rss

NIEUWS - SCHEIDEN EN ECHTSCHEIDING

Via deze blog houden wij u op op de hoogte van nieuws en thema's rond scheiden en echtscheiding.

Specify Alternate Text

Hoe lang duurt een scheidingsbemiddeling?

De duurtijd van een bemiddelingstraject wordt bepaald door de betrokkenen zelf. De bemiddelaar reikt een kader aan maar het zijn de betrokkenen die bepalen hoe lang elk van hen nodig heeft om tot een bemiddelde overeenkomst te komen. We zien vaak dat één van de betrokkenen nood heeft aan een snelle afhandeling terwijl de ander eigenlijk geen probleem ziet. Dit is meestal het gevolg van een sluimerend conflict waarbij één van de betrokkenen namelijk diegene die het meest last heeft van de kwestie zich al enige tijd heeft voorbereid om de kwestie bespreekbaar te maken. Wanneer dit dan uiteindelijk ...
Specify Alternate Text

Hoe verloopt een bemiddelingsgesprek?

Een goed bemiddelingsgesprek omvat een aantal componenten die in één of meerdere gesprekken aan bod komen. Een eerste belangrijke component zijn de spelregels rond de interactie tijdens het gesprek. De bemiddelaar bewaakt de communicatie en vraagt het engagement van de betrokkenen om niet te schelden om elkaar te laten uitspreken en om met respect naar elkaar te luisteren. De bemiddelaar peilt vervolgens naar de feiten en gevoelens door te pendelen tussen de betrokkenen. Daarbij krijgen zij de gelegenheid te vertellen wat er aan de hand is of wat er gebeurd is. De bemiddelaar verwoordt de gedachten en de gevoelens ...
Specify Alternate Text

Leven in een nieuw samengesteld gezin na echtscheiding, hoe werkt dat?

Nieuw samengestelde gezinnen zijn steeds meer een maatschappelijk gegeven. Een nieuw ‘plus-gezin’ kan erg verrijkend zijn voor wie er deel van uitmaakt maar kan evenzeer heel wat spanningen met zich meebrengen. Wie na een scheiding aan een nieuwe relatie begint met een partner die al kinderen heeft weet niet hoe zwaar de scheiding nog op de nieuwe relatie zal wegen. Anja Pairoux schreef over haar eigen ervaring een boek en ging aan de slag als Vlaanderens eerste ‘stiefoudercoach’. Het Nieuwsblad interviewde de auteur van ‘Je wist waar je aan begon!?’. We delen het krantenartikel graag hieronder. (Bron: Het Nieuwsblad 15/3/2014 ...
Specify Alternate Text

Scheiden en de woning. Wat zijn de meest voorkomende opties?

Wanneer u gaat scheiden dient u regelingen te treffen over de woning of ander onroerend goed waarvan u samen eigenaar bent. De 3 meest voorkomende keuzes zijn, één van de partners koopt de woning in, dit wil zeggen dat diegene die inkoopt het aandeel van de andere partner in de woning overneemt tegen een samen overeengekomen vergoeding. de woning wordt verkocht aan een derde, dit wil zeggen dat jullie de woning zelf verkopen of te koop stellen via een vastgoedmakelaar of een notaris. u beslist de woning ...