De inhoud van een scheidingsovereenkomst

Terug naar overzicht - vraag & antwoord.

De EOT-scheidingsovereenkomst

Een EOT scheidingsovereenkomst (EOT=Echtscheiding door Onderlinge Toestemming - lees meer over scheidingsprocedures) is een document waarin u en uw partner SAMEN de afspraken vastleggen die u rondom de echtscheiding gemaakt heeft. De EOT scheidingsovereenkomst bestaat uit vier deelovereenkomsten. Samen met het verzoekschrift en de verplicht bij te voegen uittreksels van de gemeente, vormt dit uw scheidingsdossier dat ingediend wordt bij de familierechtbank.

U dient afspraken te maken over

 • de verdeling van de rekeningen, beleggingen, inboedel,…
 • de woning
 • de kinderen
 • afspraken rond conflictbeheersing (optioneel)

Onze online tool laat u toe uw scheidingsovereenkomst kosteloos voor te bereiden.
U bent zo alvast goed geïnformeerd en bespaart u op uw scheidingskosten.

Open gratis online de voorbereiding van uw scheidingsovereenkomst (website Pareto Group)

 • Verdeling van de roerende goederen (auto,...) en de inboedel goederen
 • Verdeling van het vermogen (spaargelden, beleggingen,...)
 • Onderhoudsuitkering ex-partner
 • Erfrechten tussen nu en de officiële echtscheiding
 • Huurwaarborg
 • Schulden
 • Belastingen
 • Verzekeringen
 • Pensioen
 • Huisdieren

Onze online tool laat u toe uw scheidingsovereenkomst kosteloos voor te bereiden.
U bent zo alvast goed geïnformeerd en bespaart u op uw scheidingskosten.

Open gratis online de voorbereiding van uw scheidingsovereenkomst (website Pareto Group)

 • De woning
  • Verkopen van de woning
  • inkoop van de woning door één van beide partners
  • Onverdeeld houden van de woning
 • Regeling rond de kosten tijdens de bewoning
 • Regeling rond de opbrengsten
 • De hypotheeklening
 • De bewoning tijdens de procedure
 • Diverse andere aspecten

Onze online tool laat u toe uw scheidingsovereenkomst kosteloos voor te bereiden.
U bent zo alvast goed geïnformeerd en bespaart u op uw scheidingskosten.

Open gratis online de voorbereiding van uw scheidingsovereenkomst (website Pareto Group)

 • De gezagregeling
  • Co-ouderschap of een andere regeling
 • De verblijfsregeling
  • Bij wie verblijven de kinderen tijdens het schooljaar, de vakanties, …
 • De kostenregeling
  • Hoeveel bedragen de kosten
  • Wie doet de uitgaven
  • Onderhoudsbijdrage voor het kind
 • Onder welke voorwaarden kan bovenstaand aangepast of beëindigd worden

Onze online tool laat u toe uw scheidingsovereenkomst kosteloos voor te bereiden.
U bent zo alvast goed geïnformeerd en bespaart u op uw scheidingskosten.

Open gratis online de voorbereiding van uw scheidingsovereenkomst (website Pareto Group)

Hoe conflicten te voorkomen na de scheiding en, indien ze zich voordoen, hoe ermee om te gaan.

 • Het vastleggen van afspraken mbt ouderoverleg
 • Afspraken rond goed ouderschap
 • Afspraken wanneer één van de partners afspraken niet nakomt
 • Afspraken rond bemiddeling bij toekomstige conflicten

Onze online tool laat u toe uw scheidingsovereenkomst kosteloos voor te bereiden.
U bent zo alvast goed geïnformeerd en bespaart u op uw scheidingskosten.

Open gratis online de voorbereiding van uw scheidingsovereenkomst (website Pareto Group)

Vraag advies & begeleiding