CONTACTFORMULIER - STUDENT - DOCENT

STUDENTEN

  • Informatie: Studenten kunnen de informatie op onze website(s) vrij gebruiken in de context van een paper, eindwerk, thesis, etc. mits bronvermelding. 
  • Stages: Wij werken met een netwerk van zelfstandige bemiddelaars. 90% van onze diensten verlenen wij op vraag van de cliënten op locatie bij de cliënten thuis. De trajectbegeleiding gebeurt steeds door één vaste bemiddelaar. Om die redenen kunnen wij geen stagetraject aanbieden aan studenten of pas afgestudeerde bemiddelaars.
  • Interviews: Onze bemiddelaars geven met plezier feedback aan studenten die informatie verzamelen in het kader van hun opleiding. Om de tijd van de student en de bemiddelaar zo efficiënt mogelijk te benutten werken wij uitsluitend op basis van een telefonisch interview met een vooraf, door de student, voorgelegde vragenlijst. 

DOCENTEN

  • Gastdocent: Erkend bemiddelaar en praktijktrainer Lawrence Steeman is voor u beschikbaar om de thema's 'Onderhoudsbijdrage kind', 'Onderhoudsuitkering ex-partner' en 'Scheiden en fiscaliteit' vanuit zijn praktijkervaring toe te lichten aan studenten. Meer info over de trainer en de thema's kan u lezen op de website www.paretoservices.be
  • Stages: Wij werken met een netwerk van zelfstandige bemiddelaars. 90% van onze diensten verlenen wij op vraag van de cliënten op locatie bij de cliënten thuis. De trajectbegeleiding gebeurt steeds door één vaste bemiddelaar. Om die redenen kunnen wij geen stagetraject aanbieden aan studenten of pas afgestudeerde bemiddelaars.