Naar en evenwichtige toekomst in 5 stappen

De ScheidingsConsulenten, sinds 2007 de referentie voor scheidingsbemiddeling in Vlaanderen.
Wij helpen u bij echtscheiding met het tot stand komen van een echtscheidingsovereenkomst (EOT-overeenkomst).
Bij scheiding na samenwonen gaat het over een scheidingsovereenkomst en/of ouderschapsovereenkomst.

Neem vrijblijvend contact met een ScheidingsConsulent / familiaal bemiddelaar in uw regio

100% begeleiding tegen een vaste prijs

Vanaf het eerste verkennend gesprek tot en met de indiening van uw dossier bij de familierechtbank wordt u begeleid door uw scheidingsconsulent - bemiddelaar volgens onderstaand vijfstappenplan. 

Uw scheidingsconsulent - bemiddelaar begeleidt, informeert, adviseert en bemiddelt waar nodig. 

U krijgt een vaste prijs voor het hele traject. Deze prijs wordt bepaald na de inschatting van de complexiteit van uw situatie op het einde van het verkennend gesprek. Als lid van de Gezinsbond geniet u van een ledenkorting.

Onze aanpak is van toepassing bij een scheidingstraject na een huwelijk of samenwonen maar ook bij de opmaak / aanpassing van een ouderschapsovereenkomst (kostenregeling en/of verblijfsregeling kinderen).

Stap 1: Een eerste kennismaking

Jullie wensen gebruik te maken van onze kennis en ervaring? Maak dan een afspraak op een tijdstip dat u past. Dit kennismakingsgesprek is vrijblijvend en verplicht u tot niets.

Het verloop van het kennismakingsgesprek:

 • Kennismaking
 • U krijgt beiden de tijd om uw bekommernissen en verwachtingen te formuleren
 • Een toelichting rond de te maken afspraken en het scheidingstraject
 • Een eerste bespreking van jullie situatie en een antwoord op prangende vragen
 • Een voorstelling van onze aanpak en een vaste prijs voor het ganse traject
 • Als jullie er klaar voor zijn, worden de besprekingen reeds gestart volgens stap 2
 • Indien niet dan bent u alvast goed geïnformeerd
 • Onder de begeleiding van een expert keert de rust weer en krijgt u snel duidelijkheid

Een kennismakingsgesprek is vrijblijvend en verplicht u tot niets.

U begint alvast goed voorbereid aan uw traject.

Stap 2: Bespreking(en)

Tijdens de besprekingen (het aantal hangt af van jullie situatie) trachten we tot een evenwichtige overeenkomst te komen rond de verblijfs- en kostenregeling kinderen, de gemeenschappelijke woning, de gemeenschappelijke goederen, ... . 

Wij begeleiden, informeren, adviseren en bemiddelen waar nodig.

Koppels die kiezen voor onze begeleiding hebben een zeer grote slaagkans op een evenwichtige overeenkomst.

Stap 3: Optimalisatie van het akkoord

Scheiden is een emotioneel gebeuren terwijl er toch praktische afspraken gemaakt moeten worden over de toekomst. We bekijken samen met u hoe uw akkoord optimaal kan worden uitgewerkt. Fiscale optimalisatie rond bvb de onderhoudsbijdrage kinderen komt aan bod. Onze ervaring in deze materie kan u tot een paar duizend euro's per jaar opleveren. We kijken ook samen naar wat voor u beiden belangrijk is m.b.t. uw bankzaken, leningen en verzekeringen.

Juridisch moet het kloppen, fiscaal kan er mogelijk geoptimaliseerd worden en als een van jullie bv. de woning inkoopt, is er ook nog het notarieel aspect.

Stap 4: Uitschrijven van de scheidingsovereenkomst

De scheidingsovereenkomst moet aan de wettelijke normen voldoen én leesbaar zijn. Hier zorgen wij voor.

Wij bieden u een goede balans tussen het noodzakelijk juridisch jargon en duidelijk begrijpbare omschrijvingen van jullie afspraken.

Stap 5: indiening bij de rechtbank

Voor gehuwden wordt de in stap 4 uitgeschreven echtscheidingsovereenkomst (EOT-overeenkomst) ingediend bij de familierechtbank. Vanaf 1 september 2018 moeten jullie niet meer naar de rechtbank en verloopt de volledige scheidingsprocedure dus schriftelijk. De doorlooptijd tussen de indiening bij de rechtbank en de effectieve scheiding bedraagt +-3 maanden.

Voor samenwonenden kan het volstaan dat er een overeenkomst tussen hen wordt opgemaakt. Wij adviseren alvast de afspraken mbt de kinderen door de rechtbank te laten bekrachtigen. Een bekrachtigde ouderschapsovereenkomst is afdwingbaar. Zeker als de kinderen nog jong zijn geeft dit meer zekerheid.

De voordelen van onze aanpak

Onze dienstverlening richt zich tot mensen die samen tot een evenwichtige scheidings- en/of ouderschapsovereenkomst willen komen en dit bij echtscheiding, scheiden na samenwonen of wanneer een bestaande ouderschapsovereenkomst dient aangepast te worden. De meest gehoorde reden is dat ze dit als ouders doen voor de kinderen. Ook wensen ze een lange procedure voor de rechtbank te voorkomen zodanig dat ze hun eigen leven snel weer kunnen oppakken.

De voordelen van onze aanpak:

 • U heeft één contactpersoon die u begeleidt, informeert, adviseert en bemiddelt waar nodig
 • Jullie worden aangemoedigd samen naar een oplossing te zoeken rekening houdend met mekaars bekommernissen
 • Samen gemaakte afspraken houden langer stand en zijn later makkelijker opnieuw bespreekbaar indien nodig
 • Veel aandacht voor de kinderen; zeer uitgebreide verplichte én optionele clausules   
 • Relatief korte doorlooptijd in vergelijking met 'procedure'-scheidingen
 • Onze rekenmodellen objectiveren
  - de kosten en de mogelijke onderhoudsbijdrage voor de kinderen
  - het bedrag dat ieder van jullie toekomt na vereffening en verdeling van de woning (bij verkoop en inkoop)
 • Een vaste prijs i.f.v. uw situatie voor het ganse traject, geen verborgen kosten, geen rekeningen achteraf
 • Een zeer grote slaagkans op een evenwichtige overeenkomst via bemiddeling
 • Een goedkoper, sneller en aangenamer traject dan een gerechtelijke procedure
 • Rechtbanken adviseren bemiddeling bij scheiding

De volgende stap:


SCHEIDEN EN BEMIDDELING 1/4

SCHEIDEN EN BEMIDDELING 4/4

SCHEIDEN EN BEMIDDELING 2/4

MEER INFORMATIEVE VIDEO'S

Meer informatieve video's rond scheidingsprocedures, scheiden en kinderen, scheiden en woning, scheiden en bemiddeling.

Kijk verder


SCHEIDEN EN BEMIDDELING 3/4