NIEUWS - SCHEIDEN EN ECHTSCHEIDING | Ligt de weg naar een verplic

NIEUWS - SCHEIDEN EN ECHTSCHEIDING

Via deze blog houden wij u op op de hoogte van nieuws en thema's rond scheiden en echtscheiding.


Pareto Group
Pareto Group

ScheidingsConsulenten

Specify Alternate Text

Ligt de weg naar een verplicht ouderschapsplan bij echtscheiding eindelijk open?

Ligt de weg naar een verplicht ouderschapsplan bij echtscheiding eindelijk open? CD&V wil ouders verplichten om in een plan duidelijk te maken hoe ze voor de kinderen zullen zorgen na een echtscheiding op grond van onherstelbare ontwrichting. Bedoeling is minnelijke schikkingen en bemiddeling te stimuleren.

Met dit recente nieuws kunnen we vanuit de ScheidingsConsulenten alleen maar blij zijn. Kamerlid Sonja Becq, die het wetsvoorstel uitwerkte, legt hiermee namelijk de basis voor een betere regeling in het belang van de kinderen en hun ouders in die gevallen waar ouders kiezen voor een procedure echtscheiding op grond van onherstelbare ontwrichting. Op vandaag is het de rechter die een tijdelijke ouderschapsregeling oplegt in een vonnis. Na de echtscheiding kunnen de ouders dan in het slechtste geval nog jaren met elkaar procederen over de finale regeling rond de kinderen. Deze situaties zouden met het voorstel van Sonja Becq grotendeels kunnen teruggedrongen worden.

Het is ook goed te weten dat een ouderschapsovereenkomst rond het gezag, het verblijf en de kosten reeds onderdeel is van de verplichte afspraken bij de afwikkeling van een echtscheiding in onderlinge toestemming (EOT). In onze dagelijkse praktijk als bemiddelaars bij EOT scheidingsregelingen krijgen we vaak de bevestiging van het belang van een uitgebreide ouderschapsovereenkomst. Ouders die onder onze begeleiding vooraf samen afspraken over de kinderen hebben uitgewerkt, vertellen ons vaak aan het einde van een bemiddelingstraject dat de duidelijkheid en transparantie van een vooraf afgesproken regeling het belang van hun kind dient en voor gemoedsrust bij henzelf als ouders zorgt. Maar niet enkel de verplichte afspraken rond gezag, verblijf en kosten zijn van belang.

Ook afspraken rond goed ouderschap (in Nederland ook wel de zorgregeling genoemd) zijn zeer belangrijk bij een echtscheiding waarbij ook kinderen betrokken zijn. Deze afspraken zijn op heden (nog) niet verplicht en worden in de meeste procedure scheidingen dan ook niet opgenomen in de vonnissen. Ooit kregen wij van een advocaat te horen dat onderhandse, niet-verplichte afspraken rond goed ouderschap vooral “proza” zijn. Een straffe uitspraak vinden wij. Vooral omdat afspraken rond de kinderen naast juridische afdwingbaarheid toch ook vooral rond de engagementen gaan die ouders maken in het belang van hun kinderen na de echtscheiding.

Wij nodigen mevrouw Becq en haar team uit om de uitgebreide ouderschapsregeling van de ScheidingsConsulenten eens uit te proberen via de gratis online template - ouderschapsovereenkomst voorbereiden

Ter verduidelijking sommen wij de componenten van een complete en uitgebreide ouderschapsovereenkomst bij deze hieronder nog eens op:

De gezagregeling

 • Co-ouderschap of een andere regeling

De verblijfsregeling

 • Bilocatie of een andere regeling
 • Bij wie verblijven de kinderen tijdens het schooljaar, de vakanties, …

De kostenregeling

 • Hoeveel bedragen de kosten
 • Wie doet de uitgaven
 • Hoe worden de kosten verrekend (via onderhoudsgeld, een kindrekening, einde maand, ...)
 • Onder welke voorwaarden kan bovenstaand aangepast of beëindigd worden

Afspraken rond goed ouderschap en de ontwikkeling en opvoeding van het kind

Hoe conflicten te voorkomen na de scheiding en, indien ze zich voordoen, hoe ermee om te gaan.

 • Het vastleggen van afspraken mbt ouderoverleg
 • Afspraken rond goed ouderschap
 • Afspraken wanneer één van de partners afspraken niet nakomt
 • Afspraken rond bemiddeling bij toekomstige conflicten
Zijn opvoedkundige afspraken verplicht voor de rechtbank?

In tegenstelling tot de afspraken over het gezag, het verblijf en de kosten zijn bijkomende onderhandse ouderschapsafspraken niet verplicht door de rechtbank. Wij adviseren dat u er toch enkele in overweging neemt. Goede afspraken zorgen ook hier opnieuw voor rust en duidelijkheid na de scheiding.

Wij sommen hieronder enkele mogelijke bijkomende afspraken op:

 • Wat spreken jullie af met betrekking tot de oudervergaderingen op school, wie gaat?, beide ouders steeds samen of een andere regeling?
 • Hoe regelmatig komen jullie samen om de lopende ouderschapsregeling te evalueren? Het kan dan over het verblijf en de kosten gaan maar ook over de schoolresultaten, over hoe het kind zich voelt, over medische zaken of over de keuze van de studierichting voor het volgend schooljaar.
 • Hoe wensen de ouders met elkaar te communiceren na de scheiding?
 • Welke regelingen worden getroffen met betrekking tot regelmatig bezoek aan de grootouders en andere familieleden?
 • Hoe worden schooldocumenten en medische verslagen tussen de ouders onderling uitgewisseld
 • Welke afspraken maken jullie wanneer het kind op reis gaat naar het buitenland?

Deze en nog andere thema's zijn tijdens het partnerschap vanzelfsprekende onderwerpen maar kunnen na een scheiding voor de nodige spanningen zorgen wanneer er geen goede afspraken over gemaakt zijn. Bij de ScheidingsConsulenten is het evalueren van de onderhandse ouderschapsafspraken een vast onderdeel van het bemiddelingstraject.

U kan uw ouderschapsovereenkomst of EOT-overeenkomst (inclusief ouderschap) ook online voorbereiden.Comments are closed.