Ledenkorting Gezinsbond

Korting geldig voor Relatiebemiddeling I Scheidingsbemiddeling I Ouderschapsbemiddeling I Onderhoudsbijdrage kind berekenen

Samenwerking Gezinsbond - Pareto Group

België staat met 2,9 echtscheidingen per 1.000 inwoners binnen Europa op de derde plaats. Jaarlijks scheiden in België bijna 30.000 gehuwde koppels. Van alle wettelijke samenwoners sinds 2000 waren er in 2010 al bijna drie op tien uit elkaar. In het onderzoek "Scheiding in Vlaanderen" van professor Dimitri Mortelmans van de Universiteit Antwerpen worden de drie belangrijkste oorzaken opgesomd waarom koppels uit elkaar gaan: "we zijn uit elkaar gegroeid", "we passen niet bij elkaar" en "er is een derde in het spel".

De Gezinsbond pakt de materie proactief aan. Relatiebemiddeling kan in veel gevallen relatieproblemen oplossen, zodat het koppel met nieuwe moed verder kan bouwen aan de relatie. En als het toch misloopt, biedt scheidingsbemiddeling een verstandige uitweg uit de impasse. Om bemiddeling in de partnerrelatie voor koppels toegankelijker te maken, vond de Gezinsbond in Pareto een partner die hierin ervaren is en maakte de toegankelijkheid hiervan onder andere makkelijker door een inhoudelijke samenwerking en een korting voor leden die hierop beroep willen doen.

De Pareto Group is een professioneel samenwerkingsverband van familiale bemiddelaars in Vlaanderen.

Hier vindt u een bemiddelaar in uw buurt

Scheidingsbemiddeling

Vanaf het eerste verkennend gesprek tot en met de indiening van uw dossier bij de familierechtbank, wordt u begeleid door uw scheidingsconsulent - bemiddelaar volgens ons vijfstappenplan. Van toepassing zowel bij een echtscheiding als bij scheiding na samenwonen.

Uw ScheidingsConsulent begeleidt, informeert, adviseert en bemiddelt waar nodig.

Meer info - Scheidingsbemiddeling

Korting leden Gezinsbond - Scheidingsbemiddeling: -€100,00 op de pakketprijs 'Verstandig Scheiden'.

Ouderschapsbemiddeling

U wil een bestaande ouderschapsovereenkomst aanpassen of een nieuwe ouderschapsovereenkomst opmaken na samenwonen?  U wordt vanaf het eerste verkennend gesprek tot en met de indiening van uw dossier bij de rechtbank, begeleid door uw scheidingsconsulent - bemiddelaar volgens ons vijfstappenplan. De homologatie van een ouderschapsovereenkomst door de rechtbank is optioneel. Wij adviseren dit wel daar de overeenkomst dan ook afdwingbaar wordt.

Meer info - Inhoud ouderschapsovereenkomst

Korting leden Gezinsbond - Ouderschapsbemiddeling: -€50,00 op de pakketprijs 'Verstandig scheiden'.

Relatiebemiddeling

Heel wat mensen starten een scheiding zonder dat ze vooraf samen ernstig met elkaar over hun relatie gepraat hebben. Wanneer praten over jullie relatie nog een optie is dan kan u het traject 'Relatie in Beeld' overwegen.

Meer info - Relatiebemiddeling

Korting leden Gezinsbond - Relatiebemiddeling: -€60,00 op de pakketprijs 'Relatie in Beeld'

Online onderhoudsbijdrage simulator (kinderen)

Wat kost een kind? Hoe verdelen we de kosten? Betaalt één van ons een onderhoudsbijdrage (alimentatie)? Maken we gebruik van een kindrekening? Of combineren we een onderhoudsbijdrage met een kindrekening? Is er een fiscaal vriendelijke oplossing?

U maakt zelf online uw eigen objectieve simulatie met de onderhoudsgeld simulator. Het objectiveren van de inkomsten en kosten vermindert het risico op conflicten. De resultaten van de berekening kunnen in de ouderschapsregeling opgenomen worden.

Meer info – Onderhoudsbijdrage berekenen

Korting leden Gezinsbond - Onderhoudsgeldbijdrage simulator: -€5,00 (voor particulieren)

Online opmaak van de scheidingsovereenkomst

U wenst samen een scheidings- en/of ouderschapsovereenkomst op te stellen? U wenst professionele en persoonlijke begeleiding zonder dat een bemiddelaar mee aan tafel zit? Via onze template kan u een scheidings- en/of ouderschapsovereenkomst opstellen waarbij u telefonisch of per email begeleid wordt door een ervaren scheidingsconsulent. 

In welke situaties kan u een dossier opstellen?

  • bij echtscheiding (EOT) / scheiden na samenwonen
  • voor het opmaken van een ouderschapsovereenkomst na samenwonen
  • voor het aanpassen van een bestaande ouderschapsovereenkomst

De voorbereiding is gratis. U betaalt enkel wanneer u beslist gebruk te maken van onze diensten.

Meer info – Open GRATIS uw online voorbereidingsdossier

Korting leden Gezinsbond - Online opmaak overeenkomst: -€50,00 op een ScheidenOnline dossier

Bent u professioneel dienstverlener?
Bekijk ons aanbod voor professionelen hier

 

Verrekening van de korting

De korting wordt verrekend via de spaarkaart. M.a.w. uw lidnummer, uw naam en het kortingsbedrag wordt na de betaling van de dienstverlening doorgegeven aan de Gezinsbond. De Gezinsbond controleert de geldigheid van het lidnummer en stort de korting op uw spaarkaart.

De ledenkorting zal door de diensten van de Gezinsbond op uw spaar- en lidkaart wordt gestort ten laatste op het eind van de maand volgend op maand van de ondertekening van de dienstenovereenkomst en/of bestelling van de Pareto Simulator bij de Pareto Group.