NIEUWS - SCHEIDEN EN ECHTSCHEIDING | Wat zijn de kosten bij inkoo

NIEUWS - SCHEIDEN EN ECHTSCHEIDING

Via deze blog houden wij u op op de hoogte van nieuws en thema's rond scheiden en echtscheiding.


Pareto Group
Pareto Group

ScheidingsConsulenten

Specify Alternate Text

Wat zijn de kosten bij inkoop van de woning na echtscheiding?

Naast de overeengekomen overnameprijs zijn er nog enkele belangrijke kosten waar u rekening mee moet houden. Wanneer één van u de woning overneemt (inkoopt) dan zal er bovenop de notariskosten ook een verdeeltaks betaald moeten worden.

Er zijn 3 kostencomponenten waar rekening mee gehouden moet worden:

(1) Verdeelbelasting = 1% op de geschatte waarde van de woning.

(2) De toebedelingsakte. Deze regelt de overdracht van de woning, in eerste instantie onder de opschortende voorwaarde dat de scheiding in de Burgerlijke Stand ingeschreven wordt.

(3) De slotakte (of bekrachtigingsakte) is het document dat op basis van de inschrijving van de echtscheiding de overdracht van de woning finaal bekrachtigt. Op dit ogenblik vindt doorgaans ook de transactie van de overnamesom plaats.

De kosten van deze componenten zijn variabel in functie van de geschatte waarde van de woning en van het over te dragen aandeel tussen de partners.

Met behulp van onze handige rekentool kan u een simulatie maken van de notariële kosten.
Notariskosten en verdeeltaks bij verdeling woning bij echtscheiding. Bereken HIER.

De kosten die gepaard gaan met de toebedelingsakte en de slotakte zijn:

  • Dossierkost akte toebedeling
  • Dossierkost akte bekrachtiging (slotakte)
  • Erelonen notaris
  • Vast recht registratie
  • Recht op geschrift
  • Kosten hypotheekkantoor
  • BTW

Bankkosten bij de overname van de lening

Staat er nog een hypothecaire lening open dan is het gebruikelijk dat diegene die de lening overneemt, aflost en/of vervangt door een nieuwe, de kosten die daarmee gepaard gaan voor zijn rekening neemt. Hoeveel deze bedragen hangt af van de onderhandeling met de bank.

GOED OM WETEN
Via uw gratis online proefdossier kan u reeds een voorbereiding starten.

Wacht niet te lang om een familiaal bemiddelaar in te schakelen. Bij de scheidingsconsulenten krijgt u 1 contactpersoon die u samen zal begeleiden.

CONTACTEER UW BEMIDDELAAR - KLIK HIERComments are closed.