NIEUWS - SCHEIDEN EN ECHTSCHEIDING

Via deze blog houden wij u op op de hoogte van nieuws en thema's rond scheiden en echtscheiding.


Pareto Group
Pareto Group

ScheidingsConsulenten

Specify Alternate Text

Familiale bemiddeling : constructief hulpmiddel om vechtscheiding of zelfs scheiding te vermijden

De familiale bemiddeling is een alternatieve manier om conflicten op te lossen die bij een scheiding naar voor komen of om een duidelijk antwoord te formuleren op de vraag “scheiden of blijven”. Een bemiddelaar werkt op vertrouwelijke basis voor beide partijen, die zich bereid hebben verklaard om zo goed mogelijk mee te werken, om de communicatie, waar zonder bemiddelaar te veel ruis op zit, in goede banen te leiden en zo tot een duurzaam akkoord te komen. 

Als je samen met je toekomstige ex-partner bemiddeling inschakelt, betekent dit dat je op een vreedzame manier proactief aan een oplossing werkt voor mogelijke toekomstige problemen en dat je op die manier een lange en lastige juridische procedure kan vermijden. De rol van de bemiddelaar bestaat erin alle informatie over de geschillen tussen de partners te vhelpen benoemen, duidelijk aan te geven waarover ze akkoord zijn en waarover niet en om toch opnieuw tot een klimaat van wederzijds vertrouwen te komen. 
 

Na de bemiddeling ondertekenen de beide partners een schriftelijk akkoord. Dat akkoord kan dan desgewenst aan de familierechtbank voorgelegd worden ter homologatie. Als bij de bemiddeling blijkt dat de partners het eigenlijk nog over heel veel zaken eens zijn, kan de bemiddeling ook een eerste stap zijn om de geplande scheiding alsnog af te blazen en het eventueel samen nog eens te proberen. Lees meer over echtscheiding en bemiddeling

Lees meer over echtscheiding en bemiddelingComments are closed.