Vereffening en verdeling bij scheiding

Rond wat jullie samen opgebouwd hebben in het verleden, moeten nu afspraken gemaakt worden. Afhankelijk van het huwelijksstelsel (wettelijk stelsel, scheiding van goederen, gemeenschap van goederen) zijn sommige afspraken al op voorhand gemaakt. In een echtscheiding door onderlinge toestemming (EOT) kunnen jullie daarvan afwijken.

Volgende afspraken moeten gemaakt worden:

 • de verdeling van de roerende goederen
 • de verdeling van de financiën
 • alimentatie: onderhoudsgeld tussen partners
 • erfrechten tijdens de procedure
 • de huurwaarborg
 • de schulden
 • de belastingen
 • de verzekeringen
 • pensioen
 • huisdieren

Om hierover met mekaar afspraken te maken is heel wat kennis vereist: juridisch, notarieel, fiscaal, ... . Onderschat het emotionele aspect niet. Dikwijls is de tussenkomst van derden vereist.

Een scheidingsexpert met kennis van zaken, met oog voor de bekommernissen van beide echtgenoten en met een gevoel voor intermenselijke relaties, is uiterst belangrijk in deze fase van uw leven. Kies bewust voor een goed opgeleide en ervaren bemiddelaar die kan terugvallen op de juiste kanalen. Zo voorkomt u veel menselijk en financieel leed.

Bekijk de volledige inhoud van de EOT-overeenkomst

Jullie kunnen zelf bepalen hoe jullie de inboedelverdeling regelen. Stel bij voorkeur samen een inventaris op waarop alle goederen vermeld worden.Probeer dan samen overeen te komen om uw goederen te verdelen met of zonder extra compensatie/opleg ter vereffening. Dateer en onderteken de inventaris.
U kan desgewenst de ondertekende inventaris bijvoegen als bijlage aan het dossier voor de rechtbank.

Mogelijke beslissingscriteria

 • Persoonlijke goederen blijven eigen
 • Wettelijke verdelingsregels van voor het huwelijksstelsel.
 • Persoonlijke overtuigingen van rechtvaardigheid, met een mogelijke verdeelsleutel.
 • Eerst een overeenkomst maken over de verkoopwaarde van al de voorwerpen. Dan verdelen op basis van de verkoopwaarde. Ieder krijgt de helft.
 • Ieder kiest om beurt een voorwerp uit de inventaris.
 • Ieder behoudt meubels, voorwerpen uit eigen familie.
 • Ieder kruist op de inventaris de voorwerpen aan die hij wenst. De dubbel aangekruiste voorwerpen worden verdeeld volgens een van de hierboven beschreven regels.
 • A krijgt meer voorwerpen dan B als compensatie voor "beschrijving:……..".
Bekijk de volledige inhoud van de EOT-overeenkomst

Wanneer een voertuig of vaartuig tussen u beiden wisselt na de scheiding, omschrijf dan de afspraken.

 • Wordt er een bedrag betaald voor de overname?
 • Zoja, wanneer wordt er betaald? Hoeveel? Via welke weg?
 • Is er een verrekening met andere goederen?

Informeer ook tijdig bij uw verzekeringsmakelaar die u kan helpen bij de overdracht van de verzekering, de nummerplaat, etc.

Bekijk de volledige inhoud van de EOT-overeenkomst

Maak een inventaris van alle zicht-, spaar-, en beleggingsrekeningen. Om zo snel mogelijk duidelijkheid te scheppen in de financiële toestand van iedere partner adviseren wij dat u zo snel mogelijk de gezamenlijke tegoeden verdeelt indien van toepassing/gewenst en daarna zo snel mogelijk aparte rekeningen regelt.

Hou ook rekening met eventuele vereffeningen zoals bv. uit eerder ontvangen schenkingen of erfenissen.

Woont u nog een tijd samen tijdens de procedure, blijft uw woning in onverdeeldheid of werkt u na de scheiding met een kindrekening dan kan u één of meerdere gezamenlijke rekeningen (tijdelijk) aanhouden. Omschrijf in dat geval goed waar het om gaat en wat de afspraken zijn.

