rss

NIEUWS - SCHEIDEN EN ECHTSCHEIDING

Via deze blog houden wij u op op de hoogte van nieuws en thema's rond scheiden en echtscheiding.

Specify Alternate Text

Kan ik al een nieuwe woning kopen tijdens de echtscheidingsprocedure?

Wanneer u gehuwd bent volgens het wettelijk stelsel of met gemeenschap van goederen dan dient u voorzichtig te zijn wanneer één van u al een eigen woning wil aankopen tijdens de scheidingsprocedure. Het is namelijk zo dat wanneer u een aankoop in eigen naam doet tijdens de procedure en u hiervoor geen specifieke regelingen heeft getroffen met de notaris, deze aankoop nog in de gemeenschap zal vallen. Het is dus van belang dat u zich goed informeert over de nodige clausules die moeten bijgevoegd worden in de verkoopsovereenkomst (compromis), ook de mede-ondertekening van de andere partner ter kennisname is ...
Specify Alternate Text

Ligt de weg naar een verplicht ouderschapsplan bij echtscheiding eindelijk open?

Ligt de weg naar een verplicht ouderschapsplan bij echtscheiding eindelijk open? CD&V wil ouders verplichten om in een plan duidelijk te maken hoe ze voor de kinderen zullen zorgen na een echtscheiding op grond van onherstelbare ontwrichting. Bedoeling is minnelijke schikkingen en bemiddeling te stimuleren. Met dit recente nieuws kunnen we vanuit de ScheidingsConsulenten alleen maar blij zijn. Kamerlid Sonja Becq, die het wetsvoorstel uitwerkte, legt hiermee namelijk de basis voor een betere regeling in het belang van de kinderen en hun ouders in die gevallen waar ouders kiezen voor een procedure echtscheiding op grond van onherstelbare ontwrichting. Op vandaag is ...
Specify Alternate Text

Kinderen van gescheiden ouders minder geneigd om te trouwen?

Uit een onderzoek van de VUB blijkt dat kinderen van gescheiden ouders, en dan meer bepaald kinderen die uit een co-ouderschap regeling komen, minder geneigd zijn om te trouwen. Dit is begrijpelijk maar toch twee opmerkingen hieromtrent. Ten eerste heeft dit weinig met trouwen of niet trouwen te maken; ouders die niet getrouwd zijn kunnen ook scheiden … . Dus ook voor kinderen van ouders die samenwoonden zal mogelijks co-ouderschap gelden. Wil dit dan zeggen dat deze kinderen niet zullen kiezen voor samenwonen? Ten tweede is co-ouderschap één mogelijke verblijfsregeling. Alle andere opties staan open. Echter, uit hetzelfde onderzoek komt ...

Armoede na echtscheiding opgenomen in regeerakkoord

Volgens het recente regeerakkoord mogen koppels in een scheiding binnenkort duidelijkheid verwachten over de financiële impact van de scheiding. Het gaat dan over onderhoudsbijdragen voor een kind en alimentatie voor de ex-partner, maar ook maatregelen tegen bepaalde misbruiken bij een echtscheiding. Extract uit het regeerakkoord: “3.3.3. Armoede na echtscheiding De regering zal maatregelen nemen met het oog op een meer objectieve en transparante berekening van de onderhoudsuitkeringen, zowel voor de alimentatie voor kinderen als voor de gewezen partner. Tevens zal de regering ervoor zorgen dat het misbruik wordt weggewerkt dat zich kan voordoen bij het zich onvermogend laten verklaren." Het ...