NIEUWS - SCHEIDEN EN ECHTSCHEIDING | Te veel passie voor het werk

NIEUWS - SCHEIDEN EN ECHTSCHEIDING

Via deze blog houden wij u op op de hoogte van nieuws en thema's rond scheiden en echtscheiding.


Pareto Group
Pareto Group

ScheidingsConsulenten

Specify Alternate Text

Te veel passie voor het werk is gevaarlijk voor het huwelijk

Er gaat tegenwoordig geen dag voorbij of we lezen over hoe werkgevers met “Chief Happiness Officers” -de nieuwe hippe naam voor wat vroeger de personeelsverantwoordelijke was – alles in het werk stellen om ervoor te zorgen dat mensen gelukkig zijn op het werk. Wie zijn job met hart en ziel en met veel passie kan doen, fantastisch kan opschieten met zijn of haar collega’s en een leidinggevende heeft, die een echte mentor is, zou volgens al die berichten al een flinke stap zetten op weg naar het geluk.

Maar dat is natuurlijk maar één kant van de medaille. Want wie te veel opgaat in het werk, zet uiteindelijk ook zijn of haar relatie of huwelijk op het spel. In het Franse opinieblad Le Point lazen we recent bijvoorbeeld dat er na 8 maanden presidentschap van Emmanuel Macron zowel bij zijn nieuwe als vroegere medewerkers opvallend veel echtscheidingen zijn.

De hyperactieve jonge president die zowel zijn land als Europa een nieuw elan wil geven en die slechts enkele uren per nacht slaapt, kan rekenen op een schare bijzonder enthousiaste medewerkers, maar verschillende onder hen hebben voor hun inzet en engagement al een hoge prijs moeten betalen in de vorm van een scheiding.

Anderen verklaarden tegenover het blad dat ze zich bewust zijn van het feit dat dit gevaar ook voor hen om de hoek loert. “Op een gegeven moment moet je een keuze durven maken”, verklaarde één van hen. “Je blijft ofwel kiezen voor dit engagement in een droomjob of je geeft die baan op om je relatie te redden. Een activiteit als medewerker op het hoogste politieke niveau valt eigenlijk niet te rijmen met een normaal gezins- en privéleven, tenzij je partner een gelijkaardige functie heeft of echt bereid is ook heel veel offers te brengen.”

De politiek is zeker niet het enige domein waarin dit fenomeen speelt. Ter drukke agenda’s en te weinig tijd voor het privéleven vormen een permanent gevaar voor relaties en huwelijken. Het is weinigen gegeven om daar een goed evenwicht in te vinden. Met andere woorden: te veel passie voor het werk, ook op een lager niveau, kan je misschien wel gelukkig maken in de uren dat je aan de slag bent, maar kan tegelijk je relatie op de helling zitten. Ook zonder dat je partner signalen begint te geven dat je eigenlijk aan het overdrijven bent met alles wat met de job te maken heeft, is het goed om je daarvan bewust te zijn en desgevallend toch voluit te kiezen voor je relatie.Comments are closed.