NIEUWS - SCHEIDEN EN ECHTSCHEIDING | De scheidingsprocedure via d

NIEUWS - SCHEIDEN EN ECHTSCHEIDING

Via deze blog houden wij u op op de hoogte van nieuws en thema's rond scheiden en echtscheiding.


Pareto Group
Pareto Group

ScheidingsConsulenten

Specify Alternate Text

De scheidingsprocedure via de familierechtbank?

Een echtscheiding of andere familiale kwesties worden bij de familierechtbank behandeld. De familierechtbank is onderdeel van de rechtbank van eerste aanleg, en bestaat uit drie kamers: de familiekamer, de jeugdkamer en de kamer voor minnelijke schikking. In iedere kamer zijn er gespecialiseerde magistraten die zich buigen zich over de familiale geschillen.

Voor meer informatie kan u ook terecht op de website www.familierecht.vlaanderen 

Dossier van koppels die gaan scheiden en opteren voor een EOT procedure (Echtscheiding met Onderlinge Toestemming) kunnen in tegenstelling tot enkele jaren geleden veel sneller behandeld worden. Wie reeds meer dan 6 maanden op een apart domicilie woont op het ogenblik van de indiening van het verzoekschrift tot echtscheiding dient niet meer persoonlijk voor de rechter te verschijnen. Wie nog samenwoont of minder dan 6 maanden op een apart adres is ingeschreven dient nog 1 keer te verschijnen.

Het gedetailleerde verloop van de standaard EOT procedure kan u hieronder lezen.

A. U woont reeds MEER DAN 6 MAANDEN op een apart domicilie?

De doorlooptijd tussen de effectieve neerlegging van uw dossier bij de rechtbank en de inschrijving van de echtscheiding in de registers van de Burgerlijke Stand van de gemeente bedraagt in dit geval +- 3 maanden.

 • Stap 1: Uw dossier kan per post aan de rechtbank worden toegestuurd. U dient niet persoonlijk te verschijnen.
 • Stap 2: Uw dossier wordt vrijwel onmiddellijk behandeld en er volgt een vonnis.* (zie noot onderaan)
 • Stap 3: De procureur en de echtgenoten hebben vanaf dan 1 maand de tijd om beroep aan te tekenen. Het dossier blijft 1 maand in ‘wacht’ bij de rechtbank.
 • Stap 4: Werd er geen beroep aangetekend (dit gebeurt hoogst uitzonderlijk) dan heeft de Procureur enkele dagen (5-10 dagen afhankelijk van de rechtbank) om het dossier terug te zenden naar de Burgerlijke Griffie. U bent vanaf dit ogenblik definitief gescheiden.
 • Stap 5: De Burgerlijke Griffie stuurt de scheidingsmelding naar de gemeente waar u gehuwd bent.
 • Stap 6: De gemeente heeft 1 maand de tijd om de echtscheiding in te schrijven in registers van de Burgerlijke Stand. De gemeente brengt u hiervan per brief op de hoogte.

*Noot bij Stap 2: De directe afhandeling is onder voorbehoud dat de Procureur geen bijkomende vragen stelt die via brief aan u worden overgemaakt. Dit is eerder uitzonderlijk maar kan het geval zijn bij onduidelijke verblijfsregelingen, onvolledige kostenregelingen etc. Laat u begeleiden door uw bemiddelaar.

B. U woont nog samen of MINDER DAN 6 MAANDEN op een apart domicilie?

De doorlooptijd tussen de effectieve neerlegging van uw dossier bij de rechtbank en de inschrijving van de echtscheiding in de registers van de Burgerlijke Stand van de gemeente bedraagt in dit geval +- 4 maanden.

 • Stap 1: De rechtbank nodigt de partijen uit om binnen de maand na neerlegging van het verzoekschrift (samen met de regelingsovereenkomst) éénmalig te verschijnen. Afhankelijk van de werklast bij de rechtbank kan deze termijn korter of langer zijn. De grootstedelijke rechtbanken (Brussel, Gent, Antwerpen, Brugge,…) werken vrij snel. Ook tijdens de zomermaanden worden EOT dossiers behandeld. In kleinere rechtbanken worden tijdens de zomermaanden minder of geen EOT dossiers behandeld en kan de wachttijd oplopen tot 2 maanden en langer.
 • Stap 2: Binnen enkele dagen na de verschijning volgt het vonnis.* (zie noot onderaan)
 • Stap 3: De procureur en de echtgenoten hebben vanaf dan 1 maand de tijd om beroep aan te tekenen (dit is zeer uitzonderlijk). Het dossier blijft 1 maand in ‘wacht’ bij de rechtbank.
 • Stap 4: Werd er geen beroep aangetekend dan heeft de Procureur enkele dagen (5-10 dagen afhankelijk van de rechtbank) om het dossier terug te zenden naar de Burgerlijke Griffie. U bent vanaf dit ogenblik definitief gescheiden.
 • Stap 5: De Burgerlijke Griffie stuurt de scheidingsmelding naar de gemeente waar u gehuwd bent.
 • Stap 6: De gemeente heeft 1 maand de tijd om de echtscheiding in te schrijven in registers van de Burgerlijke Stand. De gemeente brengt u hiervan per brief op de hoogte.

*Noot bij Stap 2: De directe afhandeling is onder voorbehoud dat de Procureur geen bijkomende vragen stelt die via brief aan u worden overgemaakt. Dit is eerder uitzonderlijk maar kan het geval zijn bij onduidelijke verblijfsregelingen, onvolledige kostenregelingen etc. Laat u begeleiden door uw bemiddelaar.

Wenst u zich goed voor te bereiden, open dan alvast uw scheidingsdossier of contacteer uw ScheidingsConsulent. Bij de scheidingsconsulenten krijgt u 1 contactpersoon die u samen zal begeleiden.

Voor meer informatie kan u ook terecht op de website www.familierecht.vlaanderen


Comments are closed.