NIEUWS - SCHEIDEN EN ECHTSCHEIDING | Scheidingsenquête: 91% wil s

NIEUWS - SCHEIDEN EN ECHTSCHEIDING

Via deze blog houden wij u op op de hoogte van nieuws en thema's rond scheiden en echtscheiding.


Pareto Group
Pareto Group

ScheidingsConsulenten

Specify Alternate Text

Scheidingsenquête: 91% wil samen tot afspraken komen

Uit een enquête op diverse websites van de Pareto Group blijkt dat 91% van de koppels die beslist hebben om te scheiden (74% van de respondenten) samen tot afspraken willen komen. Iets meer dan de helft geeft aan dat ze nog goed kunnen communiceren met elkaar. Ze verwachten ook geen breekpunten bij het opstellen van een scheidingsovereenkomst. Drie op vier koppels heeft thuiswonende kinderen.

Deze cijfers bevestigen dat een meerderheid van de mensen die een scheiding overwegen of plannen er bewust voor kiest om samen over de toekomst apart én over deze van hun kinderen te beslissen, ook als de communicatie niet meer zo vlot verloopt.

De echtscheidingsovereenkomst
Als de communicatie nog vlot verloopt, er over alles een akkoord is en de regeling niet complex is, dan biedt ScheidenOnline.be een snel, eenvoudig en prijsgunstig alternatief. Via een gestructureerde vragenlijst, inclusief uitgebreide online informatie,  kan u samen de echtscheidingsovereenkomst voorbereiden. Een ervaren dossierbeheerder ondersteunt u per telefoon of email. Koppels die er de voorkeur aan geven om met een deskundige aan tafel te gaan zitten verwijzen we door naar een regionale scheidingsconsulent/bemiddelaar uit ons team. Deze informeert, adviseert en biedt gepersonaliseerde begeleiding.

Bemiddeling
Wanneer de communicatie niet meer zo vlot verloopt maar de wil om samen tot afspraken te komen aanwezig is, dan kiest u best voor bemiddeling. De bemiddelaar faciliteert de communicatie, geeft informatie en begeleidt toekomstige ex-partners doorheen het scheidingstraject. Onze ervaring leert cliënten die voor bemiddeling kiezen een zeer grote slaagkans op een evenwichtige overeenkomst hebben.

Nuttige informatie vindt u op www.ScheidenOnline.be | www.ScheidingsConsulenten.be of download hier de ScheidingGids.Comments are closed.