rss

NIEUWS - SCHEIDEN EN ECHTSCHEIDING

Via deze blog houden wij u op op de hoogte van nieuws en thema's rond scheiden en echtscheiding.

Specify Alternate Text

Wat zijn de kosten bij inkoop van de woning na echtscheiding?

Naast de overeengekomen overnameprijs zijn er nog enkele belangrijke kosten waar u rekening mee moet houden. Wanneer één van u de woning overneemt (inkoopt) dan zal er bovenop de notariskosten ook een verdeeltaks betaald moeten worden. Er zijn 3 kostencomponenten waar rekening mee gehouden moet worden: (1) Verdeelbelasting = 1% op de geschatte waarde van de woning. (2) De toebedelingsakte. Deze regelt de overdracht van de woning, in eerste instantie onder de opschortende voorwaarde dat de scheiding in de Burgerlijke Stand ingeschreven wordt. (3) De slotakte (of bekrachtigingsakte) is het document dat op basis van de ...
Specify Alternate Text

Hoe verdelen we de woning bij een scheiding?

Wanneer u beslist de woning te verkopen aan een derde stelt zich de vraag hoe de verkoopopbrengst te verdelen. Koopt één van jullie de woning in dan moet berekend worden hoeveel er voor de overname van het aandeel van de andere partner betaald moet worden. De eerste vraag die zich stelt is ‘hoeveel is de woning waard’. U kunt hierover samen een afspraak maken of beroep doen op een erkend schatter of een makelaar. Bij een inkoop kan uw overwegen om twee onafhankelijke schatters in te schakelen om dan het gemiddelde van de waardes ‘vrije verkoop uit de hand’ uit ...
Specify Alternate Text

Koopt één van jullie de woning na de scheiding in?

In onze bemiddelingspraktijk wordt dikwijls de vraag gesteld ‘wat met de woning?’. De meest voorkomende opties zijn: verkopen aan een derde, inkopen door één van jullie of samen de woning houden. Vandaag zoemen we in op ‘de woning inkopen’. Wat betekent dit Eén van jullie neemt het eigendomsaandeel van de ander over, al dan niet tegen een vooraf overeengekomen ‘oplegsom’. De woning wordt dan na de echtscheiding eigendom van één van jullie. Waarom de woning inkopen De interesse om de woning volledig in te kopen is veelal het gevolg van de toekomstplannen na de scheiding, de emotionele band met de woning of de omgeving ...
Specify Alternate Text

Kunnen wij de woning samen behouden na een scheiding?

In onze bemiddelingspraktijk wordt dikwijls de vraag gesteld ‘wat met de woning?’. De meest voorkomende opties zijn: verkopen aan een derde, inkopen door één van jullie of samen de woning houden. Vandaag zoemen we in op ‘samen de woning behouden’. Wat betekent dit Wanneer jullie samen eigenaar zijn van een woning dan is het mogelijk dat jullie ook na de scheiding samen eigenaar blijven van deze woning. Dit noemt men ‘een woning in onverdeeldheid houden’. Waarom een woning in onverdeeldheid houden De meest voorkomende situatie waarom een woning in onverdeeldheid gehouden wordt, is dat er oudere kinderen zijn die tijdens hun studies nog ...