NIEUWS - SCHEIDEN EN ECHTSCHEIDING | De fiscale consequenties bij

NIEUWS - SCHEIDEN EN ECHTSCHEIDING

Via deze blog houden wij u op op de hoogte van nieuws en thema's rond scheiden en echtscheiding.


Pareto Group
Pareto Group

ScheidingsConsulenten

Specify Alternate Text

De fiscale consequenties bij echtscheiding

Toen Jan en Ellen gingen scheiden informeerden beiden zich onafhankelijk van elkaar over de te volgen stappen. Jan bij een notaris, Ellen bij een advocaat. Er waren nog enkele gevoelige emotionele kwesties en daar wilden ze een bemiddelaar voor inschakelen. De vader van Jan stelde voor om de kwestie ook voor te leggen aan zijn boekhouder.
 
Wat wel zeker was is dat Jan de gezinswoning zou overnemen. Ellen was daar ook mee akkoord mits een compensatie voor de overname van haar aandeel in de woning. Van de notaris en de advocaat kregen ze ieder  te horen dat een dergelijke regeling geen probleem zou zijn.

Bij de bank
Jan ging vervolgens bij de bank langs om zich te informeren over de modaliteiten van de overname. De bank vertelde hem dat op basis van zijn loon de lening kon worden toegestaan. Jan kon beginnen met plannen maken.
 
Wat geen van de dienstverleners echter had nagevraagd bij Jan en Ellen was hoe de gezinssituatie er na de scheiding zou uitzien. Jan en Ellen hebben namelijk 3 jonge kinderen die ten laste staan van Jan. Na de scheiding zou de verblijfsregeling een 9/5 worden met hoofdverblijfplaats bij de moeder en met de kinderen ten laste bij Ellen.

De fiscale consequenties
De fiscale consequentie van deze keuze was dat de korting op de bedrijfsvoorheffing voor de ouder met kinderen ten laste na de scheiding niet langer ten gunste van Jan komt maar wel van Ellen. Deze korting op de bedrijfsvoorheffing wordt maandelijks toegepast op het maandloon en betekent dus een hoger netto maandloon voor wie deze korting ontvangt. Deze kortingschaal wordt jaarlijks gepubliceerd door de FOD Financiën en bedraagt voor 3 kinderen 246€ per maand in 2014.

De koude douche
In het geval van Jan en Ellen wilde dit zeggen dat Jan na de scheiding 246€ per maand netto minder zou verdienen. Het gevolg hiervan was dat omwille van het lager maandloon na de scheiding de maximum leencapaciteit van Jan onder de grens viel die de bank eerder vooropgesteld had. Resultaat, Jan kreeg zijn lening niet toegekend en kon de woning niet overnemen. Na deze ‘ontdekking’, enkele weken na de eerste contacten met de notaris, de advocaat en de boekhouder was dit een koude douche voor het jonge koppel. Frustraties en emoties zorgden voor hoogoplopende discussies.

Wat had beter gekund
De mogelijke impact van de fiscaliteit had in het geval van Jan en Ellen al vroeger aandacht kunnen krijgen. Jan en Ellen hadden dan beter geïnformeerd aan hun scheidingsregeling kunnen beginnen. Met voldoende inzicht in deze en andere fiscale kwesties kan u deze verwikkelingen vermijden. Kijk voor meer info op "Scheiden en fiscaliteit bij onderhoudsbijdragen".Comments are closed.