rss

NIEUWS - SCHEIDEN EN ECHTSCHEIDING

Via deze blog houden wij u op op de hoogte van nieuws en thema's rond scheiden en echtscheiding.

Specify Alternate Text

Een ‘advocaat’ voor kinderen bij echtscheiding?

In Nederland gaan meer en meer stemmen op om kinderen tijdens een vechtscheiding te laten bijstaan door een ‘belangenbehartiger’. Ook in België was dit recent nog, tijdens een congres georganiseerd door de universiteit Antwerpen, een thema. De reden dat dit op de agenda staat is het feit dat kinderen door een scheiding getekend worden. Niet zelden gaan de schoolresultaten achteruit en ligt het bereikte opleidingsniveau lager. Onderzoek wijst uit dat er ook een grotere kans op gedragsproblemen ontstaat. Niet elke scheiding veroorzaakt blijvende trauma’s voor een kind. Laat ons toch een onderscheid maken tussen ‘vechtscheidingen’ en scheidingen waarbij de ...
Specify Alternate Text

De gezagsregeling voor een kind. Wat spreek je af?

Als ouders bent u vrij samen te bepalen wie het gezag over het kind zal uitoefenen. Weet wel dat de rechtbank het gezagsco-ouderschap als voorkeursregeling ziet. Er zal slechts uitzonderlijk een afwijking goedgekeurd worden. Gezagsco-ouderschap betekent dat beide ouders tot de leeftijd van 18 jaar van het kind SAMEN het gezag uitoefenen, dit wil zeggen samen beslissingen nemen  EN bepalen wie de gezamenlijk genomen beslissingen uitvoert. Het gaat dan om onder andere de schoolkeuze, de inschrijving in de school, aanvragen van een paspoort, beslissingen over vrijetijdsactiviteiten, voorlichting rond anticonceptie, reizen naar het buitenland zonder ouders, speciale medische zorgen of ...
Specify Alternate Text

Ligt de weg naar een verplicht ouderschapsplan bij echtscheiding eindelijk open?

Ligt de weg naar een verplicht ouderschapsplan bij echtscheiding eindelijk open? CD&V wil ouders verplichten om in een plan duidelijk te maken hoe ze voor de kinderen zullen zorgen na een echtscheiding op grond van onherstelbare ontwrichting. Bedoeling is minnelijke schikkingen en bemiddeling te stimuleren. Met dit recente nieuws kunnen we vanuit de ScheidingsConsulenten alleen maar blij zijn. Kamerlid Sonja Becq, die het wetsvoorstel uitwerkte, legt hiermee namelijk de basis voor een betere regeling in het belang van de kinderen en hun ouders in die gevallen waar ouders kiezen voor een procedure echtscheiding op grond van onherstelbare ontwrichting. Op vandaag is ...

Hoorrecht bij echtscheiding nu ook voor minderjarige kinderen

Het belang van het kind staat centraal in de nieuwe familierechtbank. in de aanloop naar de introductie van de nieuwe familie-en jeugdrechtbanken werd veel aandacht besteed aan de rechtspositie van de minderjarige.Vanaf 1 september 2014 heeft iedere minderjarige het recht om gehoord te worden in procedures die hem aanbelangen. Dit hoorrecht houdt geen verplichting in van de minderjarige om te spreken. Dit staat uitdrukkelijk zo in de wet.   Om het hoorrecht in de praktijk alle kansen op slagen te geven werden een aantal concrete procedures in de wet opgenomen. Iedere minderjarige vanaf 12 jaar die belanghebbende is in een procedure ...