NIEUWS - SCHEIDEN EN ECHTSCHEIDING | Scheiden zonder schuldgevoel

NIEUWS - SCHEIDEN EN ECHTSCHEIDING

Via deze blog houden wij u op op de hoogte van nieuws en thema's rond scheiden en echtscheiding.


Pareto Group
Pareto Group

ScheidingsConsulenten

Specify Alternate Text

Scheiden zonder schuldgevoel?

Bij een scheiding slagen slechts weinig mensen erin het hele proces te doorlopen zonder zich schuldig te voelen. Dat is ook de normaalste zaak van de wereld, want scheiden doet nu eenmaal lijden, en iedereen die de eerste stap zet in de richting van een scheiding beseft dat hij of zij dat lijden ook aandoet aan iemand die hij of zij echt graag heeft gezien. Ook de partner die zelf niet de eerste stap zet, ervaart vaak schuldgevoelens: wat heeft hij of zij zo verkeerd gedaan dat de andere de stap zet om tot de scheiding over te gaan? 

Bij sommige scheidingen zien we zelfs dat de angst voor dat schuldgevoel ervoor zorgt dat partners allebei van hun kant proberen om de andere partner de eerste stap te doen zetten in de richting van de scheiding. In dat geval proberen ze dus een last op de schouder van de andere partner te leggen die ze zelf niet kunnen dragen. 

Want in de perceptie blijft het nog altijd de partner die vertrekt die de « schuldige » is. Het zou al veel helpen als we dat concept van “schuld” achterwege zouden laten. Maar hoewel er aan elke medaille twee kanten zijn, blijkt dat makkelijker gezegd dan gedaan. Het zit nu eenmaal in ons aller DNA om graag verklaringen te vinden voor zaken die mislopen. 

Het schuldgevoel kan in ieder geval al worden ingeperkt door duidelijk voor ogen te houden dat een scheiding een crisis is, en dat een crisis nu eenmaal met pijn gepaard gaat. De kunst zit erin om de pijn en het lijden van de scheiding te beschouwen als de noodzakelijke putten die moeten worden gegraven om de fundamenten te leggen van een nieuw en gelukkig leven. Want uiteraard betekent een scheiding de afsluiting van een levensperiode, en het einde van een droom, maar het is echt ook een nieuwe kans.  Hoe meer scheidende koppels erin slagen om elkaar die waarheid voor ogen te houden, hoe groter de kans dat de partners erin zullen slagen het scheidingsproces te doorlopen zonder al te grote schuldgevoelens.

 Comments are closed.