NIEUWS - SCHEIDEN EN ECHTSCHEIDING

Via deze blog houden wij u op op de hoogte van nieuws en thema's rond scheiden en echtscheiding.


Pareto Group
Pareto Group

ScheidingsConsulenten

Specify Alternate Text

Wat met je vrienden na de scheiding?

De uitslag van het referendum in Groot-Brittannië zorgde voor een forse toename van het woord “scheiding”. Dat de Britten hebben aangegeven de Europese Unie te willen verlaten heeft inderdaad veel weg van een scheiding. Groot-Brittannië kiest net als partners die uit elkaar gaan voor een nieuw leven. En het is nu uitkijken met welke landen het land van de Queen de beste vriendschapsbanden zal onderhouden.

Ook bij een echtscheiding is het afscheid nemen van de partner met wie je door het leven ging, eigenlijk maar een onderdeel van een heel proces. Onvermijdelijk heeft een scheiding immers ook impact op vriendschappen. Hoewel de meeste van je vrienden wellicht zeggen dat ze bij een scheiding geen partij kiezen, blijkt in de praktijk dat sommigen misschien vaker bij jou zullen langskomen en anderen alleen nog je ex zullen zien.

Sommige vrienden blijven dus in je leven, anderen niet. Van de enen verwacht je dat, van de anderen sta je misschien stomverbaasd. Het komt er vooral op aan dat te aanvaarden en geen energie te steken in het tot elke prijs willen blijven laten voortduren van een aantal vriendschappen. Als vrienden – meestal niet met zoveel woorden – te kennen geven dat jouw scheiding ook een einde aan hun vriendschap maakt, kan je niet anders dan dat aanvaarden, want ieder is verantwoordelijk voor zijn eigen leven.

In het begin kan het wegvallen van bepaalde vriendschappen misschien zelfs haast even veel pijn doen als je scheiding zelf, want een vriendschap van vele jaren, die ineens weg is, is niet niets. Tocht moet je proberen om het positief te zien. De leegte die daardoor ontstaat en die je verdriet wellicht nog doet toenemen, zal ooit weer worden opgevuld. Zonder je niet af, zoek nieuwe activiteiten en automatisch zullen ook nieuwe vriendschappen ontstaan of kunnen zelfs oude vriendschappen weer worden opgerakeld. En probeer ook desinteresse niet met wrok te beantwoorden. Besef dat je scheiding ook bij je vrienden verrassend of hard kan aankomen en dat ze misschien tijd nodig hebben om later terug de vriendschap op te pikken. Blaas geen bruggen op en laat deuren op een kier staan. Ook Groot-Brittannië heeft er geen belang bij om, zelfs na de Brexit, geen vriendschapsbanden meer te onderhouden met de Europese landen.Comments are closed.