Scheiden in België

Hieronder vindt u de wettelijke regels die gelden om in België te kunnen scheiden. Echter afhankelijk van rechtbank tot rechtbank wordt hier soms van afgeweken en kunt u ondanks dat u niet aan de regels voldoet, toch scheiden in België. Is dit het geval contacteer ons en we bekijken de mogelijkheden.

 

De Belgische rechtbanken kunnen ook scheidingsdossiers behandelen van mensen die in het buitenland wonen, die in het buitenland gehuwd zijn en / of als niet-Belgen een scheiding in België aanvragen.

Een Belgische rechtbank is bevoegd wanneer u voldoet aan één van de volgende voorwaarden:

  • 1° in geval van gezamenlijke vordering, een van de echtgenoten bij de instelling van de vordering zijn gewone verblijfplaats in België heeft;
  • 2° de laatste gemeenschappelijke gewone verblijfplaats van de echtgenoten zich in België bevond, niet meer dan twaalf maanden voorafgaand aan de instelling van de vordering;
  • 3° de echtgenoot die de vordering instelt, bij haar instelling sedert ten minste twaalf maanden zijn gewone verblijfplaats in België heeft; of
  • 4° beide echtgenoten bij de instelling van de vordering Belg zijn.

Wanneer u WEL aan één van de bovenstaande voorwaarden voldoet kunnen wij u helpen via De ScheidingsConsulenten of via ScheidenOnline

Wanneer u NIET aan één van de bovenstaande voorwaarden voldoet, contacteer ons. We zullen i.f.v. uw situatie kijken wat de mogelijkheden zijn.

U kunt uw scheidingsovereenkomst alvast gratis voorbereiden

 

U woont geen van beiden nog in België:

Wanneer u beiden niet meer in België woont dan kan u enkel in België scheiden wanneer jullie laatste gemeenschappelijke gewone verblijfplaats zich niet meer dan twaalf maanden voorafgaand aan het neerleggen van uw scheidingsverzoek bij de rechtbank zich in België bevond.

Ik / mijn partner woont niet meer in België:

Als één van jullie nog in België woont, dan kan u in België scheiden.

Wanneer u beiden reeds langer dan 12 maanden niet meer in België woont of wanneer één van jullie in België woont, en de andere niet, kan u best scheiden via de procedure EOO (Echtscheiding Onherstelbare Ontwrichting). Dit kan ofwel op gezamenlijk verzoek (na 6 maanden feitelijke scheiding) ofwel op éénzijdig verzoek. In het laatste geval wordt de scheidingsaanvraag pas behandeld na het verloop van een feitelijke scheiding van één jaar.

Voor de EOO procedure laat u zicht best begeleiden door een advocaat. Een advocaat uit ons team staat ter beschikking om u te helpen. U kunt uw scheidingsovereenkomst alvast gratis voorbereiden 

Wij wonen beiden nog in België:

Wanneer u in het buitenland gehuwd bent en u beiden nog in België woont, dan kan u samen in België scheiden.

U kunt zowel gebruik maken van onze diensten ScheidingsConsulenten als www.ScheidenOnline.be

Ik / mijn partner woont niet meer in België:

Wanneer u in het buitenland gehuwd bent en één van de echtgenoten in België woont, en de andere niet, kan u best scheiden via de procedure EOO (Echtscheiding Onherstelbare Ontwrichting). Dit kan ofwel op gezamenlijk verzoek (na 6 maanden feitelijke scheiding) ofwel op éénzijdig verzoek. In het laatste geval wordt de scheidingsaanvraag pas behandeld na het verloop van een feitelijke scheiding van één jaar.

Voor de EOO procedure laat u zicht best begeleiden door een advocaat. Een advocaat uit ons team staat ter beschikking om u te helpen. U kunt uw scheidingsovereenkomst alvast gratis voorbereiden 

Voor de meeste nationaliteiten is dit geen probleem. Weet ook dat u, in tegenstelling tot sommige buurlanden, in België geen advocaat moet inschakelen om te scheiden. U kunt zowel gebruik maken van onze diensten ScheidingsConsulenten als www.ScheidenOnline.be

 

TIP:

Wij bieden u de mogelijkheid uw EOT-overeenkomst online voor te bereiden. Gratis en zonder verplichtingen. Open de online voorbereiding

U gaat scheiden. Wat nu?

Hoe scheiden is afhankelijk van uw situatie en de keuzes die u maakt. De doorlooptijd en kostprijs is hieraan gelinkt. Op basis van onze jarenlange ervaring hebben we een korte vragenlijst ontwikkeld die u gepersonaliseerd advies geeft.

vraag advies

 


SCHEIDEN EN DE PROCEDURES 1/2

SCHEIDEN EN DE PROCEDURES 2/2

MEER INFORMATIEVE VIDEO'S

Meer informatieve video's rond scheidingsprocedures, scheiden en kinderen, scheiden en woning, scheiden en bemiddeling.

Kijk verder