Overzicht kosten bij scheiding

De ScheidingsConsulenten biedt u een scheidingstraject aan tegen een vaste prijs.
Geen verborgen kosten, geen rekeningen achteraf. De prijs wordt bepaald op het einde van een eerste vrijblijvend gesprek. Sinds 2007 hielpen wij zo duizenden mensen op weg naar een nieuwe toekomst.


De kosten van een scheiding zijn afhankelijk van de gekozen scheidingsprocedure, de complexiteit van uw dossier en van de voorbereiding die u zelf al kan maken. Afhankelijk hiervan zal u met slechts enkele of meerdere van de onderstaande kosten rekening moeten houden:

*de vergoeding die u betaalt voor een begeleiding door De ScheidingsConsulenten wordt vastgelegd na het eerste gesprek met u beiden. Verrassingen zijn dus uitgesloten. De vergoeding is in functie van de complexiteit van jullie situatie.

Kies ik voor een advocaat of bemiddelaar om mij te laten begeleiden?

Bespaar geld en bereid gratis uw scheidingsovereenkomst online voor.

Onze dienstverlening richt zich tot mensen die samen tot een overeenkomst willen komen. De meest gehoorde reden is dat ze dit als ouders doen voor de kinderen. Ook wensen ze een lange procedure voor de rechtbank te voorkomen zodanig dat ze hun eigen leven snel weer kunnen oppakken. Lees meer over onze aanpak

De kosten.
Indien u zich laat begeleiden door De ScheidingsConsulenten vermijdt u alvast de kosten van een advocaat en deurwaarder. Enkel indien één van jullie de woning inkoopt zal er een notariskost en registratierecht te betalen zijn. Wij adviseren jullie hierrond. De vergoeding voor onze begeleiding is afhankelijk van de complexiteit van uw situatie. Op het einde van het eerste gesprek krijgt u een prijs voor het ganse scheidingstraject zodat verrassingen achteraf uitgesloten zijn. Leden van de Gezinsbond krijgen tot 100 euro korting.
Vul deze korte vragenlijst in en u krijgt alvast een gratis gepersonaliseerd advies en een prijsindicatie van ons.

De voordelen van onze aanpak:

 • U heeft één contactpersoon die u begeleidt, informeert, adviseert en bemiddelt waar nodig
 • Jullie worden aangemoedigd samen naar een oplossing te zoeken rekening houdend met mekaars bekommernissen
 • Samen gemaakte afspraken houden langer stand en zijn later makkelijker opnieuw bespreekbaar indien nodig
 • Veel aandacht voor de kinderen; zeer uitgebreide verplichte én optionele clausules   
 • Relatief korte doorlooptijd in vergelijking met 'procedure'-scheidingen
 • Onze rekenmodellen objectiveren
  - de kosten en de mogelijke onderhoudsbijdrage voor de kinderen
  - het bedrag dat ieder van jullie toekomt na vereffening en verdeling van de woning (bij verkoop en inkoop)
 • Een vaste prijs i.f.v. uw situatie voor het ganse traject, geen verborgen kosten, geen rekeningen achteraf
 • Een zeer grote slaagkans op een evenwichtige overeenkomst via bemiddeling
 • Rechtbanken adviseren bemiddeling bij scheiding

De volgende stap:

Een advocaat heeft geen vaste tarieven. U maakt met uw advocaat zelf afspraken over de kosten. Bijvoorbeeld over de hoogte van het uurtarief of een vast tarief voor de hele zaak.

Kiest u beiden een andere advocaat dan riskeert u in een ‘vechtscheiding’ te belanden. Het traject zal mogelijk erg lang duren en veel geld kosten. Een advocaat vraagt gemiddeld €125 tot €200 per uur. Daar bovenop zijn advocaten verplicht om BTW (21%) aan te rekenen. Daar komen dan in de meeste gevallen ook nog kantoorkosten bij.

Opgelet: Heel wat advocaten werken in eenheden van zes minuten. Bij telefoongesprekken van twee minuten worden er dan zes minuten in rekening gebracht.

Aan deze tarieven betaalt ieder van u al snel €3.000 tot €6.000 aan zijn advocaat. Soms komen daar nog de kosten van de boekhouder of andere (financieel) adviseur bij. Deze hanteren meestal ongeveer dezelfde tarieven als een advocaat.

Kies ik voor een advocaat of bemiddelaar om mij te laten begeleiden?

Wanneer uw situatie de inzet van een advocaat noodzakelijk maakt, kan u alvast de kosten beperken door u goed voor te bereiden – gratis voorbereiding scheidingsdossier.

Bespreek uw situatie met één van onze consultenten of lees meer over de keuze advocaat / bemiddelaar.

Als u niet samen een verzoekschrift tot echtscheiding indient en éénzijdig uw partner op de hoogte laat brengen door de deurwaarder onder de procedure EOO (Echtscheiding op grond van Onherstelbare Ontwrichting) dan regelt uw advocaat de dagvaarding voor u met de deurwaarder. Reken op +-300 euro aan administratie en verplaatsingskosten. Daarbovenop komt dan ook nog het ereloon voor de diensten van uw advocaat.

U riskeert op deze manier dan wel in een ‘vechtscheiding’ te belanden. Het traject zal mogelijk erg lang duren en zeer veel geld kosten.

Kies ik voor een advocaat of bemiddelaar om mij te laten begeleiden?

Wanneer u samen een woning in eigendom heeft dan zal het al dan niet inschakelen van de notaris en de te voorziene kosten afhangen van de bestemming van de woning na de scheiding.

 • U verkoopt de woning?
 • U behoudt de woning samen in onverdeeldheid?
 • Eén van u koopt de woning in?

