rss

NIEUWS - SCHEIDEN EN ECHTSCHEIDING

Via deze blog houden wij u op op de hoogte van nieuws en thema's rond scheiden en echtscheiding.

Specify Alternate Text

Kiest u een advocaat of een bemiddelaar bij scheiding?

Wanneer mensen met een scheiding te maken krijgen stelt zich al snel de vraag ‘moet ik een bemiddelaar of een advocaat contacteren? U gaat scheiden – de beslissing is genomen Kiezen voor bemiddeling doet u met twee. Het uitgangspunt is dat u samen tot een overeenkomst wil komen. Dit betekent ook dat u samen alle afspraken rond de kinderen, de woning, de goederen,  enz.… onder de deskundige begeleiding van een bemiddelaar zal maken. Als de wil er is om een ‘vechtscheiding’ te vermijden, ook al verloopt de communicatie soms zeer moeilijk, dan is onze ervaring dat een grote meerderheid van de mensen ...

Scheiden gebeurt steeds vaker op oudere leeftijd

Het succesprogramma “De slimste mens ter wereld” loopt weer op zijn laatste benen en er zaten opnieuw heel wat gedenkwaardige momenten in. Eén van de topherinneringen van vorig seizoen blijft het kordate antwoord van jurylid Jeroom op de vraag van quizmaster Erik Van Looy. Toen die aan de tekenaar vroeg of hij nu al getrouwd was met Elodie Ouedraogo, repliceerde het besnorde jurylid immers meteen met “En jij Erik, ben je nu al gescheiden?”. Toen was immers net in de pers verschenen dat de toen 52-jarige filmmaker en zijn partner uit elkaar zouden gaan. Andere bekende Vlamingen die het nieuws ...
Specify Alternate Text

Wat zijn de kosten bij inkoop van de woning na echtscheiding?

Naast de overeengekomen overnameprijs zijn er nog enkele belangrijke kosten waar u rekening mee moet houden. Wanneer één van u de woning overneemt (inkoopt) dan zal er bovenop de notariskosten ook een verdeeltaks betaald moeten worden. Er zijn 3 kostencomponenten waar rekening mee gehouden moet worden: (1) Verdeelbelasting = 1% op de geschatte waarde van de woning. (2) De toebedelingsakte. Deze regelt de overdracht van de woning, in eerste instantie onder de opschortende voorwaarde dat de scheiding in de Burgerlijke Stand ingeschreven wordt. (3) De slotakte (of bekrachtigingsakte) is het document dat op basis van de ...

Ontbinden van het kerkelijk huwelijk wordt eenvoudiger.

De katholieke leer stelt dat gehuwden niet kunnen scheiden. Kerkelijke huwelijken kunnen wel geannuleerd of nietig verklaard worden, al moest dat tot voor kort wel onder bepaalde voorwaarden. In twee recente decreten, uitgevaardigd door de paus, wordt nu de mogelijkheid geboden om het huwelijk te laten annuleren via een scheidingsrechtbank of een bisschop. Daarna kunnen de gescheiden ex-partners opnieuw voor de kerk trouwen. Volgens de nieuwe regels kan de nietigverklaring wel nog door een van de partners worden aangevochten. Komt er geen verzet, dan volstaat de beslissing van de rechtbank of de bisschop. De nieuwe regels gaan in op 8 ...