Denkt u er aan om uw scheiding online te regelen?

Zelf een scheidingsovereenkomst of ouderschapsregeling online opmaken kan.
Wij begeleiden u via telefoon en email. Het resultaat wordt verstuurd naar de familierechtbank.
Lees er hieronder meer over

ScheidenOnline. Degelijk én Voordelig

Een ouderschapsovereenkomst opstellen / aanpassen kost 449 euro,
een scheidingsovereenkomst kost 549 / 649 / 749 euro (meer info).

Gratis voorbereiding

De voorbereiding van uw overeenkomst is gratis en zonder verdere verplichtingen.

Leden van de Gezinsbond krijgen 50 euro korting per ScheidenOnline dossier 
Lees meer over het partnership Gezinsbond - Pareto Group

De prijs van een scheiding

Een van de Eén uitzendingen van ‘Voor hetzelfde geld’ (oktober 2015) ging over de kostprijs van een echtscheiding. Een vechtscheiding via advocaten kost vaak handenvol geld. Maar wat zijn dan de alternatieven? Jan zoekt uit of het goedkoper kan. Ook ScheidenOnline kwam aan bod in de reportage.


Hoe scheiden via ScheidenOnline

Ja, op voorwaarde dat u samen de wil heeft een akkoord te bereiken, de emotie van het scheiden grotendeels verwerkt is en u beiden evenwichtige 'individuele beslissers' bent. Weet dat ScheidenOnline u de handvaten aanreikt die u helpen bij het opmaken van de scheidings- en/of ouderschapsovereenkomst, u telefonisch en per email de nodige informatie geeft en uw ScheidingsConsulent (familiaal bemiddelaar), optioneel, aanwezig is bij de gesprekken tussen u beide.

Neen wanneer er relationele spanningen zijn, wanneer het dossier te complex is, wanneer één van de partners zich niet zeker genoeg voelt de besprekingen alleen aan te gaan of wanneer u zich gewoon beter voelt wanneer uw ScheidingsConsulent aanwezig is op al de gesprekken tussen u en uw partner. We verwijzen hier naar de website www.ScheidingsConsulenten.be.

Bij twijfel, doe dan hier de test of contacteer ons.

De opening en proefvoorbereiding van uw dossier via onze diensten is gratis. Pas wanneer u uw dossier wil laten verwerken betaalt u een vergoeding; 449 euro voor een ouderschapsovereenkomst / vanaf 549 euro voor een scheidingsovereenkomst. De exacte prijs in uw situatie kan u vinden op de pagina van het type dossier dat u wenst. Voor meer prijsinfo zie hier.

Een scheidings- of ouderschapsovereenkomst online opmaken kan op voorwaarde dat u samen de wil heeft een akkoord te bereiken, de emotie van het scheiden grotendeels verwerkt is en u beiden evenwichtige 'individuele beslissers' bent. Weet dat ScheidenOnline u leidt bij het opmaken van de scheidingsovereenkomst, u telefonisch en per email de nodige informatie geeft en uw ScheidingsConsulent (familiaal bemiddelaar), optioneel, aanwezig is bij de gesprekken tussen u beide.

Kies welk type overeenkomst u wenst op te maken en lees er meer over:

Opmaak echtscheidingsovereenkomst na huwelijk

Opmaak scheidingsovereenkomst na samenwonen

Opmaak ouderschapsovereenkomst na samenwonen

Wijziging bestaande ouderschapsovereenkomst

ScheidenOnline is een initiatief van de Pareto Group en verzamelt specialisten op het vlak van echtscheiding zoals familiaal bemiddelaars, juristen, notarissen, een fiscalist (gespecialiseerd in personenbelasting), ... .

ScheidenOnline en De ScheidingsConsulenten zijn twee van de vele labels van de Pareto Group.

De ScheidingsConsulenten richt zich op koppels die gaan scheiden en begeleid willen worden door een scheidingsexpert / bemiddelaar. Deze informeert, adviseert, begeleidt en bemiddelt waar nodig. Uw regionale ScheidingsConsulent treft u in het regionale kantoor of bij u thuis. Meer info ...

ScheidenOnline biedt dezelfde dienstverlening (uitgezonderd bemiddeling) maar dan op afstand. Door een doorgedreven informatisering drukt dit de prijs aanzienlijk zonder in te boeten op de kwaliteit.

Voorbereiding.

 • Het voorbereiden van uw dossier doet u op uw eigen tempo.

Na uw bestelling.

 • Na uw bestelling krijgt u gepersonaliseerd advies en informatie via telefoon en email.
 • Wanneer u ons de opdracht geeft, krijgt u binnen de twee werkdagen een proefversie van de overeenkomst toegestuurd; deze kan vervolgens verder aangepast worden tot deze voor 100% aan jullie verwachtingen voldoet.

Het indienen van uw dossier bij de rechtbank.

