Bewust kiezen voor de ScheidingsConsulenten

Lees hieronder meer over uw waarborgen, uw voordelen en onze kwaliteitswaarborg.

Beste bezoeker

De ScheidingsConsulenten (Pareto Group BV) werd in 2007 als concept in de markt geïntroduceerd. Aan de basis lag de vaststelling dat veel scheidingen eindigen in ellenlange procedures voor de rechtbank. Dat was toen al jaren zo en helaas is dit op heden nog steeds vaak het geval. Het gevolg hiervan is dikwijls een volledige ontwrichting van het leven van alle betrokkenen. Advocatenkosten die oplopen tot duizenden euro's per persoon zijn geen uitzondering. Dit moest en kon beter vonden wij.

De kernopdracht van de ScheidingsConsulenten is na meer dan een decennium nog steeds

 • koppels die een scheiding overwegen alle benodigde informatie geven zodanig dat zij zelf samen kunnen beslissen over hun eigen toekomst
 • zorgen voor een professionele begeleiding door gevormde bemiddelaars die bemiddelingsmethodieken inzetten waar nodig om zo tot een evenwichtig akkoord te komen
 • een vaste prijs aanbieden voor het ganse traject zodanig dat het financiële plaatje alvast zekerheid geeft

Al snel na de lancering bleek ons concept te werken. Sinds de start gaven duizenden mensen hun vertrouwen aan de ScheidingsConsulenten. In 2020 begeleidden wij meer dan 1.100 koppels (Pareto Group BV). En dat is goed nieuws. Een groot aantal cliënten is namelijk niet alleen belangrijk voor ons maar vooral ook voor u. Lees hieronder bij de waarborgen waarom dit zo noodzakelijk is.

Onze merknaam 'ScheidingsConsulenten' gaf na onze introductie in 2007 al snel aanleiding voor sommige advocaten en bemiddelaars om zichzelf te herprofileren door gebruik te maken van de nieuwe benaming 'scheidingsconsulent'. Prima voor ons. Dat ons idee gekopieerd wordt geeft aan dat ook sectorgenoten er de waarde van inzien. Bij het origineel bent u alvast in goede handen. De ScheidingsConsulenten - ervaring dankzij duizenden dossiers sinds 2007.

Bedankt alvast voor uw vertrouwen,
Dirk Slootmans & Lawrence Steeman
Oprichters en bestuurders Pareto Group BV

Uw waarborgen

Wij begeleiden op jaarbasis meer dan duizend koppels naar een nieuwe toekomst. Dit geeft u als klant belangrijke waarborgen. Wij hebben immers de slagkracht om met onze professionele organisatie de nodige investeringen in de kwaliteit van onze diensten te blijven doen. Wat dit concreet voor u betekent kan u hieronder lezen.

Ervaring, ervaring, ervaring

 • Ervaring van de individuele consulent in het omgaan met en begeleiden van de relationele context
 • Ervaring in het toelichten van juridische en notariële thema's noodzakelijk om u de juiste informatie te kunnen geven
 • Het permanent delen van deze ervaringen tussen de consulenten via intervisies, het intranet, specifieke opleidingen, een WhatsApp groep, individuele contacten met notarissen, advocaten, ...

Kennis van zaken

 • Continue bijscholing in juridische, notariële, fiscale, en bemiddelingstechnische aspecten
 • Dagelijkse interactie met / tussen de consulenten via telefoon, WhatsApp, …
 • Maandelijkse intervisie / uitwisseling van ervaringen
 • Juridische updates via een maandelijkse nieuwsbrief opgesteld door onze interne notarieel juriste

Optimale ondersteuning van alle aangesloten consulenten.

 • Up-to-date software:
  - overeenkomsten permanent aangepast aan de actuele wetgeving en verwachtingen van de rechtbanken,
  - rekentools beschikbaar: onderhoudsbijdrage simulator, berekening impact onderhoudsbijdrage op de fiscaliteit, vereffening en verdeling van de woning, kosten bij overname de woning, ...,
  - uitgebreid intranet
 • Tussenkomst in dossiers door onze interne juriste wanneer nodig
 • Regionaal netwerk van notarissen
 • Partnership met de Gezinsbond voor o.a. fiscaal technische aspecten rond de onderhoudsbijdrage

Opvolging van onze kwaliteitsnormen

Wij met vragen pro-actief feedback aan iedereen die met onze diensten in contact komt. Er wordt op 4 verschillende momenten naar uw ervaringen met ons gepeild.

