karakter van de procedure.

Bij het overleg onder begeleiding van een bemiddelaar gaan de partijen samen op een kalme en serene wijze op zoek naar een aanvaardbare oplossing voor hun conflict. Als de uiteindelijke oplossing door beide partijen wordt aanvaard, verhoogt dit de kansen op de toekomstige naleving ervan.

Bemiddeling is dus goedkoper, sneller en aangenamer dan een gerechtelijke procedure. Een bemiddelaar kan u helpen om uit de rechtbank weg te blijven.

Lees meer over de bemiddelaar tijdens het scheidingstraject.

De duurtijd van een bemiddelingstraject wordt bepaald door de betrokkenen zelf. De bemiddelaar reikt een kader aan maar het zijn de betrokkenen die bepalen hoe lang elk van hen nodig heeft om tot een bemiddelde overeenkomst te komen.

We zien vaak dat één van de betrokkenen nood heeft aan een snelle afhandeling terwijl de ander eigenlijk geen probleem ziet. Dit is meestal het gevolg van een sluimerend conflict waarbij één van de betrokkenen namelijk diegene die het meest last heeft van de kwestie zich al enige tijd heeft voorbereid om de kwestie bespreekbaar te maken.

Wanneer dit dan uiteindelijk gebeurt is de confrontatie voor de andere vrij direct en dikwijls onvoorbereid. Op die manier staan de betrokkenen dan ieder op een ander punt op de tijdslijn waarop het conflict of de kwestie zich aftekent. Het is dan belangrijk om ook diegene die het minst ver gevorderd is op de tijdslijn de tijd te geven om aansluiting te vinden.

De bemiddelaar zal daarin begeleiden. Het kan ook zijn dat alle partijen een snelle afhandeling willen. In dat geval zal de bemiddelaar ook het gewenste tijdsbestek bewaken. De duurtijd van een bemiddelingstraject kan niet vast bepaald worden en is afhankelijk van de complexiteit van het conflict en het aantal betrokkenen.

Anderzijds, bij een bemiddelingstraject komt men vaak sneller tot een oplossing dan bij gerechtelijke procedures. Een procedure via de rechtbank betekent in veel gevallen lange wachttijden en dure aanslepende procedures. De meeste van onze cliënten komen in een relatief korte doorlooptijd (in vergelijking met 'procedure'-scheidingen) tot een akkoord. Bemiddeling is dus goedkoper, sneller en aangenamer dan een gerechtelijke procedure.

Lees meer over de doorlooptijd tijdens het scheidingstraject.