rss

NIEUWS - SCHEIDEN EN ECHTSCHEIDING

Via deze blog houden wij u op op de hoogte van nieuws en thema's rond scheiden en echtscheiding.

Specify Alternate Text

Wat zijn de kosten bij inkoop van de woning na echtscheiding?

Naast de overeengekomen overnameprijs zijn er nog enkele belangrijke kosten waar u rekening mee moet houden. Wanneer één van u de woning overneemt (inkoopt) dan zal er bovenop de notariskosten ook een verdeeltaks betaald moeten worden. Er zijn 3 kostencomponenten waar rekening mee gehouden moet worden: (1) Verdeelbelasting = 1% op de geschatte waarde van de woning. (2) De toebedelingsakte. Deze regelt de overdracht van de woning, in eerste instantie onder de opschortende voorwaarde dat de scheiding in de Burgerlijke Stand ingeschreven wordt. (3) De slotakte (of bekrachtigingsakte) is het document dat op basis van de ...
Specify Alternate Text

Kunnen wij de woning samen behouden na een scheiding?

In onze bemiddelingspraktijk wordt dikwijls de vraag gesteld ‘wat met de woning?’. De meest voorkomende opties zijn: verkopen aan een derde, inkopen door één van jullie of samen de woning houden. Vandaag zoemen we in op ‘samen de woning behouden’. Wat betekent dit Wanneer jullie samen eigenaar zijn van een woning dan is het mogelijk dat jullie ook na de scheiding samen eigenaar blijven van deze woning. Dit noemt men ‘een woning in onverdeeldheid houden’. Waarom een woning in onverdeeldheid houden De meest voorkomende situatie waarom een woning in onverdeeldheid gehouden wordt, is dat er oudere kinderen zijn die tijdens hun studies nog ...
Specify Alternate Text

Verdeeltaks - ‘misierietaks’ - na echtscheiding vanaf vandaag verlaagd naar 1% (procent).

Eindelijk. De ‘misierietaks’ van toepassing na een scheiding bij de verdeling van gezamenlijke eigendommen (zoals de gezinswoning) gelegen in het Vlaamse Gewest, is verlaagd naar 1 procent. Het tarief van 1% was al langer van toepassing in het Brussels en Waalse Gewest. Zowel mensen die gehuwd zijn en een echtscheidingsregeling treffen als mensen die wettelijk samenwonen en uit elkaar gaan kunnen onder bepaalde voorwaarden van het verlaagde verdeeltaks tarief van 1 % gebruik maken. Met behulp onze handige rekentool kan u een simulatie maken van de verdeeltaks en de notariële kosten. Notariskosten en verdeeltaks bij verdeling woning bij echtscheiding. De verlaging van de verdeeltaks naar ...
Specify Alternate Text

Scheiden en de woning. Wat zijn de meest voorkomende opties?

Wanneer u gaat scheiden dient u regelingen te treffen over de woning of ander onroerend goed waarvan u samen eigenaar bent. De 3 meest voorkomende keuzes zijn, één van de partners koopt de woning in, dit wil zeggen dat diegene die inkoopt het aandeel van de andere partner in de woning overneemt tegen een samen overeengekomen vergoeding. de woning wordt verkocht aan een derde, dit wil zeggen dat jullie de woning zelf verkopen of te koop stellen via een vastgoedmakelaar of een notaris. u beslist de woning ...