 • 8 dagen na de aanvraag
 • 1 dag na eerste afspraak
 • 30 dagen na ondertekening dienstenovereenkomst
 • Na het indienen van het dossier bij de rechtbank

Met uw opmerkingen en suggesties gaan we aan de slag om onze dienstverlening nog beter te maken. Als klant krijgt u ook het GSM-nr van de verantwoordelijken van de Pareto Group. Indien nodig kan u in alle discretie uw feedback geven

100% van de dossiers wordt aanvaard door de familierechtbank

 • Wij stellen de overeenkomst op en u zorgt voor de benodigde attesten/akten (geboorte, huwelijk, woonst); indien de rechtbank aanpassingen vraagt dan passen wij de overeenkomst aan totdat deze aanvaard wordt
 • Indien, ondanks alles, het dossier niet aanvaard zou worden, dan betalen wij u integraal terug

Een vaste prijs voor het ganse traject

 • Op het einde van het eerste gesprek met jullie beiden wordt, op basis van de inschatting van de complexiteit van uw situatie, door de consulent een vaste prijs gegeven
 • Ons aanbod is vrijblijvend; u beslist om al dan niet het traject te starten aan de aangeboden voorwaarden
 • In minder dan 1% van alle dossiers wordt het traject voortijdig onderbroken
 • Een goedkoper, sneller en aangenamer traject dan een gerechtelijke procedure

Charter kwaliteitsdienstverlening

De bemiddelaars die via dit platform hun diensten aanbieden hechten veel belang aan de kwaliteit van hun dienstverlening. Zij zijn ervaren professionals met een doorgedreven gespecialiseerde opleiding en een ruime praktijkervaring. Jaarlijks nemen zij met regelmaat deel aan diverse sectoropleidingen en vormingsdagen in het kader van de verplichte permanente vorming (verplicht door de Federale Bemiddelingscommissie). 

Kwaliteitswaarborg: ervaart u ondanks onze kwaliteitsvoorzorgen toch een probleem met de dienstverlening van een bemiddelaar uit ons team, gelieve dan contact op te nemen met ons. Wij beantwoorden uw vraag binnen de 48u (ma–vr).

De bemiddelaars vermeld op het platform scheidingsconsulenten.be hebben ter bevestiging van onze 'Kwaliteitswaarborg' een kwaliteitscharter onderschreven. 

Het kwaliteitscharter omvat afspraken en engagementen rond:

 • Snelheid van contactname
 • Communicatie en bereikbaarheid tijdens het traject
 • Bemiddeld akkoord nastreven – duidelijk stappenplan
 • Expertise in familiale bemiddeling
 • Bijscholing in materies rond familiale bemiddeling en familierecht
 • Pro-actief op zoek gaan naar antwoorden op vragen of om assistentie vragen
 • Deontologie
 • Informatieverstrekking
 • Feedback over de dienstverlening

Download het charter.

Uw voordelen

Onze dienstverlening richt zich tot mensen die samen tot een evenwichtige scheidings- en/of ouderschapsovereenkomst willen komen en dit bij echtscheiding, scheiden na samenwonen of wanneer een bestaande ouderschapsovereenkomst dient aangepast te worden. De meest gehoorde reden is dat ze dit als ouders doen voor de kinderen. Ook wensen ze een lange procedure voor de rechtbank te voorkomen zodanig dat ze hun eigen leven snel weer kunnen oppakken.

De voordelen van onze aanpak:

 • U heeft één contactpersoon die u begeleidt, informeert, adviseert en bemiddelt waar nodig
 • Jullie worden aangemoedigd samen naar een oplossing te zoeken rekening houdend met mekaars bekommernissen
 • Samen gemaakte afspraken houden langer stand en zijn later makkelijker opnieuw bespreekbaar indien nodig
 • Veel aandacht voor de kinderen; zeer uitgebreide verplichte én optionele clausules
 • Relatief korte doorlooptijd in vergelijking met 'procedure'-scheidingen
 • Onze rekenmodellen objectiveren
  - de kosten en de mogelijke onderhoudsbijdrage voor de kinderen
  - het bedrag dat ieder van jullie toekomt na vereffening en verdeling van de woning (bij verkoop en inkoop)
 • Een vaste prijs i.f.v. uw situatie voor het ganse traject, geen verborgen kosten, geen rekeningen achteraf
 • Een zeer grote slaagkans op een evenwichtige overeenkomst via bemiddeling
 • Een goedkoper, sneller en aangenamer traject dan een gerechtelijke procedure
 • Rechtbanken adviseren bemiddeling bij scheiding

De volgende stap: