Bemiddelaar Lawrence Steeman

Mijn motivatie
Mijn motivatie haal ik uit de voldoening die het geeft wanneer mijn bijdrage anderen op weg helpt naar een nieuwe toekomst. Ik zie mezelf als een bemiddelaar die op deze manier manier zijn steentje bijdraagt aan de maatschappij, een bemiddelaar die mensen weer perspectief biedt.

Mijn ervaring als bemiddelaar
Mijn bemiddelingsmodel heeft een zwaartepunt tussen de problem-solving benadering en de transformatieve benadering.

Ik start vanuit de overtuiging dat mensen van nature ‘goed’ zijn en het goed met elkaar menen. Momenten van zwakte hebben altijd een reden. Het is in eerste instantie niet van belang wat de achterliggende oorzaak is. Aan de basis ligt een ‘goed’ mens.

In een eerste stap stimuleer ik een sfeer van wederzijds vertrouwen door empathie en erkenning te geven aan alle betrokkenen. Op dit ogenblik zorg ik ook voor het installeren van de meerzijdige partijdigheid. Ik focus hierbij op de sterktes van de individuen.

Vervolgens ga ik de situatie ontrafelen door op zoek te gaan naar de nodige verduidelijkingen. Hierbij let ik er op de juiste vragen te stellen en actief te luisteren. De belangen en de problemen worden hierbij duidelijk benoemd door een heldere communicatie naar de betrokkenen toe. In het proces zorg ik ervoor verbindend te werken door de gezamenlijke belangen te belichten. Ik stimuleer een dialoog tussen de individuen en ijver voor een resultaat dat door de cliënten samen wordt geformuleerd. Mijn overtuiging is dat een duurzaam akkoord een akkoord is dat tot stand komt door de vrijwillige inzet van all betrokkenen.

Met deze manier van werken heb ik reeds meer dan 350 bemiddelingen begeleid. Mijn ervaring leert dat 98% van de bemiddelingstrajecten slagen en in een evenwichtig akkoord resulteren. Deze observatie over de afgelopen jaren sterkt mijn overtuiging dat een bemiddeld akkoord de absolute voorkeur krijgt tov de zogeheten 'vechtscheiding'. De positieve respons van mijn cliënten na afloop van het traject bevestigd de meerwaarde van bemiddeling in het belang van de individuen en bij uitbreiding hun kinderen, familieleden en zelfs tav. gezamenlijke vrienden.

Stel een afspraak met een bemiddelaar-scheidingsconsulent niet te lang uit. Door het gebrek aan juiste informatie, beïnvloeding van derden en relationele spanningen wordt de communicatie tussen u en uw partner steeds moeilijker. Samen tot een overeenkomst te komen dreigt dan niet meer te lukken. Een lange procedure voor de rechtbank wordt dan ook reëel. In het belang van uw beiden en de kinderen kan een bemiddelingstraject de basis vormen voor een constructieve kijk naar de toekomst.

Lawrence


Kwaliteitsgarantie

Onze kwaliteitsgarantie is een onderdeel en engagement in de dienstenovereenkomst die u met ons aangaat. Ons streefdoel is 100% klantentevredenheid. Al onze bemiddelaars zijn ervaren professionals met een doorgedreven gespecialiseerde opleiding en een ruime praktijkervaring.

Wij garanderen voor ieder van hen:

° Minimaal 25u permanente vorming per jaar
° 24x7x365 open communicatielijn met onze studiedienst
° Onbeperkt toegang tot ons netwerk van notarissen, advocaten, boekhouders, psychologen, therapeuten,...
° Gepersonaliseerde, pragmatische en zorgzame aanpak

Wanneer u voor ons kiest geeft u uw begeleidingstraject in ervaren, professionele en zorgzame handen.

Dirk Slootmans & Lawrence Steeman I Zaakvoerders - Pareto Group

Contact

Lawrence Steeman

Mede-oprichter Pareto Group
Familiaal bemiddelaar I ScheidingsConsulent

Regio Brussel & Oost Vlaanderen

 

BEL MIJ*

*vrijblijvend telefonisch kennismakingsgesprek

Mijn praktijkervaring

  • Eigen interventies: >350 echtscheidingsbemiddelingen in Familiale Zaken (scheidingsregelingen)

  • Ondersteuning geven: >1.000 uren gerichte ondersteuning van het regionaal team van erkend bemiddelaars in Familiale Zaken bij de Pareto Group. (oa. berekening onderhoudsbijdragen kind, fiscale optimalisatie, opmaak EOT, supervisie, begroting onderhoudsuitkering ex-partner,…)

  • Als Expert Trainer: Hoofdtrainer voor gespecialiseerde bijscholingen bij Pareto Services rond de thema's "De onderhoudsbijdrage voor een kind objectiveren en berekenen" en "De onderhoudsuitkering voor de ex-partner objectiveren en berekenen". Deze bijscholingen worden in gans Vlaanderen gevolgd door notarissen, advocaten, plaatsvervangend rechters, boekhouders en bemiddelaars.

Mijn opleidingen

  • MEDIV - Basisopleiding bemiddeling + specialisaties Familiale en Sociale Zaken.
  • UGent (ism VCOK) -Specialisatie Burgerlijke en Handelszaken.
  • Permanente vorming: Gemiddeld 45 uren/jaar via Mediv, VCOK Gent, CBR Antwerpen, VZW Bemiddeling, Supervisies en intervisies met team erkend bemiddelaars van de Pareto Group CVBA.
  • INSEAD FONTAINEBLEAU (F) - Negotiation Dynamics program