Bekijk de volledige inhoud van de EOT-overeenkomst

Wij adviseren dat wanneer mogelijk jullie de beleggingen zo snel mogelijk verdelen.

Soms is dat echter niet aangewezen en wil u de belegging nog enige tijd laten renderen. Dat is mogelijk zolang u in de scheidingsovereenkomst maar afspreekt in welke verhouding u de netto-opbrengst zal verdelen en op welke manier het beheer van de belegging zal gebeuren tot aan de feitelijke verdeling.

Bekijk de volledige inhoud van de EOT-overeenkomst

Het betreft hier bijvoorbeeld een autofinanciering, een persoonlijke lening bij een familielid of bij de bank, debetsaldi op kredietkaarten, consumentenkredieten bij grootwarenhuizen, etc.

Ons advies: maak een inventaris op en spreek af wie welke lening overneemt of op welke manier u samen na de scheiding de lening verder zal afbetalen.

Informeer u ook bij de leningverstrekker. Wanneer één van u de lening overneemt dient de ander dit best aan de kredietinstelling te melden en een formeel verzoek tot schrapping als mede-ontlener te vragen.

Bekijk de volledige inhoud van de EOT-overeenkomst

Hiermee bedoelen we bijvoorbeeld polissen zoals:

 • autoverzekering(en)
 • woningverzekering
 • familiale verzekering
 • hospitalisatievrzekering
 • ….

Maak een inventaris en bespreek wie welke verzekering(en) overneemt of welke er worden stopgezet. U wacht best niet te lang om uw verzekeringsmakelaar te contacteren voor advies.

Bekijk de volledige inhoud van de EOT-overeenkomst

Heeft u huisdieren waaraan u beiden gehecht bent dan kan u overwegen om afspraken te maken over de omgang met de huisdieren na de scheiding. Kunnen de dieren beurtelings bij jullie verblijven of blijven ze bij één van jullie.

Maak dan ook afspraken over wie zorgt voor de dieren tijdens vakanties en wat er met de kosten voor voeding, verzorging, dierenarts, etc. zal gebeuren.

Bekijk de volledige inhoud van de EOT-overeenkomst

Onze dienstverlening richt zich tot mensen die samen tot een scheidings- en/of ouderschapsovereenkomst willen komen. De meest gehoorde reden is dat ze dit als ouders doen voor de kinderen. Ook wensen ze een lange procedure voor de rechtbank te voorkomen zodanig dat ze hun eigen leven snel weer kunnen oppakken.

De voordelen van onze aanpak:

 • U heeft één contactpersoon die u begeleidt, informeert, adviseert en bemiddelt waar nodig
 • Jullie worden aangemoedigd samen naar een oplossing te zoeken rekening houdend met mekaars bekommernissen
 • Samen gemaakte afspraken houden langer stand en zijn later makkelijker opnieuw bespreekbaar indien nodig
 • Veel aandacht voor de kinderen; zeer uitgebreide verplichte én optionele clausules   
 • Relatief korte doorlooptijd in vergelijking met 'procedure'-scheidingen
 • Onze rekenmodellen objectiveren
  - de kosten en de mogelijke onderhoudsbijdrage voor de kinderen
  - het bedrag dat ieder van jullie toekomt na vereffening en verdeling van de woning (bij verkoop en inkoop)
 • Een vaste prijs i.f.v. uw situatie voor het ganse traject, geen verborgen kosten, geen rekeningen achteraf
 • Een zeer grote slaagkans op een evenwichtige overeenkomst via bemiddeling
 • Een goedkoper, sneller en aangenamer traject dan een gerechtelijke procedure
 • Rechtbanken adviseren bemiddeling bij scheiding

De volgende stap:


De ScheidingsConsulenten biedt u een traject aan met als doel een evenwichtige EOT en dit tegen een vaste prijs. Geen verborgen kosten, geen rekeningen achteraf. De prijs wordt bepaald op het einde van een eerste vrijblijvend gesprek met jullie beiden. Sinds 2007 hielpen wij zo duizenden mensen op weg naar een nieuwe toekomst.

TIP: Ontvang de gratis ScheidingsGids boordevol relevante informatie

 

Vrijblijvend advies