Problemen na de scheiding

Overzicht scheidingsinfo

Mogelijke problemen na de scheiding

Zelfs wanneer ouders met de beste intenties een scheidingsregeling in onderling akkoord maken, kunnen er in de toekomst toch problemen opduiken. Ook in het geval van een overduidelijk vonnis kan het zijn dat de afspraken systematisch niet worden nageleefd.

Het inschakelen van een expert in familiale zaken kan dan een oplossing bieden. Als er nog kan gepraat worden dan kan u een familiaal bemiddelaar contacteren. Is er geen communicatie mogelijk en bent u genoodzaakt om zelf éénzijdig stappen te ondernemen dan kan u een advocaat raadplegen

Wat zijn de meest voorkomende problemen na de scheiding?

Problemen met de onderhoudsbijdrage na de scheiding

 • De onderhoudsbijdrage wordt niet betaald
 • De onderhoudsbijdrage wordt niet regelmatig betaald
 • De onderhoudsbijdrage wordt niet geïndexeerd
 • De onderhoudsbijdrage wordt niet aangepast aan de leeftijd van de kinderen
 • Ik kan de onderhoudsbijdrage niet meer betalen
 • We komen niet overeen wanneer de onderhoudsbijdrage niet meer moet betaald worden
 • Ik wens de onderhoudsbijdrage te laten aanpassen aan wijzigende omstandigheden
 • De vader / moeder wil niet betalen voor het verder studeren
 • De vader / moeder wil niet betalen voor het kot
 • Ik wil mijn kind ten laste krijgen. Mijn ex weigert.
 • Er zijn discussies over het budget voor kledij
 • Wij hebben steeds ruzie over de uitgaven voor ons kind

Problemen met de verblijfsregeling na de scheiding

 • De verhuis van moeder of vader geeft problemen voor de kinderen
 • De verblijfsregeling wordt niet nageleefd
 • De verblijfsregeling moet aangepast worden in het belang van de kinderen
 • De kinderen willen niet meer naar papa of mama Ik zie mijn kinderen niet meer
 • De grootouders zien hun kleinkinderen niet meer
 • De kinderen worden regelmatig niet afgehaald op de wisseldag
 • De kinderen willen niet meer in co-ouderschap / continue verhuizen
 • Mijn ex wil de verblijfsregeling afstemmen i.f.v. een nieuwe relatie
 • Mijn kind mag niet meer naar de jeugdbeweging in de week van mijn ex
 • De nieuwe partner van vader / moeder bemoeit zich in de opvoeding
 • De kinderen voelen zich niet goed in het nieuwe samengestelde gezin
 • De kinderen worden verwaarloosd bij één van de ouders
 • De vader / moeder heeft de kinderen zonder overleg mee naar het buitenland genomen
 • De vader / moeder heeft een alcoholprobleem
 • De kinderen worden verplicht halal voedsel te eten
 • Mijn ex zet de kinderen tegen mij op
 • Mijn ex is te streng in de opvoeding van ons kind
 • Het contact met mijn kind wordt belemmerd door mijn ex

Problemen m.b.t. de school na de scheiding

 • Er is een conflict over de schoolkeuze van de kinderen
 • De vader / moeder wil niet betalen voor het verder studeren
 • De vader / moeder wil niet betalen voor het kot
 • Mijn ex heeft ons kind zonder overleg in een andere school ingeschreven
 • De schoolresultaten gaan achteruit sinds de scheiding

U heeft een dagvaarding ontvangen na de scheiding

 • U heeft een dagvaarding ontvangen m.b.t. de onderhoudsbijdrage
 • U heeft een dagvaarding ontvangen m.b.t. de verblijfsregeling
 • U heeft een dagvaarding ontvangen rond andere thema's