rss

NIEUWS - SCHEIDEN EN ECHTSCHEIDING

Via deze blog houden wij u op op de hoogte van nieuws en thema's rond scheiden en echtscheiding.

Specify Alternate Text

De scheidingsprocedure via de familierechtbank?

Een echtscheiding of andere familiale kwesties worden bij de familierechtbank behandeld. De familierechtbank is onderdeel van de rechtbank van eerste aanleg, en bestaat uit drie kamers: de familiekamer, de jeugdkamer en de kamer voor minnelijke schikking. In iedere kamer zijn er gespecialiseerde magistraten die zich buigen zich over de familiale geschillen. Voor meer informatie kan u ook terecht op de website www.familierecht.vlaanderen  Dossier van koppels die gaan scheiden en opteren voor een EOT procedure (Echtscheiding met Onderlinge Toestemming) kunnen in tegenstelling tot enkele jaren geleden veel sneller behandeld worden. Wie reeds meer dan 6 maanden op een apart domicilie woont ...
Specify Alternate Text

Koopt één van jullie de woning na de scheiding in?

In onze bemiddelingspraktijk wordt dikwijls de vraag gesteld ‘wat met de woning?’. De meest voorkomende opties zijn: verkopen aan een derde, inkopen door één van jullie of samen de woning houden. Vandaag zoemen we in op ‘de woning inkopen’. Wat betekent dit Eén van jullie neemt het eigendomsaandeel van de ander over, al dan niet tegen een vooraf overeengekomen ‘oplegsom’. De woning wordt dan na de echtscheiding eigendom van één van jullie. Waarom de woning inkopen De interesse om de woning volledig in te kopen is veelal het gevolg van de toekomstplannen na de scheiding, de emotionele band met de woning of de omgeving ...
Specify Alternate Text

Een ‘advocaat’ voor kinderen bij echtscheiding?

In Nederland gaan meer en meer stemmen op om kinderen tijdens een vechtscheiding te laten bijstaan door een ‘belangenbehartiger’. Ook in België was dit recent nog, tijdens een congres georganiseerd door de universiteit Antwerpen, een thema. De reden dat dit op de agenda staat is het feit dat kinderen door een scheiding getekend worden. Niet zelden gaan de schoolresultaten achteruit en ligt het bereikte opleidingsniveau lager. Onderzoek wijst uit dat er ook een grotere kans op gedragsproblemen ontstaat. Niet elke scheiding veroorzaakt blijvende trauma’s voor een kind. Laat ons toch een onderscheid maken tussen ‘vechtscheidingen’ en scheidingen waarbij de ...
Specify Alternate Text

Kunnen wij de woning samen behouden na een scheiding?

In onze bemiddelingspraktijk wordt dikwijls de vraag gesteld ‘wat met de woning?’. De meest voorkomende opties zijn: verkopen aan een derde, inkopen door één van jullie of samen de woning houden. Vandaag zoemen we in op ‘samen de woning behouden’. Wat betekent dit Wanneer jullie samen eigenaar zijn van een woning dan is het mogelijk dat jullie ook na de scheiding samen eigenaar blijven van deze woning. Dit noemt men ‘een woning in onverdeeldheid houden’. Waarom een woning in onverdeeldheid houden De meest voorkomende situatie waarom een woning in onverdeeldheid gehouden wordt, is dat er oudere kinderen zijn die tijdens hun studies nog ...