NIEUWS - SCHEIDEN EN ECHTSCHEIDING | Niet meer voor de rechter ve

NIEUWS - SCHEIDEN EN ECHTSCHEIDING

Via deze blog houden wij u op op de hoogte van nieuws en thema's rond scheiden en echtscheiding.


Pareto Group
Pareto Group

ScheidingsConsulenten

Specify Alternate Text

Niet meer voor de rechter verschijnen bij echtscheiding met onderlinge toestemming?

Op 12 december 2017 heeft de commissie Justitie van de Kamer van volksvertegenwoordigers voor de eerste keer een wetsontwerp besproken dat echtparen die met onderlinge toestemming scheiden wil vrijstellen van de verplichting om voor de rechter te verschijnen om daar hun akkoord tot echtscheiding te bevestigen.

Nu is die regel al van kracht voor scheidende echtparen die de facto al meer dan zes maanden apart wonen. Omdat de verschillende procedures, afhankelijk van de periode van de feitelijke scheiding, alles ingewikkelder maakt voor de partners, de magistraten en de griffies ligt dus een wetsontwerp voor om die verplichte verschijning voor iedereen volledig af te schaffen. Ook de Raad van State heeft al een advies in die zin geformuleerd en dus geopperd dat het beter zou zijn de verplichte verschijning af te schaffen.

Pas als het wetsontwerp goedgekeurd is in de Kamer, zal er een publicatie volgen in het Staatsblad. Zolang dat niet is gebeurd blijft de huidige wet van kracht, die bepaalt dat scheidende echtparen nog één keer voor de rechter moeten verschijnen wanneer zijn nog niet langer dan 6 maanden op een apart domicilie wonen. We houden u op de hoogte.Comments are closed.