NIEUWS - SCHEIDEN EN ECHTSCHEIDING

Via deze blog houden wij u op op de hoogte van nieuws en thema's rond scheiden en echtscheiding.


Pareto Group
Pareto Group

ScheidingsConsulenten

Specify Alternate Text

Scheiden doet meer zittenblijven

Bron: METRO - 29/04/2016 - Kinderen waarvan de ouders scheiden hebben in het jaar van de scheiding meer kans op zittenblijven. Dat blijkt uit het onderzoek van Greet Van der Straeten, master in de Handelsingenieurwetenschappen aan de UGent.

Een echtscheiding weegt op alle gezinsleden, zeker op de kinderen die hun thuissituatie ingrijpend zien veranderen. Het doet vermoeden dat die scheiding ook doorweegt op de schoolprestaties van kinderen. Het onderzoek van Greet Van der Straeten naar slaagkansen van leerlingen uit het Vlaamse secundair onderwijs lijkt dat te bevestigen, althans op de korte termijn. «Als we de schoolresultaten van kinderen bekijken, merken we dat die duidelijk lager zijn op het moment van de echtscheiding. Zo blijkt dat kinderen in het jaar van de scheiding negen procentpunt minder kans hebben om over te gaan naar het volgende jaar. Als we verder kijken naar de drie jaar voor en na de scheiding blijkt die kans op zittenblijven in die periode niet hoger te liggen. De oorzaak voor niet-slagen op lange termijn kan men dus niet toeschrijven aan een echtscheiding», aldus Van der Straeten.

Leeftijd en geslacht zijn van geen tel

Opvallend is dat de leeftijd van de kinderen op het moment van de scheiding geen noemenswaardige rol speelt. «Wel blijkt dat, ongeacht of kinderen met een scheiding te maken krijgen, de kans op het behalen van een A-attest over de jaren afneemt: per jaar dat een kind ouder wordt, verlaagt de kans om over te gaan naar het volgende jaar met 2 procentpunt.» Ook blijkt dat een echtscheiding geen andere impact heeft op de schoolprestaties van meisjes dan die van jongens. «Uit de studie leek het dat de schoolprestaties van meisjes er iets meer onder leden, maar het verschil was te klein om dat met zekerheid te kunnen stellen. Meisjes maken doorgaans trouwens meer kans om een A-attest te behalen dan jongens.» Van der Straeten baseerde zich voor haar studie op gegevens uit de SONAR-databank, een grootschalige gegevensbank waarin sinds 1999 data wordt verzameld van duizenden Vlaamse jongeren om inzicht te verwerven in de overgang van de school naar de arbeidsmarkt.

Er zijn Minder zittenblijvers


Hoewel het aantal zittenblijvers in het secundair onderwijs in Vlaanderen vorig jaar lichtjes daalde naar 1 op 20 leerlingen, blijft het aantal groot vergeleken met andere Europese landen. Onderwijsexperts twijfelen nochtans aan het nut van zittenblijven op de lange termijn en pleiten voor een betere begeleiding van leerlingen. De studie van Van der Straeten toont aan dat leerlingen die met een echtscheiding te maken krijgen een risicogroep vormen.


Comments are closed.