rss

NIEUWS - SCHEIDEN EN ECHTSCHEIDING

Via deze blog houden wij u op op de hoogte van nieuws en thema's rond scheiden en echtscheiding.


Pareto Group
Pareto Group

ScheidingsConsulenten

Specify Alternate Text

Canvas - De Bijl van Cupido over scheiden in Vlaanderen

Op 3 september ging op Canvas de eerste aflevering van een zesdelige reeks van start over Vlamingen en hun relaties. In de openingsaflevering ging Annick Ruyts praten met gescheiden koppels over hun ervaringen die aan de scheiding vooraf gingen en over de beleving van het scheidingstraject zelf. De persoonlijke en intieme getuigenissen en verhalen werden verder in een bredere, universele context geplaatst door experten.  In deze bijzonder geslaagde eerste aflevering werd de rode draad gevolgd aan de hand van enkele concrete vragen; "Is er een goede manier om te scheiden? Hoe pak je het aan? Wat moet je doen? En wat ...
Specify Alternate Text

Telefacts - Scheiden kost stukken van mensen

De Telefacts uitzending van vanavond over de kostprijs van een echtscheiding via een advocaat bevestigd de publieke opinie. De makers lieten echter een kans liggen om in het belang van de kijker, naast de notaris en de bemiddelaar ook een prijsgunstig alternatief via Scheiden Online of de vaste traject tarieven van de ScheidingsConsulenten, toe te lichten.  Goedkoper scheiden via het internet? Jazeker!  Dat heel wat echtscheidingen maar moeizaam verlopen, lang duren en handen vol geld kosten is algemeen bekend. In sommige gevallen zal naast de tactiek van de advocaten en de verstoorde communicatie tussen de toekomstige ex-partners, ook de complexiteit ...

Hoorrecht bij echtscheiding nu ook voor minderjarige kinderen

Het belang van het kind staat centraal in de nieuwe familierechtbank. in de aanloop naar de introductie van de nieuwe familie-en jeugdrechtbanken werd veel aandacht besteed aan de rechtspositie van de minderjarige.Vanaf 1 september 2014 heeft iedere minderjarige het recht om gehoord te worden in procedures die hem aanbelangen. Dit hoorrecht houdt geen verplichting in van de minderjarige om te spreken. Dit staat uitdrukkelijk zo in de wet.   Om het hoorrecht in de praktijk alle kansen op slagen te geven werden een aantal concrete procedures in de wet opgenomen. Iedere minderjarige vanaf 12 jaar die belanghebbende is in een procedure ...
Specify Alternate Text

Oprichting familierechtbank gaat op 1 september van start

Familiale geschillen worden vanaf 1 september bij de nieuwe familierechtbanken behandeld. Parallel met de start van de familierechtbanken wordt ook de procedure echtscheiding met onderlinge toestemming (EOT) korter en dus efficiënter voor koppels die in samen tot een akkoord willen komen.  Voor meer informatie kan u ook terecht op de website www.familierecht.vlaanderen In praktijk werden er 12 familierechtbanken opgericht. De familierechtbank maakt deel uit van de rechtbank van eerste aanleg, en is samengesteld uit drie kamers: de familiekamer, de jeugdkamer en de kamer voor minnelijke schikking. Gespecialiseerde rechters buigen zich over de familiale geschillen. Een voordeel van de nieuwe familierechtbank ...