Relatiebemiddeling

Overzicht scheidingsinfo

Relatiebemiddeling - Relatiecouching

Een harmonieus gezin en samenblijven voor altijd blijft een mooie ambitie, in goede en minder goede dagen. Soms loopt de spanning echter op en dan is het belangrijk goed af te wegen op welke manier u met de situatie omgaat. Mogelijk is het nuttig een bemiddelaar in te schakelen.

Relatieproblemen?

 • Een kleine irritatie verstoort jullie relatie?
 • Een aanhoudende spanning bedreigt jullie relatie?
 • Eén van jullie denkt eraan de relatie te verbreken?
 • Jullie voelen het einde van hun relatie naderen?

Een bemiddelaar helpt jullie te praten met mekaar, gevoelens bespreekbaar te maken, de relatie mee in kaart brengt, … . U neemt samen het besluit over hoe het verder moet. Ook als het tot een scheiding komt, kent u beiden de context en is de scheidingsmelding in ieder geval duidelijk gebeurd met alle respect voor mekaar. Gaan jullie met elkaar verder dan is er een basis voor een hernieuwd partnerschap.

Meer info via www.relatieconsulenten.be

Beantwoord samen of alleen de onderstaande vragen en schakel desgewenst een bemiddelaar in om jullie gesprekken te begeleiden.

Afhankelijk van uw situatie kan hiervan afgeweken worden.

Stap 1: Inzicht verkrijgen.

 • Wat ervaart u, wat ervaart uw partner ?
 • De relatiebemiddelaar inventariseert bij beide partners wat hun beleving van de situatie is; welke problemen zij ervaren, wanneer ze voorkomen, waarom, … .
 • Ieders belangen in beeld gebracht.
 • De relatiebemiddelaar onderzoekt, samen met u en uw partner, in hoeverre er sprake is van overeenkomsten, verschillen of tegenstellingen van belangen.
 • Wat betekenen deze problemen voor u en uw partner.
 • U en uw partner formuleren, vanuit ieders inzicht, de betekenis van jullie probleem voor uzelf en de ander.

Stap 2: Werken met de verkregen inzichten.

 • Het definiëren van jullie probleem.
 • Op basis van het eerste gesprek, geven u en uw partner een definitie van jullie probleem maar formuleren jullie ook de gewenste situatie in de toekomst.
 • De gewenste situatie definiëren.
 • Wat hebben jullie nodig om de gewenste situatie te realiseren? We trachten dit dan ook specifiek, meetbaar, actueel, realistisch en tijdgebonden te formuleren.
 • Oplossingsmogelijkheden creëren.
 • Hoe, wanneer en waarom kunnen jullie elkaar ondersteunen? En wat hebben jullie nog meer nodig aan hulp?

Stap3 : Op weg naar een nieuwe toekomst.

 • Stand van zaken. Waar staan we, samen en als individu?
 • De evolutie. Wat hebben we nu al gedaan met de verworven inzichten?
 • Hebben we stappen gezet om de gewenste situatie te bereiken?
 • Beslissen over jullie toekomst.
 • Kunnen en willen jullie de relatie verder zetten en werken met de verworven inzichten?

Meer info via www.relatieconsulenten.be

Neen, relatiebemiddeling is niet hetzelfde als relatietherapie.

RELATIEBEMIDDELING

Via relatiebemiddeling kan een relatieconsulent koppels met relatieproblemen, die nog geen duidelijke beslissing hebben genomen, begeleiden om hun spanningsvelden duidelijk in kaart te brengen. Door met elkaar te praten en naar elkaar te luisteren, krijgen partners een goed zicht op hun relatie en hoe elk de bestaande problemen ervaart. Onder begeleiding van de relatieconsulent kunnen ze samen beslissen of ze hun relatie nog een kans willen geven en onder welke voorwaarden. Relatiebemiddeling kan leiden tot drie keuzes: opnieuw volop voor de relatie gaan, kiezen voor een afkoelingsperiode of beslissen om uit elkaar te gaan. De relatiebemiddelaar kan de partners op hun vraag desgewenst doorverwijzen naar een relatietherapeut voor verdere opvolging.
Meer info via www.relatieconsulenten.be

RELATIETHERAPIE

Via relatietherapie kan een relatietherapeut koppels die hun relatie nog een kans willen geven verder begeleiden door hen te leren hoe ze in hun relatie kunnen omgaan met spanningen en conflicten. Een relatietherapeut is bij voorkeur een goed geschoold psychotherapeut die zich met diverse behandelingswijzen toespitst op de klachten die mensen ervaren door de relationele situatie waarin ze verkeren. Relatietherapie kan via een doorgaans langer begeleidingstraject partners begeleiden om te werken aan hun relatie. Als het  toch niet lukt, kan de relatietherapeut partners ook helpen om de relatiebreuk te verwerken.

Relatiecoaching

Een harmonieus gezin en samenblijven voor altijd blijft een mooie ambitie, in goede en minder goede dagen. Soms loopt de spanning echter op en dan is het belangrijk goed af te wegen op welke manier u met de situatie omgaat. Mogelijk is het nuttig een relatiecoach in te schakelen.

Lees verder