NIEUWS - SCHEIDEN EN ECHTSCHEIDING | Helft van de jongeren vindt

NIEUWS - SCHEIDEN EN ECHTSCHEIDING

Via deze blog houden wij u op op de hoogte van nieuws en thema's rond scheiden en echtscheiding.


Pareto Group
Pareto Group

ScheidingsConsulenten

Specify Alternate Text

Helft van de jongeren vindt scheiden te makkelijk

BRON: KUL (www.soc.kuleuven.be/lago) - Ongeveer de helft van de adolescenten is akkoord met de stelling dat het tegenwoordig te gemakkelijk is om uit de echt te scheiden. Dat blijkt uit de jaarlijkse bevraging van 2.000 jongeren tussen 12 en 18 jaar door het Leuvens Adolescenten- en GezinnenOnderzoek (LAGO) van de K.U.Leuven.

Echtscheiding is een belangrijk thema als jongeren bevraagd worden over hun welzijn en hun gezinsleven. Meisjes van 16 jaar en ouder met gescheiden ouders vormen een kwetsbare groep: één op drie à vier geeft aan vaak depressieve gevoelens en angst te hebben. Maar kinderen kunnen best gelukkig zijn na een scheiding: verblijfsco-ouderschap, bijvoorbeeld, kan zeker werken, op voorwaarde dat ouders goed overeen komen met elkaar en met hun kinderen. Vooral meisjes blijken daar gevoelig voor te zijn.

Nog andere, opmerkelijke bevindingen van het LAGO-project:

• Van de bevraagde jongeren heeft 19 procent minsten één stief- of halfbroer of –zus.
• Anno 2010 leeft 66 procent van de Vlaamse jongeren met gescheiden ouders samen met minstens één stiefouder.
• De gemiddelde leeftijd van de adolescenten bij hun eerste seksuele ervaring is 15 jaar, zowel voor jongens als meisjes.
• Eén op tien van de bevraagde jongeren verwacht enkel een diploma middelbaar onderwijs te halen. Iets meer dan de helft mikt op een diploma hoger onderwijs.
• Acht op tien van de jongens verwacht later voltijds te werken, voor meisjes is dat slechts één op twee.
• Jongeren met gescheiden ouders gebruiken vaker tabak, alcohol en cannabis. Zo rookt een vijfde van de oudere jongens met gescheiden ouders cannabis, wat bijna dubbel zoveel is als bij oudere jongens wiens ouders nog samen zijn.

Het LAGO-project ging van start in 2008 en verzamelt informatie over het gezinsleven en het welzijn van Vlaamse adolescenten. Jaarlijks worden ongeveer 2.000 jongeren bevraagd; in 2011 waren er al gegevens beschikbaar over 6.000 respondenten. Het onderzoek wordt uitgevoerd door wetenschappers van de onderzoeksgroep Gezin & Bevolking van de Faculteit Sociale Wetenschappen in samenwerking met masterstudenten van de opleiding sociologie, die hierover collectieve masterproeven afleveren.


Comments are closed.