NIEUWS - SCHEIDEN EN ECHTSCHEIDING | De meerwaarde van het inscha

NIEUWS - SCHEIDEN EN ECHTSCHEIDING

Via deze blog houden wij u op op de hoogte van nieuws en thema's rond scheiden en echtscheiding.


Pareto Group
Pareto Group

ScheidingsConsulenten

Specify Alternate Text

De meerwaarde van het inschakelen van een erkend familiaal bemiddelaar bij echtscheiding.

Bemiddeling is een vrijwillig en vertrouwelijk proces voor het beheer van conflicten waarbij de partijen een beroep doen op een onafhankelijke en onpartijdige derde, de bemiddelaar. De taak van de bemiddelaar bestaat eruit de partijen te helpen om zelf met volledige kennis van zaken tot een billijke overeenkomst te komen die de behoeften van alle betrokken partijen respecteert. Bemiddeling is waarschijnlijk één van de oudste en meest natuurlijke manieren om conflicten op te lossen. Elk van ons is ongetwijfeld al meerdere keren tussenbeide gekomen als bemiddelaar misschien zelfs onbewust, bijvoorbeeld om een ruzie op te lossen. Het uiteindelijke doel van bemiddeling is om tot een akkoord te komen om het geschil af te sluiten. Het uitgeschreven bemiddelingsakkoord is het tastbaar resultaat van wat werd overeengekomen tussen de partijen. Het woord "akkoord" houdt in dat beide partijen het respecteren. Een bemiddeling gebeurt altijd op vrijwillige basis. Het is dus mogelijk dat ze afloopt zonder dat er een akkoord is. Bij bemiddeling wordt ook rekening gehouden met de toekomst de betrokkenen komen samen tot een toekomstgerichte oplossing van hun kwestie met oog voor het behoudt van een respectvolle relatie.

Het is uiteraard veel interessanter om een conflict in der minne op te lossen. Ieder van ons is zich hiervan bewust door zijn eigen dagelijkse ervaring. Een gerechtelijke procedure leidt vaak tot een onherstelbare breuk in de betrekkingen, vooral in conflicten met personen uit onze onmiddellijke omgeving, zoals familie, buren of collega's. Dit is grotendeels te verklaren door het afstandelijke, officiële en soms vijandige karakter van de procedure. Bij het overleg onder begeleiding van een bemiddelaar gaan de partijen samen op een kalme en serene wijze op zoek naar een aanvaardbare oplossing voor hun conflict. Als de uiteindelijke oplossing door beide partijen wordt aanvaard, verhoogt dit de kansen op de toekomstige naleving ervan. Bemiddeling is dus goedkoper, sneller en aangenamer dan een gerechtelijke procedure. Een bemiddelaar kan u helpen om uit de rechtbank weg te blijven. CONTACTEER UW BEMIDDELAAR - KLIK HIER

De erkende bemiddelaar moet voldoen aan een aantal strenge voorwaarden die zijn kwaliteit waarborgen, een gedetailleerd overzicht van deze criteria vind u op onze website. De erkenning wordt toegekend door de federale bemiddelingscommissie die is ingericht door de Federale Overheidsdienst Justitie. Erkende familiaal bemiddelaars hebben een basisopleiding tot bemiddelaar en een specialisatieopleiding tot familiaal bemiddelaar met succes volbracht. De opleiding in bemiddeling bestaat uit een aantal lesthema's waaronder onderhandeling, communicatie, sociaalpsychologische aspecten, rollenspellen en recht. Erkende bemiddelaars moeten deelnemen aan een continue opleiding waarvan het programma wordt erkend door de federale bemiddelingscommissie. Er dienen minimaal 18 uren permanente vorming te worden gevolgd per 24 maanden. Ons team streeft er naar om per jaar, dus per 12 maanden een minimum van 25 uren permanente vorming te volgen. Wij doen daarvoor beroep op het aanbod van sector-organisaties en erkende opleidingsinstituten zoals oa. het Mediation Instituut Vlaanderen, het VCOK i.s.m. de Universiteit Gent, het CBR i.s.m. de Universiteit Antwerpen, het programma van de KUL, studiedagen van Bemiddeling VZW en het programma van Studipolis. Daarnaast organiseren wij samen met experten uit aanverwante domeinen zoals de advocatuur en het notariaat regelmatig supervisie workshops met ons team van bemiddelaars.

Wil u samen tot afspraken proberen te komen, wacht dan niet te lang om een bemiddelaar in te schakelen. U kunt altijd rekenen op de volledige discretie van de bemiddelaar. De wet garandeert immers de vertrouwelijkheid. CONTACTEER UW BEMIDDELAAR - KLIK HIER


Comments are closed.