rss

NIEUWS - SCHEIDEN EN ECHTSCHEIDING

Via deze blog houden wij u op op de hoogte van nieuws en thema's rond scheiden en echtscheiding.

Specify Alternate Text

De gezagsregeling voor een kind. Wat spreek je af?

Als ouders bent u vrij samen te bepalen wie het gezag over het kind zal uitoefenen. Weet wel dat de rechtbank het gezagsco-ouderschap als voorkeursregeling ziet. Er zal slechts uitzonderlijk een afwijking goedgekeurd worden. Gezagsco-ouderschap betekent dat beide ouders tot de leeftijd van 18 jaar van het kind SAMEN het gezag uitoefenen, dit wil zeggen samen beslissingen nemen  EN bepalen wie de gezamenlijk genomen beslissingen uitvoert. Het gaat dan om onder andere de schoolkeuze, de inschrijving in de school, aanvragen van een paspoort, beslissingen over vrijetijdsactiviteiten, voorlichting rond anticonceptie, reizen naar het buitenland zonder ouders, speciale medische zorgen of ...
Specify Alternate Text

Het belang van de verblijfsregeling voor een kind na de scheiding.

In de scheidingsovereenkomst dient u expliciet te omschrijven waar en wanneer de kinderen zullen verblijven. Enerzijds is er de regeling "verblijfsco-ouderschap", dit wil zeggen een evenredige verdeling van het verblijf van het kind, anderzijds is er de regeling "hoofdverblijfplaats bij één ouder", dit wil zeggen dat het kind meer bij 1 ouder verblijft dan bij de andere. De rechtbank vereist dat u gedetailleerde afspraken vastlegt voor de regeling tijdens het schooljaar en apart voor de vakantieregeling. De vakanties dienen afzonderlijk vermeld te worden. Er is dus een regeling nodig voor de Paas --en Kerstvakantie, voor de Herfst- en Krokusvakantie ...
Specify Alternate Text

Afspraken over goed ouderschap bij echtscheiding. Hoe pak je dat aan?

In tegenstelling tot de afspraken over het gezag, het verblijf en de kosten zijn deze bijkomende onderhandse ouderschapsafspraken niet verplicht door de rechtbank. Wij adviseren dat u er toch enkele van in overweging neemt. Goede afspraken zorgen ook hier opnieuw voor rust en duidelijkheid na de scheiding. Ik som een aantal thema's op waarover u afspraken kan maken: Wat spreken jullie af met betrekking tot de oudervergaderingen op school, wie gaat? Beide ouders steeds samen of een andere regeling? Hoe regelmatig komen jullie samen om de lopende ...
Specify Alternate Text

De meerwaarde van het inschakelen van een erkend familiaal bemiddelaar bij echtscheiding.

Bemiddeling is een vrijwillig en vertrouwelijk proces voor het beheer van conflicten waarbij de partijen een beroep doen op een onafhankelijke en onpartijdige derde, de bemiddelaar. De taak van de bemiddelaar bestaat eruit de partijen te helpen om zelf met volledige kennis van zaken tot een billijke overeenkomst te komen die de behoeften van alle betrokken partijen respecteert. Bemiddeling is waarschijnlijk één van de oudste en meest natuurlijke manieren om conflicten op te lossen. Elk van ons is ongetwijfeld al meerdere keren tussenbeide gekomen als bemiddelaar misschien zelfs onbewust, bijvoorbeeld om een ruzie op te lossen. Het uiteindelijke doel ...