NIEUWS - SCHEIDEN EN ECHTSCHEIDING | Staatssecretaris Elke Sleurs

NIEUWS - SCHEIDEN EN ECHTSCHEIDING

Via deze blog houden wij u op op de hoogte van nieuws en thema's rond scheiden en echtscheiding.


Pareto Group
Pareto Group

ScheidingsConsulenten

Specify Alternate Text

Staatssecretaris Elke Sleurs (N-VA) wil snel werk maken van een objectief richtsnoer voor de berekening van onderhoudsbijdragen voor kinderen na een scheiding.

Staatssecretaris Elke Sleurs (N-VA) wil snel werk maken van een objectief richtsnoer voor de berekening van onderhoudsbijdragen voor kinderen na een scheiding. Dat konden we vandaag lezen in De Standaard die ook Yves Coemans van de Gezinsbond interviewde. De Gezinsbond en de Pareto Group ondersteunen dit plan dat op zich niet helemaal nieuw is…

Reeds in april 2010 werd door de toenmalige regering aangekondigd dat er een commissie zou komen die in de toekomst aanbevelingen over de begroting van de onderhoudsbijdrage voor kinderen zal doen. In maart 2014 werd uiteindelijk de oproep tot kadidatuurstelling voor deze commissie in het Staatsblad gepubliceerd. De Pareto Group en de Gezinsbond stelden zich beiden kandidaat. Sindsdien is het stil rond deze op te richten commissie. Gezien de tijd die de regering nodig blijkt te hebben kunnen we het initiatief van de staatssecretaris alleen maar aanmoedigen.

In aansluiting op de CD Rom van de Gezinsbond ‘Onderhoudsgeldcalculator’ en in samenwerking met de Gezinsbond hebben wij enkele jaren geleden de online Pareto Simulator gebouwd. Het berekenen van de onderhoudsbijdrage voor een kind is geen exacte wetenschap. De wetgever geeft geen vast referentiemodel. Wij kiezen dan ook bewust voor het gebruik van het woord ‘simulator’. Met de Pareto Simulator wordt een mogelijke kostenregeling gesimuleerd.

Het model kwam tot stand door het bestuderen van oa. de wetgeving ter zake, het rekenmodel van de Gezinsbond, de methode Renard, het model Tremmery en de analyse van veelvuldige praktijkervaringen van de bemiddelaars en cliënten van de Pareto Group. Deze simulator gebruikt de meest recente statistische gegevens als basis:

Tijdens de opleidingsdagen rond het objectiveren van de onderhoudsbijdrage voor een kind die Pareto Services samen met de Gezinsbond geeft aan professionele dienstverleners vertelt Yves Coemans steevast over de analyse die hij en zijn team maakten rond de praktijkinvulling van het thema bij rechtbanken in verschillende arrondissementen.

De Gezinsbond legde een anonieme casus voor aan familierechters. Van het 12-tal rechters dat meedeed, besloot er één dat de moeder aan de vader moest betalen, anderen besloten dat geen van beide ouders iets aan de ander moest betalen en nog weer anderen verplichtten de vader tot onderhoudsbijdragen voor zijn kinderen. ‘Sommige rechters gaan op hun buikgevoel af’, zegt Yves Coeman van de Gezinsbond. ‘Of ze baseren zich op vorige vonnissen. Zo krijg je een vicieuze cirkel.’

Ook rond de verdeling van de buitengewone kosten bestaan misverstanden en wordt er in de praktijk veelal een 50/50 verdeling opgelegd…en dat is niet wat er sinds 2010 in de aangepaste wet staat. Die wet zegt dat ouders moeten bijdragen volgens hun eigen inkomen, ook voor de buitengewone kosten.

Om bovenstaande redenen is een duidelijke richtlijn over de objectivering van de kosten en de verdeelsleutels dan ook  zeer wenselijk. Wij hebben samen met de Gezinsbond niet gewacht om dit in de praktijk te brengen.

De gebruikte formules in de Pareto Simulator houden nu al rekening met volgende objectieve criteria waar ook de Belgische rechters rekening mee dienen te houden:

  1. inkomsten van de ouders
  2. “gewone” kosten van het kind
  3. “buitengewone” kosten van het kind
  4. verblijfsregeling van het kind en de bijdrage in natura van elk van de ouders
  5. hoogte van de kinderbijslag en van andere sociale en fiscale voordelen
  6. inkomsten die elk van de ouders ontvangt uit het genot van de goederen van het kind
  7. het aandeel van elk van de ouders in de tenlasteneming van de kosten

Leer meer over de onderhoudsbijdrage voor kinderen objectiveren op www.onderhoudsgeldonline.beComments are closed.