rss

NIEUWS - SCHEIDEN EN ECHTSCHEIDING

Via deze blog houden wij u op op de hoogte van nieuws en thema's rond scheiden en echtscheiding.

Specify Alternate Text

Welke factoren zijn bepalend voor de levenskwaliteit tijdens en na scheiding?

Welke factoren zijn bepalend voor de levenskwaliteit tijdens en na scheiding? Uit een scheidingsonderzoek bij 1865 volwassenen en 230 kinderen uitgevoerd door de UGent en de K.U.Leuven werden onderstaande conclusies werden getrokken.Er zijn 6 bepalende factoren: Uw situatie voor de scheiding Mensen in scheiding met een hoger inkomen, een inkomen uit arbeid, een nieuwe partner bij de start van de scheiding, minder conflict voor de scheiding en een groter gevoel van autonomie hebben meer kans om een scheiding door te komen met een minimaal verlies aan levenskwaliteit en een herstel van dat verlies ...
Specify Alternate Text

Kinderen en het verhaal van de echtscheiding.

Ondanks veel goede wil en het besef dat het voor de kinderen belangrijk is om een scheiding zo pijnloos mogelijk te laten verlopen, draaien nog altijd veel scheidingen jammer genoeg uit op een vechtscheiding. En dat kan trauma’s veroorzaken bij de kinderen. Om ouders daarvan te doordringen en hen te doen inzien dat ze weer hun ouderrol moeten opnemen en de focus meer moeten leggen op het welzijn van de kinderen, is  het Centrum voor Algemeen Welzijn (CAW) Limburg onlangs gestart met een nieuw project. Het heet “Kinderen uit de knel!” en is gebaseerd op de principes die we ...
Specify Alternate Text

Wat zijn de kosten bij inkoop van de woning na echtscheiding?

Naast de overeengekomen overnameprijs zijn er nog enkele belangrijke kosten waar u rekening mee moet houden. Wanneer één van u de woning overneemt (inkoopt) dan zal er bovenop de notariskosten ook een verdeeltaks betaald moeten worden. Er zijn 3 kostencomponenten waar rekening mee gehouden moet worden: (1) Verdeelbelasting = 1% op de geschatte waarde van de woning. (2) De toebedelingsakte. Deze regelt de overdracht van de woning, in eerste instantie onder de opschortende voorwaarde dat de scheiding in de Burgerlijke Stand ingeschreven wordt. (3) De slotakte (of bekrachtigingsakte) is het document dat op basis van de ...

Ontbinden van het kerkelijk huwelijk wordt eenvoudiger.

De katholieke leer stelt dat gehuwden niet kunnen scheiden. Kerkelijke huwelijken kunnen wel geannuleerd of nietig verklaard worden, al moest dat tot voor kort wel onder bepaalde voorwaarden. In twee recente decreten, uitgevaardigd door de paus, wordt nu de mogelijkheid geboden om het huwelijk te laten annuleren via een scheidingsrechtbank of een bisschop. Daarna kunnen de gescheiden ex-partners opnieuw voor de kerk trouwen. Volgens de nieuwe regels kan de nietigverklaring wel nog door een van de partners worden aangevochten. Komt er geen verzet, dan volstaat de beslissing van de rechtbank of de bisschop. De nieuwe regels gaan in op 8 ...