NIEUWS - SCHEIDEN EN ECHTSCHEIDING

Via deze blog houden wij u op op de hoogte van nieuws en thema's rond scheiden en echtscheiding.


Pareto Group
Pareto Group

ScheidingsConsulenten

Specify Alternate Text

Hoe verdelen we de woning bij een scheiding?

Wanneer u beslist de woning te verkopen aan een derde stelt zich de vraag hoe de verkoopopbrengst te verdelen. Koopt één van jullie de woning in dan moet berekend worden hoeveel er voor de overname van het aandeel van de andere partner betaald moet worden.

De eerste vraag die zich stelt is ‘hoeveel is de woning waard’. U kunt hierover samen een afspraak maken of beroep doen op een erkend schatter of een makelaar. Bij een inkoop kan uw overwegen om twee onafhankelijke schatters in te schakelen om dan het gemiddelde van de waardes ‘vrije verkoop uit de hand’ uit de schattingsverslagen als referentie te nemen.

Vervolgens inventariseert u hetvolgende:

  • Hoeveel bedraagt het openstaand saldo van de hypothecaire lening(en)
  • Hoeveel niet-hypothecaire leningen staan er nog open (bv. verbouwingslening)
  • Staat er in de eigendomsakte een verschillend eigendomspercentage per eigenaar gestipuleerd
  • Zijn er eigen middelen ingebracht (geld van voor het huwelijk, erfenis, schenking, …)
  • Wordt de meer- of minwaarde op de eigen middelen ingebracht in rekening gebracht?
    In principe is het zo dat de eigen inbreng mee stijgt met de meerwaarde van de woning. Als u 10.000 euro inbracht bij de aankoop en de woning is intussen 50% meer waard geworden, dan is uw 10.000 euro nu 15.000 euro waard.

Wanneer u alle cijfers ter beschikking heeft kan u deze ingeven in onze rekenmodule ‘vereffening en verdeling van de woning na scheiding’.

Bij de opmaak van een EOT-overeenkomst (Echtscheiding met Onderlinge Toestemming) kunnen jullie zelf afspraken maken die afwijken van voorgaande feitelijke gegevens. U hoeft aan niemand verantwoording af te leggen over de regeling die u samen treft. Mogelijk vereffent en verrekend u bij de verdeling van de woning ook andere middelen zoals spaargelden, pensioenplannen of bijdragen in natura waar u het samen over eens bent geraakt.

Een EOT-overeenkomst voorbereiden kan hier. Wenst u begeleiding, lees dan hier meer over het scheidingstraject.Comments are closed.