 • Jullie printen de documenten af en ondertekenen deze;
 • Jullie schrijven 20 euro voor het fonds tweedelijnsbijstand over naar de familierechtbank;
 • Via FOD Financiën volgt na de inschrijving van de echtscheiding nog een afrekening voor een vast rolrecht van 165 euro;
 • Jullie sturen de documenten op naar de rechtbank;
 • U moet niet meer voor de rechtbank verschijnen (wet met ingang dd. 01/09/2018). Let wel, de rechter kan in uitzonderlijke gevallen nog steeds om een persoonlijke verschijning vragen.
 • Ongeveer 3 maand na indiening van uw dossier wordt het vonnis ingeschreven in de Burgerlijke Stand van uw woonplaats. Op dat ogenblik zijn jullie ten aanzien van derden officieel gescheiden.
 • Vaak krijgen we de vraag of bovenstaande procedure sneller kan. Het antwoord is “neen”, de proceduretermijnen zijn namelijk wettelijk vastgelegd;

Uw dossierbeheerder heeft reeds honderden dossiers opgemaakt. U mag dan ook rekenen op een professionele en kundige ondersteuning:

 • De aan u toegewezen dossierbeheerder begeleidt u per email of telefoon;
 • U krijgt toegang tot een online document dat u helpt om akkoorden rond uw scheiding te bereiken / vast te leggen;
 • Algemene informatie (juridische, notariële en fiscale) is inbegrepen;
 • Uw dossierbeheerder schrijft de scheidings- en/of ouderschapsovereenkomst uit zodanig dat deze ingeleverd kunnen worden bij de rechtbank.
 • Optioneel kan uw ScheidingsConsulent ter plaatse komen - zie volgend punt.

U kunt rekenen op een persoonlijke begeleiding door uw dossierbeheerder igv u vastloopt tijdens de besprekingen of dreigt in een conflictsituatie te belanden. Als u er via de telefoon niet uitkomt, kan uw ScheidingsConsulent (familiaal bemiddelaar) persoonlijk aanwezig zijn bij één of meerdere besprekingen tussen u en uw partner. Hiervoor wordt een bijkomende vergoeding gerekend. De vergoeding bedraagt 90€/uur met een minimumvergoeding van 1,5u (120€) die wordt aangerekend. De vergoeding is inclusief alle van toepassing zijnde taksen en BTW.

In de onderstaande gevallen kan u gebruik maken van ScheidenOnline.be. Heeft u samen een onroerend goed dan zal u afhankelijk van uw huwelijksstelsel/contract en en de bestemming van het onroerend goed na de scheiding al dan niet ook een notaris nodig hebben voor een deel van de regeling. 

GEHUWDEN - Echtscheidingsprocedure EOT (Echtscheiding door Onderlinge Toestemming)

U bent gehuwd en wenst samen tot afspraken te komen. De ouderschapsovereenkomst indien u kinderen heeft maakt integraal deel uit van de EOT-overeenkomst en wordt automatisch gehomologeerd.

GEHUWDEN - Echtscheidingsprocedure EOO (Echtscheiding door Onherstelbare Ontwrichting).

Deze procedure wordt in principe door twee advocaten voor de rechtbank gepleit en is van toepassing als jullie samen niet tot afspraken willen komen. Als de wil er wel is maar denkt u niet samen tot afspraken te kunnen komen, probeer dan eerst via bemiddeling een EOT overeenkomst uit te werken. Als u beslist via de EOO procedure te scheiden kunt u alvast uw scheidingsdossier voorbereiden. Dit heeft als voordeel dat u beter geïnformeerd bent en de tijd die uw advocaat spendeert (en dus ook de kostprijs) aanzienlijk vermindert.

SAMENWONENDEN - Homologatie ouderschapsovereenkomst

Een ouderschapsovereenkomst - een nieuwe of een aanpassing van een bestaande - kan onderling opgesteld worden door de ouders. Deze heeft echter geen afdwingbaar karakter. Daarom stellen we, zeker als het jongere kinderen betreft, de homologatieprocedure voor. Meer info hier


Onze andere diensten

Objectiveer de kosten van uw kind en bepaal de onderhoudsbijdrage.

In het kader van een ouderschapsovereenkomst stelt zich dikwijls volgende vraag: hoeveel kost mijn kind, hoeveel betaalt iedere ouder, hoe de kosten te verrekenen, wat zijn de fiscale gevolgen, ... ? In samenwerking met de Gezinsbond ontwikkelden wij een handige online tool waarvan u de resultaten integraal kunt overnemen in de ouderschapsovereenkomst.

Pareto Onderhoudsbijdrage Simulator

 • Gebruiksvriendelijke online simulator voor ouders die gaan scheiden of reeds gescheiden zijn en een aanpassing aan de kostenregeling overwegen.
 • Maak zelf online een objectieve simulatie en krijg de resultaten per email toegestuurd.
 • Simuleer de te betalen onderhoudsbijdrage al dan niet met kindrekening en rekening houdend met de fiscaliteit.
 • Meer info op www.onderhoudsgeldonline.be

Vanaf het eerste verkennend gesprek tot en met de indiening van uw dossier bij de rechtbank, wordt u begeleid door uw scheidingsconsulent - bemiddelaar volgens ons vijfstappenplan. Van toepassing zowel bij een echtscheiding als bij scheiding na samenwonen.

Uw ScheidingsConsulent begeleidt, informeert, adviseert en bemiddelt waar nodig.

Meer info - www.scheidingsconsulenten.be

Heel wat mensen starten een scheiding zonder dat ze vooraf samen ernstig met elkaar over hun relatie gepraat hebben. Wanneer praten over jullie relatie nog een optie is dan kan u het traject 'Relatie in Beeld' overwegen.

Meer info - www.relatieconsulenten.be