NIEUWS - SCHEIDEN EN ECHTSCHEIDING | Hoorzitting over hervorming

NIEUWS - SCHEIDEN EN ECHTSCHEIDING

Via deze blog houden wij u op op de hoogte van nieuws en thema's rond scheiden en echtscheiding.


Pareto Group
Pareto Group

ScheidingsConsulenten

Specify Alternate Text

Hoorzitting over hervorming kinderbijslag in Vlaams Parlement

Op 20 april verdedigt de Gezinsbond de belangen van de gezinnen met kinderen in een speciale hoorzitting over de hervorming van de kinderbijslag in het Vlaams Parlement. 

 

Elke Valgaeren en Chrlstel Verhas schreven er een stuk over in De Bond van 16/03/2016 (Gezinskrant voor leden van de Gezinsbond)

 

“We blijven verdedigen dat de leeftijdsbijslagen in de kinderbijslag moeten blijven bestaan, zowel voor gezinnen nu als later. 

De kinderbijslag moet ouders immers helpen de noodzakelijke opvoedingskosten van hun opgroeiende kinderen te dragen. De huidige bedragen zijn al ontoereikend en dekken slechts een deel van de kosten. Kinderen zijn een rijkdom, maar naarmate ze ouder worden, kosten ze ook meer. Onze berekening van de minimumkosten van kinderen bevestigt dat welvaartsverlies. 

 

We nemen als voorbeeld een gezin met één kind met een maandelijks basisinkomen van 2.152 euro - dus net onder de armoederisicodrempel - en vergelijken hun inkomen met dat van een koppel dat geen kinderen opvoedt. Momenteel bedraagt die minimumkost gemiddeld 467 euro per maand, maar dat bedrag varieert sterk met de leeftijd: de minimum kost schommelt tussen 319 euro (0 tot en met 5 jaar) en 607 euro (18-plus). 

 

Niet alleen onze eigen studies wijzen op stijgende opvoedkosten bij opgroeiende kinderen. Volgens de Waalse socioloog Roland Renard (vooral bekend van het rekenwerk voor onderhoudsbijdragen voor kinderen bij scheiding) kost een achttienjarige dubbel zoveel als een baby. Ook de referentiebudgetten die het Centrum voor Sociaal Beleid hanteert, tonen duidelijk aan dat de kost van kinderen in belangrijke mate toeneemt met de leeftijd.

 

Steun sociale partners 

Wie opgroeiende kinderen heeft, beseft maar al te goed hoeveel kosten er zijn. Bij de overgang naar het secundair onderwijs is de schoolrekening bijvoorbeeld plots een substantiële uitgavenpost. Het is dus logisch dat de leeftijdsbijslagen blijven bestaan. En dat geldt voor alle kinderen, ongeacht het gezin waarin ze opgroeien. Of het nu gaat over eenkindgezinnen, nieuw samengestelde gezinnen, grote of kleine gezinnen. 

 

Elk gezin moet dieper in de buidel tasten naarmate de kinderen groter worden. Maar het behoud van de leeftijdsbijslagen is ook voor gelijke onderwijskansen en de strijd tegen schooluitval een belangrijk instrument. De Gezinsbond staat trouwens niet alleen met die eis.

In de Sociaal-Economische Raad van Vlaanderen hebben ook de sociale partners het advies gegeven om de leeftijdsbijslagen te behouden. 

 

Bijna 28.000 mensen onderschreven de vraag van de Gezinsbond voor een hogere kinderbijslag naarmate kinderen ouder worden en dus meer gaan kosten. Dankzij die massale steun mogen we op woensdag 20 april deelnemen aan een hoorzitting in het Vlaams Parlement”, zegt de Gezinsbond.

 

Ook bij ouders in echtscheiding zijn de kosten voor de kinderen een belangrijk thema. De kinderbijslag is daar een onderdeel van. Lees meer over de kostenregeling voor een kind na een echtscheiding.

 Comments are closed.