NIEUWS - SCHEIDEN EN ECHTSCHEIDING | Miserietaks terug naar 1 pro

NIEUWS - SCHEIDEN EN ECHTSCHEIDING

Via deze blog houden wij u op op de hoogte van nieuws en thema's rond scheiden en echtscheiding.


Pareto Group
Pareto Group

ScheidingsConsulenten

Specify Alternate Text

Miserietaks terug naar 1 procent. Vlaams regeerakkoord over de verlaging van de verdeeltaks.

Lees de laatste update van 1/1/2015 over de verdeeltaks-miserietaks HIER.

Goed 2 jaar geleden werd in een hoorzitting in het Vlaams Parlement door een aantal betrokkenen waaronder de Pareto Group nog stevig gepleit om het verdelingsrecht in Vlaanderen niet te verhogen. Helaas, alle argumenten ten spijt besliste de Vlaamse regering, toen met CD&V, sp.a en N-VA om de zogenaamde “misierietaks” meer dan te verdubbelen, van de toenmalige 1% naar 2,5%. In het recent gepubliceerde regeerakkoord voor de periode 2014-2019 kunnen we gelukkig, temidden de vele besparingsmaartegelen, opnieuw beter nieuws lezen. De nieuwe regeringspartners NVA, CD&V en Open VLD maken melding van een verlaging van de ‘miserietaks’ naar maximaal de vroegere 1%.

Wanneer deze nieuwe maatregel in voege treedt en op welke dossiers de verlaging van toepassing zal zijn is nog niet bekend.

Het verdelingsrecht is een belasting die je betaalt wanneer je een onroerend goed verdeelt onder verschillende eigenaars. Mensen die te maken krijgen met een echtscheiding betalen deze ‘miserietaks’ wanneer één van hen de woning overneemt na de scheiding. Voor velen is dit een extra fiscale aderlating. Zij gaan immers al door een zware financiële en emotionele periode in hun leven.

Er komen een aantal dubbele kosten voor de kinderen, de huur/koop en inrichting van een nieuwe woonst, herverdeling van de schulden, etc. Bovendien hebben mensen die gaan scheiden bijzonder veel moeite om een herfinanciering rond te krijgen wanneer één van hen de woning overneemt. De huidige verdeeltaks, bovenop een al erg beladen moment in hun leven, komt daarom heel erg ongelegen.

Met volgend voorbeeld illustreren we de impact van de huidige ‘miserietaks’. Koppels die samen een woning in eigendom hebben en waarvan bv. één van beiden het aandeel van zijn toekomstige ex-partner wenst over te kopen moeten met de huidige wetgeving een bijkomend registratierecht (belasting) van 2,5% op de geschatte waarde van de woning betalen. Een doorsnee woning kost in Vlaanderen al snel 250.000€ wat bij verdeling 6.250€ “bijkomend” registratierecht betekent. “Bijkomend” want bij de initiële aankoop van de woning werd reeds 10% (of 5%) betaald bij aankoop van de woning (of 21% BTW bij bouwers)!

 Comments are closed.