Afhankelijk van de keuze die u maakt kunnen de kosten variëren van nul euro tot enkele duizenden euro aan erelonen en aktekosten. De tarieven van de notarissen zijn gereglementeerd en vastgelegd bij wet. Een aantal kosten en de toepassing van de vastgestelde tarieven is echter vrij te bepalen. Daardoor bestaan er toch soms grote verschillen in de totale kostprijs bij de notaris.

Wij co-ordineren uw dossier met uw notaris naar keuze of met een notaris uit ons netwerk waardoor u snel, efficiënt en tegen de meest gunstige tarieven geholpen wordt.

U zal bij de gemeente een aantal uittreksels moeten opvragen die nodig zijn voor het afwikkelen van de echtscheiding.

 • uittreksel huwelijksakte
 • uittreksel geboorteakte van u beiden (+ de kinderen indien van toepassing)
 • bewijs van nationaliteit met vermelding van woonst van u beiden
Bij de meeste steden en gemeenten kan u deze document online aanvragen. Sommige gemeenten leveren ze gratis af, anderen vragen een kleine vergoeding.

Bij een scheidingsprocedure betaalt u aan de rechtbank een “griffierecht” en een "bijdrage aan het fonds voor tweedelijnsbijstand". De bijdrage aan het fonds voor tweedelijnsbijstand bedraagt €24 en het rolrecht op heden bedraagt 165 euro (EOT procedure).

Voor een gedetaileerd overzicht ifv. de procedure zie hieronder:

Familierechtbank
 • Eerste aanleg: Bij de opening van het familiedossier bij de familierechtbank moet een bijdrage aan het fonds voor tweedelijnsbijstand van 24 euro betaald worden. Vervolgens zal de rechtbank ook een eenmalig rolrecht van 165 euro innen (art. 2691, 2° W.Reg.). Wanneer nadien nieuwe zaken worden ingeleid bij de familierechtbank moet niet opnieuw een rolrecht worden betaald, zelfs niet wanneer de eerste eis ingeleid wordt bij een eenzijdig verzoekschrift of betrekking heeft op de kort geding-procedure.
 • Beroep: Wordt beroep ingesteld tegen een vonnis van de familierechtbank, dan moet men een eenmalig rolrecht van 400 euro betalen (art. 2691, 3° W.Reg.), ook al worden nadien nog verschillende beroepen ingesteld in hetzelfde familiedossier en wordt het eerste beroep ingesteld via een eenzijdig verzoekschrift of heeft het betrekking op de kort geding-procedure.
 • Cassatie: Stelt men voor het eerst een voorziening in cassatie in, dan moet eenmalig een rolrecht van 650 euro (art. 2391, 4° W.Reg.) worden betaald, ook al worden nadien nog voorzieningen ingesteld in datzelfde familiedossier.
Jeugdrechtbank
 • Jeugddossier: Voor de opening van het jeugddossier moet geen rolrecht betaald worden.

Noot:
De jeugdrechtbank is enkel nog bevoegd voor posdossiers (problematische opvoedingssituaties ) en "strafzaken" van minderjarigen. Alle ouderschapsovereenkomsten zijn dus voor de familierechtbank.

De kosten voor uw scheiding zullen door sommige rechtsbijstandverzekeringen geheel of gedeeltelijk vergoed worden. Deze kosten betreffen dan voornamelijk de kosten bij het inschakelen van een bemiddelaar. De uitgebreide polis van verzekeraar DAS bijvoorbeeld omvat een dekking echtscheiding. Er zijn ook verzekeringen die deze kosten expliciet uitsluiten. Kijk in ieder geval uw eigen polis goed na. Sommige polissen voorzien een terugbetaling tot 750 euro per persoon. Van ons krijgt u een factuur die u dan aan uw verzekeringsmaatschappij overhandigt.

In de nasleep van de scheiding zijn er vaak ook nog andere kosten. Denk aan de schatting van de woning, de verkoop en/of overdracht van het huis, of het afsluiten van een nieuwe hypothecaire lening. Andere kosten zijn deze van de verhuis en de inrichting van de nieuwe woning.

De meest voordelige oplossing is dat jullie zelf een scheidingsovereenkomst of ouderschapsregeling online opmaken en deze naar de rechtbank sturen. Dit kan op voorwaarde:

 • dat u samen de wil heeft een akkoord te bereiken
 • de emotie van het scheiden grotendeels verwerkt is
 • u beiden evenwichtige 'individuele beslissers' bent
 • uw situatie niet complex is
Wij begeleiden u via telefoon en email. Uw dossier wordt gegarandeerd aanvaard door de rechtbank.
Sinds 2007 hebben we honderden koppels op deze manier geholpen.
Uw scheiding vanaf 549 euro exclusief kosten rechtbank, ttz. bijdrage tweedelijnsbijstand (20 euro) en een vast rolrecht per dossier (165 euro)
Degelijk én voordelig. Lees er hier meer over

 


De ScheidingsConsulenten biedt u een traject aan met als doel een evenwichtige EOT en dit tegen een vaste prijs. Geen verborgen kosten, geen rekeningen achteraf. De prijs wordt bepaald op het einde van een eerste vrijblijvend gesprek met jullie beiden. Sinds 2007 hielpen wij zo duizenden mensen op weg naar een nieuwe toekomst.

TIP: Ontvang de gratis ScheidingsGids boordevol relevante informatie

 

U gaat scheiden. Wat nu?


SCHEIDEN EN BEMIDDELING 1/4

SCHEIDEN EN BEMIDDELING 4/4

SCHEIDEN EN BEMIDDELING 2/4

MEER INFORMATIEVE VIDEO'S

Meer informatieve video's rond scheidingsprocedures, scheiden en kinderen, scheiden en woning, scheiden en bemiddeling.

Kijk verder


SCHEIDEN EN BEMIDDELING 3/4