NIEUWS - SCHEIDEN EN ECHTSCHEIDING | één - 'Voor hetzelfde geld’

NIEUWS - SCHEIDEN EN ECHTSCHEIDING

Via deze blog houden wij u op op de hoogte van nieuws en thema's rond scheiden en echtscheiding.


Pareto Group
Pareto Group

ScheidingsConsulenten

Specify Alternate Text

één - 'Voor hetzelfde geld’ over de kostprijs van een echtscheiding

De Eén uitzending ‘Voor hetzelfde geld’ over de kostprijs van een echtscheiding bevestigd de publieke opinie. Een vechtscheiding via advocaten kost handenvol geld. Maar wat zijn dan de alternatieven?

Scheiden in onderlinge toestemming zal de kosten in elk geval beperken. Afhankelijk van de gekozen weg en het type dienstverlening zijn er ook hier belangrijke prijsverschillen. Professionele dienstverleners, waaronder de notaris, de advocaat en de bemiddelaar, werken ieder op hun eigen manier. Afhankelijk van de doorlooptijd, de aanpak van de dienstverlener en de complexiteit van een scheidingsregeling zal de prijs hoger of lager uitvallen. Bovendien bestaat er sinds enkele jaren ook een mogelijkheid om een scheidingsdossier online voor te bereiden en vervolgens zelf in te dienen bij de familierechtbank.

Mensen die de emoties, die vaak aan een scheiding voorafgaan, reeds grotendeels verwerkt hebben en die een relatief éénvoudige regeling nastreven kunnen perfect gebruik maken van ScheidenOnline.be. Scheiden is soms juridisch-technisch ingewikkeld maar in vele gevallen is het dat ook helemaal niet en kan er aardig bespaard worden op de scheidingskosten.

Hoe werkt dit dan? 

Via een online vragenlijst doorlopen de toekomstige ex-partners samen alle afspraken die voor hen van toepassing zijn en vullen deze verder aan. Het gaat dan bijvoorbeeld over de verblijfsregeling en de kosten van de kinderen, de verdeling van de goederen, de bankrekeningen, de openstaande schulden, de verdeling van de woning, enz.

Het team van ScheidenOnline.be gaat dan vervolgens alles goed nalezen en als er dingen ontbreken of onduidelijk zijn worden cliënten gecontacteerd om de thema’s verder te bespreken. Zijn er vragen dan kunnen mensen ook altijd zelf bellen of mailen. Nadat alles klaar is en de cliënten tevreden zijn met de opmaak van de overeenkomst mailt de dossierbeheerder van ScheidenOnline.be de overeenkomst en het verzoekschrift door.

Handelt ScheidenOnline.be dan alles verder af met de rechtbank?

De dossierheerder begeleidt de cliënten tot en met de indiening bij de familierechtbank. Wanneer de opmaak van hun dossier naar wens is krijgen zijn de complete overeenkomst en het verzoekschrift toegestuurd in PDF. Het document is ook inclusief een uitgebreid ouderschapsplan als er kinderen zijn. Verder krijgen zij  ook de instructies voor de indiening doorgemaild. Concreet wil dit zeggen dat zij daarna hun overeenkomst zelf uitprinten, ondertekenen en via de post naar de rechtbank sturen. 

En wat als er discussies tussen ons zijn?

Is er in de aanloop naar de opmaak van het online scheidingsdossier toch over een bepaald punt een discussie waar zij niet samen uitgeraken dan biedt ScheidenOnline.be de optie om een bemiddelaar uit het team van de ScheidingsConsulenten in te schakelen. 

Is dit dan niet voor iedereen?

Neen, mensen die samen hun scheiding wil voorbereiden en formaliseren via ScheidenOnline.be kunnen best over alles een akkoord hebben. Als er kinderen zijn betekent dit concreet dat de grote lijnen van een ouderschapsregeling al goed afgesproken zijn. En als zij samen eigenaar zijn van een woning dan moet er een akkoord zijn over de bestemming en de verdeling van de woning. Maar, voor mensen die het over alles eens zijn en geen woning te verdelen hebben kan het dossier binnen de 48u verwerkt worden.

En hoeveel kost dit dan?

Wanneer een koppel bereid is om samen via een uitgebreide online vragenlijst hun situatie te beschrijven en om samen afspraken te maken dan kunnen zij reeds vanaf 450€ + 100€ rolrecht hun scheidingsregeling formaliseren via ScheidenOnline.be (350€ voor een opmaak of aanpassing van een ouderschapsovereenkomst)

Een vaste prijs voor een begeleid scheidingstraject via een bemiddelaar? Absoluut!

In de reportage van “Voor hetzelfde geld” op Eén werd niet vermeld dat er ook een mogelijkheid bestaat om met een bemiddelaar vooraf een vaste prijs af te spreken voor het bemiddelingstraject. Wie zich laat begeleiden door een regionale bemiddelaar-scheidingsconsulent van de ScheidingsConsulenten kan dus de kosten onder controle houden. Wij bieden namelijk een vaste prijs aan voor de begeleiding van een dossier. Zo zijn er geen verrassingen achteraf. Het tarief voor een specifiek traject hangt af van de complexiteit van de scheiding. Wij geven u graag gepersonaliseerd advies en een vaste prijs nadat u een korte vragenlijst heeft ingevuld.

GEPERSONALISEERD ADVIES - OPEN DE VRAGENLIJSTComments are closed.